Już we wtorek wybory! Głosujmy!

Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu obywatelowi amerykańskiemu. Każdy, kto zarejestrował się do głosowania, powinien w najbliższy wtorek skorzystać z przysługującego mu przywileju kształtowania demokracji poprzez udział w elekcji. Pamiętajmy, że kto nie głosuje nie może narzekać na rezultaty wyborów. Zachęcamy gorąco polonijną społeczność do głosowania w wyborach samorządowych odbywających się w miastach i miasteczkach metropolii chicagowskiej.

Nasza gazeta i jej wydawca, nie udzielają formalnego poparcia w wyborach. Natomiast dążymy do udostępnienia informacji, które mogą ułatwić wyborcom oddanie głosów. Z uwagi na szczupłość naszych łamów nie możemy naszych Czytelników poinformować o wszystkich wyścigach wyborczych, więc tylko przedstawimy te, które najbardziej dotyczą naszej społeczności.

Interesujący wyścig toczy się w Des Plaines, gdzie o urząd burmistrza ubiega się dwóch radnych Matt Bogusz i Mark Walsten oraz były burmistrz Tony Arredia.

 

Zacięta walka wyborcza ma miejsce w Harwood Heights pomiędzy dwiema koalicjami politycznymi United TEAM Party i Right Choice Party. Na czele UTP stoi ubiegająca się o reelekcję burmistrz Arlene Jezierny, która wśród swoich osiągnięć wymienia rozwój ekonomiczny miasta, łącznie z budową supermarketu Mariano´s oraz poprawę notowań kredytowych miasteczka. Na liście wyborczej towarzyszą pani burmistrz Jezierny: Marcia Pollowy – kandydatka na sekretarza miejskiego, Lawrence Steiner – kandydat na radnego, Michael Holzer – kandydat do Komisji Planowania oraz Annette Brzezniak-Volpe, polskiego pochodzenia kandydatka do Rady Apelacyjnej ds. Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Kontrkandydatem burmistrz A. Jezierny jest radny i biznesmen Demetrios „Jimmy” Mougolias, który w swoim programie wyborczym obiecuje demokratyczne i transparentne przywództwo oraz wyeliminowanie niepotrzebnych opłat i odpowiedzialny rozwój ekonomiczny. Mougolias stoi na czele ugrupowania RCP. Towarzyszą mu na liście wyborczej kandydaci polskiego pochodzenia: Elizabeth Rzymowski, ubiegająca się o urząd sekretarza miejskiego, Katarzyna „Kathy” Lesny – o urząd radnej oraz Lester „Leszek” Szlendak, radny ubiegający się o reelekcję, a także Thomas E. Savarino, kandydat na radnego.

 

W Niles ścierają się dwie frakcje polityczne, skupiające się wokół dwóch rywalizujących kandydatów na burmistrza. Obydwaj są biznesmenami o polskim rodowodzie i sprawują urzędy radnych.

 

Andrew Przybylo, właściciel popularnej restauracji i sali bankietowej jest od dawna aktywnie zaangażowany w życie społeczności polonijnej i uczestniczy w różnorodnych przedsięwzięciach charytatywnych. Jest absolwentem Loyola University. Partnerami wyborczymi Przybylo są: George Alpogianis, John Jekot i Danette Matyas – kandydaci na radnych. Wspólnie tworzą New Niles Party 2013.

 

Chris „Krzysztof” Hanusiak jest właścicielem salonu z wyposażeniem domowym i weteranem marynarki wojennej USA. Pracował jako inżynier między innymi w Motoroli i Panasonic. Do USA przyjechał z rodzicami w 1972 r. z Lęborka. Towarzyszą mu na liście wyborczej kandydaci na radnych: Louella Preston, Jim Hynes i Mary Marusek. Wspólnie tworzą koalicję Responsible Leadership for Niles Party.

 

W Norridge urzędujący burmistrz nie ubiega się o relekcję z powodu ciężkiej choroby. O jego miejsce zabiegają Tom Benigno, długoletni zastępca sekretarza stanowego Jesse White´a i jego szef personelu oraz James Chmura, mający polskie pochodzenie, po. burmistrza i długoletni dyrektor finansowy Norridge, były audytor w IRS.

