Odcinek 14. Tragedia omyłek. Jak oczyścić swoją kartotekę?

Odcinek 14. Tragedia omyłek. Jak oczyścić swoją kartotekę?

Firmy transportowe i kierowcy od dłuższego czasu narzekają, że kary, które były na nich nałożone, a zostały zredukowane bądź całkowicie zlikwidowane, wciąż widnieją w bazach danych. Dlatego agencja FMCSA ogłosiła, że z dniem 23 sierpnia będzie można żądać usunięcia wpisów o wykroczeniach, które odnotowano podczas inspekcji drogowych, a które nie oddają rzeczywistego stanu rzeczy.

Chodzi szczególnie o dwa systemy: SMS (Safety Measurement System) oraz PSP (Pre-Employment Screening Program). Ponieważ dotychczas nie było możliwości wprowadzania do nich korekt, wiele firm i kierowców ponosiło – niesprawiedliwie – konsekwencje, które odbijały się na zarobkach czy nawet prowadziły do utraty kontraktów i pracy.

W 2004 roku FMCSA powołała do życia system pod nazwa DataQs. Jest on odpowiedzialny za korekty pomyłek, które popełniono podczas inspekcji drogowych i wypadków. W końcu żaden człowiek nie jest nieomylny, nawet inspektorzy DOT. Właśnie DataQs jest naszym głównym narzędziem do walki z pomyłkami i nieścisłościami w bazie danych FMSCA.

Jak rozpocząć proces korekty? Wszyscy, którzy zostali uniewinnieni bądź ich kary zostały zredukowane dzięki wyrokom sądowym, mogą złożyć żądanie ponownego rozpatrzenia sprawy (request for data review – RDR) przez system DataQs. Stan będzie musiał przejrzeć dostarczone dokumenty i ustosunkować się do sprawy po dokładnym jej rozpatrzeniu.

Wyniki zostaną przekazane do FMCSA, która wprowadzi odpowiednie zmiany do systemów SMS i PSP. Oczywiście cały proces będzie musiał być podparty odpowiednimi dokumentami, jednak FMCSA nie określiła jeszcze, które będą brane pod uwagę. Prawdopodobnie oficjalne i certyfikowane wyroki sądowe oraz linki do sądowych stron internetowych będą mogły być włączone do dokumentacji.

Po weryfikacji dokumentów wyroki zostaną wymazane z kartoteki lub w wypadku zmiany wyroku na lżejszy, “ciężar ” odpowiedzialności (severity weight) również zostanie zredukowany na stronach SMS.

Na koniec bardzo ważna uwaga. Nowy przepis obowiązuje od 23 sierpnia 2014 roku i dotyczy mandatów i wyroków, które zostaną przyznane od dnia 23 sierpnia włącznie. Żadne wyroki sprzed tej daty nie będą rozpatrywane.

Allabouttrucks.us

fot.PRA/Wikipedia

Categories: Kierowcy, Truck

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*