Groźba strajku

Chicago (Inf. wł.) – W ubiegłym tygodniu około 250 pracowników Prokuratury Generalnej Illinois groziło strajkiem.

 

Rzecznik prokurator generalnej Lisy Madigan, Natalie Bauer, określiła w zeszłym tygodniu pogróżki strajkowe jako “godne potępienia i nierealistyczne”, zważywszy, że Prokuratura Generalna, tak jak administracja całego stanu Illinois, stoi w obliczu potężnych deficytów budżetowych.

 

Innego zdanie są pracownicy Prokuratury Generalnej, a konkretnie personel paralegalny i biurowy, który uważa, iż należy się mu niewielka symboliczna premia jednorazowa za pracę dla prokuratury na rzecz wysokich odszkodowań z sektora bankowego, w związku z nadużyciami, jakich dopuścił się ten sektor wobec właścicieli nieruchomości.

 

Około 88 procent pracowników paralegalnych i biurowych opowiedziało się za strajkiem. Negocjacje z pracodawcą, czyli prokuraturą, były w toku pod koniec zeszłego tygodnia. Notabene zaczęły się przed rokiem.

 

Pracownicy prokuratury są reprezentowani przez związek zawodowy pn. lllinois Federation of Public Employees.

 

(ao)

Categories: Z Chicago i Illinois

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*