Nowe wyzwania dla właścicieli firm: zmiany w inspekcjach drogowych

fot.sharkman/pixabay.com

fot.sharkman/pixabay.com

 

Zmiany wprowadzone przez kilkoma dniami przez Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) spowodują, że firmy transportowe nie będą mogły wykorzystywać inspekcji drogowych jako swoich corocznych obowiązkowych inspekcji pojazdów. Dodatkowo – inspekcje drogowe nie będą pomagały w „czyszczeniu” kartoteki z wcześniejszymi inspekcjami, podczas których stwierdzono jakieś nieprawidłowości.

22 lipca 2016 roku FMCSA wniosło do federalnego rejestru poprawki w następujących  działach: „Części i akcesoria niezbędne do bezpiecznego operowania” oraz „Inspekcje, naprawy i konserwacje”.
 Agencja twierdzi, że zatwierdzone poprawki są znikome i nie tworzą żadnych nowych przepisów, lecz raczej klasyfikują już istniejące. Podajemy zmiany, które w związku z poprawkami, mogą mieć wpływ na pracę właścicieli firm transportowych:

– inspekcje drogowe już nie spełniają wymagań corocznych obowiązkowych inspekcji pojazdu i nie mogą być za takie uważane. Firma transportowa jest odpowiedzialna za przeprowadzenie corocznych inspekcji nawet jeżeli w owym czasie nastąpiła „czysta” inspekcja drogowa. (Dotychczas „czysta” inspekcja drogowa mogła być uznana jako obowiązkowa coroczna).

– został wycofany obowiązek świateł oświetlających tylną tablicę rejestracyjna, jeżeli w danym stanie tylna tablica rejestracyjna nie jest obowiązkowa.

– zabrania się używania opon, które mogą być stosowane tylko do odpowiedniej maksymalnej szybkości (zazwyczaj 55 mil). FMCSA twierdzi, że na takich oponach nie powinno przekraczać się szybkości 55 mil przez dłuższy czas.
Inne poprawki dotyczące FMCSA wprowadzają klarowniejsze instrukcje dla oficerów przeprowadzających inspekcje i przypominają o wymaganiach związanych z inspekcjami systemu ABS czy automatycznego regulatora hamulców.

Zainteresowanych szczegółami odsyłamy na stronę www.fmcsa.dot.gov/regulations

Szerokiej i bezpiecznej drogi życzy

ALL ABOUT TRUCKS . We serve Truckers!

Categories: Kierowcy, Truck
Tags: firm, kierowcy, truck

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*