Przystępujemy do Medicare

fot.materiały autora artykułu

fot.materiały autora artykułu

Zagadnienia związane z ubezpieczeniem Medicare przyprawiają wiele osób o ból głowy, a dzieje się to za sprawą różnorodności dostępnych planów, okresów zapisowych, warunków przystąpienia i kar za spóźnioną rejestrację. Poniższy artykuł ma na celu wprowadzenie tych Państwa, którzy w niedługim czasie uzyskają prawa do Medicare, w zagadnienia związane z tym tematem. Warto zapoznać się z nimi, aby uniknąć w przyszłości niemiłych niespodzianek, bądź też po to, by jak najlepiej wykorzystać możliwości, które przysługują beneficjentom Medicare.

Waruki uzyskania Medicare

Podstawowym warunkiem uzyskania podstawowego ubezpieczenia Medicare (ang. Original Medicare) jest osiągnięcie 65. roku życia, bądź też kwalifikacja ze względu na niepełnosprawność (ang. disability). Muszą być też spełnione następujące warunki:

– legalny pobytu w USA przez nieprzerwany okres, co najmniej pięciu lat,

– wypracowane przez nas samych, bądź naszego współmałżonka, co najmniej 40 kwartałów.

Aby przystąpić do Medicare z tego tytułu będziemy korzystać ze wstępnego okresu zapisów (ang. Initial Enrollment Period, IEP). Okres ten obejmuje 7 miesięcy. Przykładowo: osoba, która urodziła się w czerwcu 1952 r., może wystąpić o Medicare począwszy od 1 marca do końca września. Czyli jak wynika z podanego przykładu jest to okres, który rozpoczyna się trzy miesiące przed miesiącem urodzin, miesiąc urodzin i kończy się trzy miesiące po nim. Osobom, które ukończyły 65. rok życia, ale wolą pozostać na ubezpieczeniu pracowniczym, będzie w przyszłości przysługiwać specjalny okres naboru (ang. Special Ellection Period). Okres ten trwa tylko 63 dni po ustaniu ubezpieczenia oferowanego przez pracodawcę. Po tym okresie może nam być naliczona kara za spóźnioną rejestrację w planie ubezpieczenia na leki.

Jak wystąpić o Medicare?

Jeżeli przed 65. rokiem życia pobieramy już amerykańską emeryturę, wówczas proces przyznania Medicare odbywa się automatycznie. Na trzy miesiące przed ukończeniem 65. roku życia powinniśmy pocztą otrzymać nasza kartę Medicare, na której oprócz naszego numeru Medicare, wyszczególnione będą dwie części – szpitalna (ang. Hospital – Part A) i medyczna (ang. Medical – Part B). Przy każdej części zaznaczona będzie również data ich aktywacji (ang. Efective Date), która jest pierwszym dniem jej obowiązywania. Daty aktywacji obydwu części w takim przypadku będą identyczne i są pierwszym dniem miesiąca urodzin beneficjenta Medicare. Przykładowo, osoba, która urodziła się 12 czerwca 1952 r. będzie miała zaznaczone na swojej karcie następujące daty aktywizacji:

– Hospital (Part A) (06-01-2017)

– Medical (Part B) (06-01-2017)

Sytuacja ma się inaczej, gdy nie pobieramy jeszcze amerykańskiej emerytury, a chcemy przystąpić do Medicare w momencie ukończenia 65. roku życia. W takim przypadku, aby uzyskać Medicare sami musimy zgłosić się do biura ubezpieczeń społecznych (ang. Social Security). Pamiętajmy, że ani Medicare ani biuro Social Security nie poinformuje nas o takiej możliwości. W tym miejscu chcę bardzo mocno podkreślić, że nie musimy pobierać amerykańskiej emerytury, aby kwalifikować się do Medicare. Tak długo, jak spełniamy warunki opisane powyżej, mamy pełne prawo do świadczeń Medicare. Co więcej, jeżeli nie jesteśmy ubezpieczeni np. przez zakład pracy lub innego rodzaju ubezpieczenie uznawane przez Medicare za wiarygodne (ang. Creditable Coverage), a przeoczymy wstępny okres zapisów, musimy się liczyć z tym, że w przyszłości nasze składki do Medicare za część Medyczną – Part B i na lekarstwa – Part D, będą powiększone o karę za spóźnioną rejestrację.

