Członek rady UofI ustąpił

Chicago (Inf. wł., Internet) – Lawrence Eppley, członek rady powierniczej University of Illinois złożył 28 lipca rezygnację z zajmowanego stanowiska, w związku z zarzutami przyjmowania na studia kandydatów nie posiadających kwalifikacji, ale za to popieranych przez ważne osobistości.

Eppley zaapelował do pozostałych członków rady powierniczej, aby poszli w jego ślady, tzn. podali do dymisji i w ten sposób ułatwili zreformowanie dotychczasowych procedur przyjmowania na uczelnię.

Eppley powiadomił gubernatora Pata Quinna o swojej decyzji w przesłanym do niego liście. Gubernator przyjął rezygnację Eppleya i oświadczył, że wkrótce dokona nominacji na jego miejsce.
Eppley był tym członkiem rady powierniczej, który przyjął na studia największą liczbę kandydatów po znajomości.

Jak już informowaliśmy, specjalna komisja powołana przez gubernatora Pata Quinna przeprowadziła 27 lipca przesłuchania na UofI w Urbana-Champaign, w sprawie reformy dotychczasowych procedur naboru studentów.
Przewodniczący komisji, Abner Mikva – były kongresman i były sędzia federalny – powiedział, że nie będzie ona domagała się ustąpienia członków zarządu uczelni. W tej kwestii zarząd musi sam podjąć decyzję – uważa Mikva.
W kompetencjach komisji leży jedynie sporządzenie rekomendacji odnośnie reformy procedur rekrutacji.

Raport komisji Abnera zostanie przedłożony gubernatorowi 8 sierpnia.
Wcześniej przeprowadzi ona jeszcze dwa przesłuchania w Chicago.
Jak dotąd śledztwo gubernatorskiej komisji wykazało, że proceder przyjmowania na studia po znajomości uprawiany był od dekad przez kolejne zarządy UofI. (ao)

Categories: Z Chicago i Illinois

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*