Odcinek 8. Punkty karne CSA

Odcinek 8.   Punkty karne CSA

Kiedy zobaczysz za sobą znajomą sylwetkę samochodu policyjnego z błyskającymi czerwonymi i niebieskimi światłami – nie wpadaj w panikę. Zwolnij i spokojnie poszukaj najbezpieczniejszego miejsca do zaparkowania. Policja doceni, że nie staniesz na środku drogi, i zadbasz o to, aby stróż prawa miał do ciebie jak najłatwiejszy i najbezpieczniejszy dostęp. Pamiętaj, nie każde zatrzymanie kończy się punktami karnymi na zawodowym prawie jazdy.

fot.www.sfgate.com

fot.www.sfgate.com

Zgodnie z obowiązującą zasadą punkty karne CSA można otrzymać tylko wtedy, kiedy policjant przeprowadzi inspekcję drogową. Czyli, jeżeli kierowca został zatrzymany za przekroczenie szybkości lub nieprawidłową zmianę pasa ruchu bądź inne wykroczenie i otrzymał mandat, ale inspekcja drogowa nie została przeprowadzona, to wykroczenie będzie widniało w bazie, ale punktów karnych CSA kierowca nie otrzyma.

A jak sytuacja przedstawia się, gdy dojdzie do inspekcji i przyznania punktów karnych? Prawo jazdy CDL i system CSA – to dwie osobne historie. Na karcie CDL (MVR) nie widnieją żadne karne punkty i zawodowe prawo jazdy nie może być zawieszone z powodu zbyt dużej ich liczby. Punkty automatycznie wpływają na konto firmy, pod której numerami DOT kierowca jeździ, i to firma może w ekstremalnych sytuacjach zostać zawieszona.

W jaki sposób naliczane są punkty karne CSA? Wagę wykroczenia mnoży się przez wagę przypisaną do okresu, który minął od wykroczenia. Każde przewinienie ma przypisaną liczbę punktów, a skala waha się od 1 do 10, gdzie 1 to najlżejsze, a 10 – najcięższe wykroczenie. Natomiast ramy czasowe są następujące:
– inspekcje drogowe z ostatnich 6 miesięcy są mnożone razy 3;
– inspekcje z ostatnich 7 do 12 miesięcy są mnożone razy 2;
– inspekcje starsze niż 13 do 24 miesięcy są mnożone przez 1;
– inspekcje starsze niż 24 miesiące nie są brane pod uwagę.

Na przykład, kiedy kierowca otrzymał mandat za niezapięte pasy bezpieczeństwa, to liczba punktów wyniesie 21, bo 7×3=21. 7 pkt. za wagę wykroczenia, a 3 za okres, który od niego upłynął. Z biegiem czasu liczba ta będzie się zmniejszać, gdyż już po roku, będziemy mieli 14 pkt. (7×2), a po trzech latach wykroczenie zniknie z naszego CSA.

Jak można zmniejszać liczbę punktów? Poza doczekaniem wspomnianych wcześniej trzech lat (kiedy wykroczenie zostaje zupełnie anulowane), jedyną drogą są czyste inspekcje, czyli takie, podczas których oficer DOT czy policjant stanowy nie znajdzie żadnych przewinień. Wymaga to od kierowcy baczniejszego przestrzegania przepisów i zwrócenia większej uwagi na stan techniczny pojazdu. Jak przekonujemy się na podstawie wyników inspekcji wielu naszych klientów – jest to możliwe i do zrobienia. I tego właśnie życzymy wszystkim naszym Czytelnikom.

Allabouttrucks.us

aat logo

Categories: Kierowcy, Truck

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*