Wybory z niespodziankami i bez

Nie było niespodzianką zwycięstwo Robin Kelly. Z łatwością wygrała wybory specjalne na kongresmana w 2. okręgu na miejsce Jesse Jacksona juniora, który zrezygnował z urzędu w obliczu problemów prawnych i zdrowotnych.

Dużą, bo 80-procentową przewagą głosów demokratka pokonała pięciu rywali, w tym republikanina Paula McKinley i LeAlana Jonesa z Partii Zielonych. Republikanin, który jest afroamerykańskim biznesmenem z przestępczą przeszłością, deklaruje, że ponownie stanie w szranki wyborcze z Kelly.

 

Wczoraj nowo wybrana kongresmanka została w Waszyngtonie zaprzysiężona na urząd. Kelly przyrzeka realizować swój program wyborczy – reprezentować interesy ludzi pracy i kontynuować starania o zwiększenie kontroli broni palnej.

 

Przypomnijmy, że burmistrz Nowego Jorku, Michael Bloomberg, zwolennik ograniczenia broni palnej, wspierał kampanię wyborczą Kelly spotami telewizyjnymi, na które jego grupa lobbingowa wydała 2 mln dolarów.

 

***

 

Mnóstwo niespodzianek, bardziej lub mniej przyjemnych, dostarczyły wtorkowe wybory do władz municypalnych i samorządowych w powiecie Cook.

 

W Des Plaines w elekcji na burmistrza zwyciężył Matthew J. Bogusz pokonując dwóch rywali. Marka Walstena i Anthony (Tony) Arredia przewagą prawie 55 punktów procentowych. 26-letni Bogusz będzie najmłodszym burmistrzem na północno-zachodnich przedmieściach. Dotychczas sprawował urząd radnego 3. okręgu w Des Plaines. Pracuje jako zastępca dyrektora w kompanii medialnej. Absolwent Northwestern University.

 

Również w Des Plaines Joanna C. Sojka, absolwentka polskiej szkoły, płynnie dwujęzyczna, wygrała urząd radnej 7. okręgu pokonując Johna Malloy stosunkiem głosów 58 proc. do 42. Do jej sylwetki powrócimy na naszych łamach

 

W Elmwood Park w wyborach na burmistrza zwyciężył Angelo ”Skip” Saviano pokonując Josepha ”Joe” Ponzio stosunkiem głosów 55 proc. do 45 procent. Saviano jest byłym republikańskim posłem stanowym, który utracił miejsce w Legislaturze w zeszłorocznych wyborach.

 

We Franklin Park na urzędzie burmistrza utrzymał się Barrett F. Pedersen, który pokonał przewagą 53 proc. głosów dwóch rywali Juana Acevedo – 42 proc. i Christophera Litwina – 6,6 procent. Pedersen obiecuje mieszkańcom dynamiczny rozwój ekonomiczny miasteczka, wzrost liczby miejsc pracy i nowe inwestycje.

 

W Harwood Heights reelekcję na urząd burmistrza wygrała Arlene C. Jezierny pokonując Demetriosa Mougoliasa stosunkiem głosów 54 proc. do 46. W tej samej miejscowości w wyborach na radnych radnych zwyciężyli: Marcia L. Pollowy, Lawrence R. Steiner, Annette Brzezniak Volpe i Lester Szlendak.

Jezierny deklaruje, że będzie kładła nacisk na rozwój gospodarczy miasta. Wyraża nadzieję, że dzięki powstaniu supermarketu Mariano´s zwiększą się dochody miasta z podatków od sprzedaży oraz przybędzie miejsc pracy.

 

W Justice w wyborach zwyciężył urzędujący burmistrz Krzysztof Wasowicz. Pokonał Johna J. Koslowskiego stosunkiem 55 proc. głosów do 45. Kris Wasowicz uzyskał stopień magistra biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z żoną Helen mają dwóch dorosłych synów studiujących w UofI. Jako burmistrz stawia sobie za cel przejrzystość w administracji i kierowanie miasteczkiem w pozytywnym kierunku.

 

W Midlothian w elekcji na burmistrza Sharon Rybak pokonała przewagą 57 proc. głosów Terry Stephensa, który uzyskał 43 procent.

 

W Mount Prospect burmistrzem została Arlene A. Juracek, która w wyborach nie miała kontrkandydatów.

