Więzienne domy dla starców

Rosnąca liczba starzejących się więźniów zmusza władze do rozbudowy kosztownej opieki geriatrycznej w czasie, gdy stanom na wszystko brakuje pieniędzy.

 

Dane za rok 2010 wskazują, że 8% całej więziennej populacji – 124,400 osób – jest w wieku 55 lat i starszych. W latach 1995 – 2010 liczba przestępców zbliżających się do wieku emerytalnego i w wieku emerytalnym wzrosła 6-krotnie.

 

„Nigdy nie budowano zakładów karnych z myślą o opiece dla ludzi starych. Teraz system więziennictwa kieruje domami dla starców za kratkami”, zwraca uwagę Jamie Feller z Human Rights Watch. Za główną przyczynę tego trendu Feller uważa długie wyroki, w tym coraz częstsze w ostatnich latach kary dożywocia, bez możliwości wyjścia z więzienia.

 

Jeden na dziesięciu więźniów w stanowych zakładach karnych odsiaduje wyrok dożywotniego więzienia, a 11% powyżej 20 lat.

 

Stale wzrosta liczba osób, które popełniły przestępstwo w wieku powyżej 50 lat. Feller przytoczył przykład Leonarda Hudsona, który w 2002 roku trafił do nowojorskiego więzienia za morderstwo.

 

Hudson mieszka w specjalnym oddziale dla mężczyzn z demencją i zaburzeniami psychicznymi.

 

Pomieszczenia te trzeba dostosować do potrzeb więźniów, co jak wiadomo, jest bardzo kosztowne.

 

Największych trudności przysparzają więźniowie, którzy z powodu demencji przestają rozumieć polecenia strażników. Na miejscu nie ma specjalistów od tego typu zaburzeń, zresztą stany nie mają na to funduszy. Brak pieniędzy nie powstrzymuje dyrekcji więzień przed szukaniem rozwiązań trudnych sytuacji.

 

W stanie Washington w kompleksie więziennym Coyote Ridge otwarto oddział opieki z miejscami dla 74 starych ułomnych więźniów.

 

W Luizjanie od ponad 10 lat istnieje hospicjum, obsługiwane przez więźniów.

 

Montana planuje budowę nowego zakładu karnego z oddziałem dla starców i osób niepełnosprawnych.

 

Sąd Najwyższy przyznał więźniom prawo do opieki medycznej. Ponieważ większość nie ma prywatnych ubezpieczeń, stany są zobowiązane do pokrycia rachunków za leczenie.

 

Według raportu Feller, koszty opieki medycznej nad więźniami powyżej 65 roku życia są blisko 10-krotnie wyższe od kosztów leczenia młodszych więźniów.

 

(HP – eg)

Categories: Z Ameryki

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*