Recesja uderzyła w hojność Amerykanów

W 2009 roku odsetek Amerykanów przekazujących datki na cele charytatywne spadł o 3,6 procenta – wynika z najnowszego raportu Giving USA Foundation opublikowanego w środę. Działacze humanitarni w związku z kryzysem gospodarczym obawiali się znacznie gorszych wyników.

fot. Kryzys w Ameryce odczuły także organizacje niedochodowe
fot. Kryzys odczuły w USA także organizacje niedochodowe

W 2009 roku Amerykanie przeznaczyli na cele charytatywne 303,75 mld dol. Spadek o 3,6 proc. to drugi najgorszy wynik od 1956 roku, kiedy zaczęto przeprowadzać badania mierzące zasobność kieszeni obywateli USA.

Najgorzej było w 1974, kiedy wskaźnik dobroczynności Amerykanów spadł o 5,5 proc. Niemniej jednak pozytywnym akcentem jest to, że po raz trzeci z rzędu wysokość datków przekroczyła 300 mld dolarów.

Edith Falk z Giving USA Foundation przyznała, że spodziewano się dużo gorszych statystyk, biorąc pod uwagę stopę bezrobocia i liczbę przejmowanych przez banki domów.

Indywidualni darczyńcy ofiarowali 227,41 mld dol, czyli 75 procent wszystkich datków, co oznacza spadek o 0,4 proc. w porównaniu z rokiem 2008.

Natomiast przedsiębiorstwa przeznaczyły na cele charytatywne 14,1 mld dol, czyli zanotowały wzrost o 5,5 proc.

Najgorzej wypadły fundacje przyznające granty – ofiarowały one łącznie 38,44 mld dol, czyli mniej o blisko 9 proc.w porównaniu z rokiem 2008.

Amerykanie w ubiegłym roku przekazywali znacznie więcej pieniędzy na cele społeczne i zdrowotne oraz związane z polityką zagraniczną, środowiskiem i pomocą zwierzętom. Najmniej chętnie wspierali edukację, sztukę, kulturę.

Dla przykładu, na konto organizacji walczącej z głodem, Feeding America z Chicago wpłynęło w roku fiskalnym 2009 75 mln dol. – o 15 mld dol. więcej niż w roku poprzednim. Ale już organizacja Mercy Learning Center z Bridgeport, prowadząca kursy czytania dla kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji, zanotowała spadek w wysokości 160,000 dolarów. Jane Ferreira, przewodnicząca centrum, poinformowała, że odsetek darczyńców spadł o 30 procent.

Jednak Stacy Palmer,z pisma „Chronicle of Philanthropy” podkreśla, że prognozy na 2010 rok wydają się bardziej optymistyczne. Z badania, które przeprowadziła wynika, że datki największych amerykańskich organizacji charytatywnych wzrosły średnio o 11 proc. w ciągu pierwszego kwartału 2010 roku, nie licząc pomocy ofiarowanej mieszkańcom Haiti.

AS (AP)

Copyright ©2010 4NEWSMEDIA. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*