 

W Niles w elekcji na burmistrza wygrał Andrew Przybyło pokonując przewagą 63 proc. głosów Krzysztofa Hanusiaka, który uzyskał 37 procent. Do Rady Miejskiej zakwalifikowali się: Danette O’Donovan Matyas, George D. Alpogianis i Mary Marusek.

Przybyło, absolwent Loyola University, dotychczas sprawował urząd radnego. Znany jest dobrze Polonii jako właściciel popularnej restauracji i sali bankietowej. Aktywnie uczestniczy w życiu społeczności polonijnej i w różnorodnych przedsięwzięciach charytatywnych. Podczas forum wyborczego, zorganizowanego prez KPA-IL przyrzekał dbać o rozwój ekonomiczny i społeczny miasteczka oraz zapewnić jego mieszkańcom życie w dobrych warukach.

 

W Norridge w wyborach na burmistrza zwyciężył James Chmura pokonując przewagą 53 proc. głosów Thomasa Benigno, który otrzymał 39 proc. i Riccardo Anthony Mora, który uzyskał 7,5 procent. Wygrana Chmury zaskoczyła wielu obserwatorów i komentatorów politycznych, którzy przepowiadali zwycięstwo Benigno, mającego poparcie sekretarza Jesse White´a i wielu innych osobistości. Benigno jest zastępcą sekretarza stanowego Jesse White´a i szefem jego personelu.

 

Mający polskie pochodzenie Chmura, długoletni dyrektor finansowy Norridge, już od kilku miesięcy pełni obowiązki burmistrza. Teraz po wygranej w wyborach przejmie je permanentnie. Chmura zastępował burmistrza Ronalda A. Oppedisano, niezdolnego do pracy z powodu choroby nowotworowej.

 

Chmura jest nie tylko ekspertem finansowym, ale i podatkowym, emerytowanym, długoletnim wysokim urzędnikiem IRS. Chmura postuluje odpowiedzialny rozwój ekonomiczny Norridge, utrzymanie niskich opłat i podatków. Obiecuje współpracę z polską społecznością.

 

Wybory na urząd radnego wygrali: Ursula A. Kucharski, Jackie Michuski i Daniel Tannhauser.

 

W Park Ridge w elekcji na burmistrza zwyciężył David F. Schmidt. Pokonał Larry´ego Rylesa stosunkiem głosów 62 proc. do 38.

 

W Roselle w wyborach na burmistrza wygrała Gayle A. Smolinski, która przewagą 66 proc. głosów pokonała trzech rywali.

 

W Schiller Park w elekcji na burmistrza Barbara J. Piltaver, mająca polskie pochodzenie (nazwisko panieńskie matki – Pasternak) uzyskała 50,4 proc. głosów i pokonała nieznaczną przewagą Annę Montana, która zdobyła 49,6 procent. Urzędy radnych wygrali: Lawrence Fritz, Richard W. Desecki i Moses Diaz.

W Summit reelekcję na czwartą kadencję wygrał burmistrz Joseph W. Strzelczyk pokonując przewagą 51 proc. głosów dwóch rywali. Strzelczyk jest weteranem sił zbrojnych, byłym maklerem giełdowym i byłym młodzieżowm działaczem sportowym.

 

W Tinley Park reelekcję na kolejną kadencję wygrał burmistrz Edward Zabrocki, który pokonał Stephena Erharda Eberhardta stosunkiem głosów 70 proc. do 30. Zabrocki sprawuje urząd burmistrza od 1981 roku. W swojej długiej karierze politycznej był też posłem stanowym

 

W Willow Springs burmistrz Alan P. Nowaczyk nie miał opozycji w wyborach. Urząd sprawuje od 2005 roku.

 

W Wilmette Bob Bielinski wygrał wybory na burmistrza przewagą 60 proc. głosów.

 

***

 

Wtorkowe wybory w powiecie Cook miały rekordowo niską frekwencję wynoszącą około 17 procent.

 

Na 1 455 446 zarejestrowanych wyborców tylko 273 371 oddało głosy.

 

Wyniki wyborów municypalnych i samorządowych mają chyba największy wpływ na poziom i styl życia codziennego. Mają na przykład pośredni wpływ na wysokość podatków i opłat oraz na sytuację ekonomiczną i społeczną. Dlatego zagadką jest, dlaczego wybory lokalne są ignorowane przez wyborców.

 

Alicja Otap

Categories: Z Chicago i Illinois

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*