 

Obydwaj kandydaci postulują w swoich programach wyborczych rozwój ekonomiczny Norridge, utrzymanie niskich opłat i podatków oraz zapewniają o współpracy z polską społecznością. (Sylwetki obydwu kandydatów przedstawialiśmy na naszych łamach). Trzecim kandydatem na burmistrza jest Ricardo Anthony Mora.

 

W Elmwood Park na czele koalicji Voice Party stoi Joseph „Joe” Ponzio, kandydat na burmistrza, który obiecuje rządy zgodne z wolą wyborców oraz mądre i oszczędne gospodarowanie funduszami z kieszeni podatnika. Ponzio jest biznesmenem i ekspertem finansowym, autorem poczytnych publikacji. Razem z nim kandydują: Diane Marchetti, która ubiega się o urząd sekretarza miejskiego i kandydaci na radnych – Rocco Carrozza i James Pape oraz Elvis Hernandez. (Sylwetki kandydatów przedstawialiśmy na naszych łamach).

 

Na urząd burmistrza Elmwood Park kandyduje też były poseł stanowy Angelo „Skip” Saviano, stojący na czele People´s Choice Party. Razem z nim kandydują: Gina M.Pesko – na sekretarza miejskiego, oraz na radnych – Anthony “Tony” Del Santo, Angelo J. Lollino i Jeffrey L. Sargent.

 

We Franklin Park o reelekcję ubiega się urzędujący burmistrz Barrett Pedersen, który uważa za swoje osiągnięcie dynamiczny rozwój gospodarczy masteczka, zwiększenie liczby miejsc pracy i przyciągnięcie nowych inwestorów. Jego zdaniem, poczynione zostały znaczne postępy, ale można zrobić jeszcze więcej.

 

O urząd burmistrza Franklin Park ubiega się też Krzysztof „Chris ” Litwin – polski imigrant, który przez dziesięć lat pracował w miejscowej policji. Litwin zwraca uwagę na pilną potrzebę rozbudowy sektora usługowego w centrum miasteczka, które jest miejscem parkingowym dla wielu setek osób dojeżdżających koleją z przystanku we Franklin Park do urzędów i zakładów pracy w metropolii chicagowskiej. Ukończył wydział kryminalistyki i biznesu. Trzecim kandydatem na burmistrza jest Juan Acevedo.

 

W Justice o reelekcję ubiega się burmistrz Krzysztof „Kris” Wasowicz. Jego kontrkandydatem jest John J. Koslowski.

 

W Park Ridge urzędujący burmistrz David Schmidt ubiega się o reelekcję. Jego kontrakandydatem jest Larry Ryles, lokalny działacz społeczny.

 

W Schiller Park urzędująca od 2001 roku burmistrz Anna Montana ubiega się o reelekcję. O urząd burmistrza prowadzi też starania jej kontrkandydatka Barbara J. Piltaver, mająca polskie korzenie (nazwisko panieńskie matki – Pasternak). Piltaver stoi na czele koalicji pn. Vision for the Village. Na liście wyborczej towarzyszą jej: syn polskich imigrantów, mówiący po polsku Joseph Kisiel – kandydat na radnego oraz mający polskie pochodzenie Patrick Tutak, ubiegający się o urząd sekretarza miejskiego. Na urzędy radnych kandydują też – Moses Diaz i Sandra Rosario.

 

W Tinley Park o reelekcję ubiega się burmistrz Edward Joseph Zabrocki junior. Stoi na czele koalicji Team Tinley!, do której należą też: Patrick Rea – kandydat na sekretarza miejskiego oraz kandydaci na radnych Dave Seaman, Brain Maher i T.J. Grady.

 

Kontrkandydatem Zabrockiego jest Stephen Erhard Eberhardt. któremu na liście wyborczej towarzyszą kandydaci na radnych: Karen Weigand, Andy DeLuca i Nancy Petro.

 

(Oprac. red.)

Categories: Z Chicago i Illinois

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*