Oświadczenie F. Spuli, prezesa KPA

Kongres Polonii Amerykańskiej z zadowoleniem powitał poparcie dla kompleksowej reformy imigracyjnej wyrażone przez senatora Charlesa Schumera podczas przemówienia wygłoszonego 1 kwietnia w stanie Nowy Jork.

 

Sen. Schumer słusznie przypomniał fakt, iż Polska jest jednym z kilku krajów należących do Unii Europejskiej, który nie jest objęty programem Visa Waiver Program.

 

Wszelkie wyrazy poparcia ze strony wybieralnych urzędników na rzecz włączenia Polski do programu ruchu bezwizowego są zachęcające i mile widziane.

 

Projekt kompleksowej reformy imigracyjnej przedstawiony przez sen. Schumera stanowi niezwykle potrzebny krok w kierunku ułatwień w podróży obywateli obydwu krajów, ale też w kierunku naprawy niedoskonałości istniejącego systemu imigracyjnego Stanów Zjednoczonych.

 

Włączenie Polski do programu bezwizowego pozwoli na zacieśnienie stosunków między USA a RP, zwiększy liczbę podróżnych i przyczyni się do rozwoju amerykańskiej gospodarki, gdyż wzrośnie ruch turystyczny między obydwoma krajami bez konieczności ponoszenia kosztów uzyskania wiz.

 

Ponadto włączenie Polski do listy krajów o ruchu bezwizowym przyniesie ulgę i zadowolenie wszystkim tym, którzy chcą odwiedzić rodziny mieszkające za granicą.

 

Frank J. Spula

prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej

Categories: Z Chicago i Illinois

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*