Wymuszenie łamania prawa będzie karane

Wymuszenie łamania prawa będzie karane

Będąc zawodowym kierowcą doskonale sobie zdajesz sprawę, jak często twoje prawa a i najzwyklejszy zdrowy rozsądek bywają łamane.

W 2012 roku po raz pierwszy przedstawiono projekt przepisów, mówiący o tym, że każde wymuszenie łamania prawa na kierowcy przez pracodawcę bądź inną osobę związaną z zawodem, będzie karane. Przez cztery ostatnie lata prawo to było ponownie rozpatrywane, dodawano komentarze i wprowadzano zmiany.

Wreszcie pod koniec zeszłego miesiąca FMCSA dało kierowcom zawodowym finalny produkt, kolejne narzędzie, dzięki któremu będą mogli bronić swoich praw.

29 stycznia weszło w życie nowe federalne prawo zabraniające firmom transportowym, brokerom i spedytorom zastraszania kierowców ekonomicznymi stratami (ang.economic harm); najczęściej utratą pracy, bądź mniejszymi zarobkami i ustalono karę w wysokości 16 tys. dol. za pojedyncze wymuszenie. Jednakże FMCSA zrzuca cały ciężar udowodnienia winy na barki ofiary procederu i jednocześnie obarcza go odpowiedzialnością za dostarczenie dowodów.

Wyjaśniając zasady nowego prawa FMCSA stwierdza: „Firmy transportowe, brokerzy, spedytorzy i inni pośrednicy nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za wymuszanie, dopóki nie dostaną noty od kierowcy, mówiącej o tym, że proponowana data dostawy towaru nie może zostać zrealizowana bez złamania przepisów godzin pracy, bądź innych regulacji. Celem wysłania takiego powiadomienia jest stworzenie pewnej formy gwarancji dla samego kierowcy, że nie będzie on zmuszany do łamania prawa”.

FMCSA nie może zmuszać firm do zmiany postępowania, a jedynie nakładać kary. Agencja jednak współpracuje z Departamentem Pracy (Department of Labor) i jego oddziałem OSHA (Occupational Safety and Health Administration), który ma prawo nakładania nie tylko kar pieniężnych.

Kierowcy, którzy chcą złożyć skargę (mają na to 90 dni od momentu zajścia) muszą wejść na stronę National Consumer Complaint Database. Strona skarżąca jest zobowiązana podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu oraz imię, nazwisko i adres osoby, która dokonała wymuszenia. Powinny być również dostarczone kopie przepisów, które kierowca był zmuszony złamać oraz kompletne oświadczenie opisujące zajście, zawierające również jego datę. FMCSA po otrzymaniu skargi rozpatrzy czy jest ona wiarygodna (nonfrivolous). Jeżeli tak, to administracja wdroży odpowiednie śledztwo.

Mamy nadzieję, że jak najmniej takich skarg wpłynie do FMCSA.

Szerokiej i bezpiecznej drogi życzy ALL ABOUT TRUCKS. We serve Truckers.

fot.DEZALB/pixabay.com

Categories: Kierowcy, Truck

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*