Wystąpić o Medicare można na kilka sposobów:

– korzystając ze strony Internetowej biura Social Security, gdzie znajdziemy link do elektronicznej aplikacji. Ta forma jest wygodna, ale w bardzo wielu przypadkach nieprzydatna; np., gdy musimy dostarczyć pewne dokumenty,

– dzwoniąc bezpośrednio do biura Social Security pod numer 1-800-772-1213,

– udając się osobiście do najbliższego oddziału biura Social Security. W tym przypadku warto zabrać ze sobą oryginały potrzebnych dokumentów: dowód amerykańskiego obywatelstwa/zieloną kartę, akt urodzenia lub akt małżeństwa.

Bardzo często bywa tak, że będziemy musieli udać się do biura Social Security parę razy donosząc brakujące dokumenty. Szczególnie ważne może okazać się dostarczenie aktu urodzenia współmałżonka i aktu małżeństwa. Dokumenty te będą potrzebne w przypadku, gdy staramy się o prawa do Medicare na podstawie zapisu historii pracy współmałżonka. Bądźmy na to przygotowani i dlatego nie zostawiajmy tych ważnych spraw na ostatnią chwilą. Jeżeli nie jesteśmy w posiadaniu niektórych ważnych dla procesowania dokumentów, ściągniecie ich z Polski może zająć nawet do kilku tygodni. Powinniśmy również wiedzieć, że Medicare nie pokrywa wszystkich kosztów usług szpitalnych i medycznych oraz nie stanowi ubezpieczenia na leki na receptę. Mówimy tu o dość wysokim początkowym koszcie własnym (ang. deductable) przy hospitalizacji czy też nielimitowanych 20 proc. dopłatach za usługi lekarzy lub za innego rodzaju opiekę medyczną. W ramach kontraktów pomiędzy Medicare, a ściślej mówiąc CMS (Centers for Medicare and Medicaid Servicies) i prywatnymi firmami ubezpieczeniowymi można w wielu regionach USA skorzystać z szerokiej gamy produktów ubezpieczeniowych, które eliminują bądź w znacznym stopniu redukują koszty niepokrywane przez podstawowy plan Medicare. Prywatne firmy ubezpieczeniowe oferują też w ramach Medicare plany redukujące koszty leków wydawanych na receptę.

Dlatego też, gdy złożymy już podanie o Medicare, warto udać się do zaufanego agenta ubezpieczeniowego, który pomoże nam w doborze odpowiedniego planu na leki lub też zaproponuje jakąś inną formę ubezpieczenia uzupełniającego.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące Waszej indywidualnej sytuacji związanej z ubezpieczeniem Medicare, proszę o kontakt w celu umówienia się na bezpłatną konsultację.

Health Insurance Center

tel.(773) 620-5258

3410 N. Harlem Ave. w Chicago

 

Oliwier Wasilewski

Oliwier Wasilewski
Absolwent Politechniki Lubelskiej i Loyola University Chicago (MBA). Zagadnieniami ubezpieczeń Medicare zajmuje się już blisko dziesięć lat. Pracował dla UnitedHealthcare (oddział Medicare Solutions), jako manager niezależnych agentów ubezpieczeniowych i dyrektor rynków etnicznych na stan Illinois. Był odpowiedzialny za stworzenie kompleksowej strategii wprowadzenia produktów ubezpieczeń Medicare tej firmy na rynek polonijny. Asystował w przygotowaniu i tłumaczeniach materiałów edukacyjnych, sprzedażowych i marketingowych. Obecnie właściciel agencji ubezpieczeniowej Health Insurance Center i agent ubezpieczeniowy na stany IL, WI i FL. Po bezpłatne konsultacje proszę dzwonić pod nr (773) 620-5258.

Logo

Categories: Ubezpieczenia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*