Nakaz badań na bezdech senny zgodny z prawem

fot.Michael Symonds - Eigenanfertigung/Wikipedia

fot.Michael Symonds – Eigenanfertigung/Wikipedia

W środowisku kierowców zawodowych ponownie pojawił się problem zespołu bezdechu sennego (ang. sleep apnea). Pisaliśmy już o tym wiosną w odcinku pt. „Zespół bezdechu sennego zagrożeniem dla kierowców”, ale przypomnimy, że w wyniku tej choroby mogą pojawiać się problemy z układem krążenia, wzrokiem, uczuciem ciągłego zmęczenia i inne komplikacje medyczne.

Za sprawą jednej z większych firm transportowych, Crete Carrier Corp., bezdech senny znów pojawił się w mediach – tym razem już jako realne zagrożenie dla kariery kierowców zawodowych. Otóż sąd federalny poinformował, że Crete Carrier Corp. nie łamie prawa, nakazując zatrudnionym w kompaniach kierowcom, których wskaźnik masy ciała (Body Mass Index, BMI) jest wyższy niż 35 poddawanie się testom na zespół bezdechu sennego.
Taką decyzję podjął Ósmy Okręgowy Sąd Apelacyjny 12 października i stwierdza w niej, że kroki podjęte przez przewoźnika są „zgodne z prawem i nikogo nie dyskryminują”, a biorąc pod uwagę, że sąd ten jest drugą najwyższą władzą ustawodawczą w USA (pierwszą jest Sąd Najwyższy), istnieje duże prawdopodobieństwo, że decyzja pozostanie w mocy. Przynajmniej do momentu ustanowienia odpowiednich praw przez Federalną Administrację Bezpieczeństwa Przewoźników (Federal Motor Carrier Safety Administration, FMCSA) dotyczących wymagań związanych z testami na bezdech senny, a to może zająć lata.

Sprawa podjęta przez sąd apelacyjny dotyczyła kierowcy Roberta Parkera, który był zatrudniony przez Crete Carrier Corp. w 2013 roku. Odmówił on uczestnictwa w testach na bezdech senny, a były one częścią programu opracowanego przez CCC. Jednym z punktów programu jest wymóg, aby każda osoba ze wskaźnikiem masy ciała przekraczającym 35 poddała się laboratoryjnym badaniom na bezdech senny. Firma egzekwuje również wykonanie testów na bezdech senny od kierowców, którym zalecono je podczas rutynowych badań lekarskich. Lekarz, który badał Parkera, wystawił notę informującą, że kierowca nie potrzebuje testów na bezdech senny, wobec czego Parker odmówił uczestnictwa w badaniu. CCC zawiesiła go w czynnościach i nigdy nie przywróciła na stanowisko kierowcy. Parker skierował sprawę do sądu z zarzutem bezprawnego zawieszenia w czynnościach służbowych.

Decyzja sądu pokrywała się ze stanowiskiem CCC i podtrzymała regulamin firmy, w którym podkreślono, że pracodawca może wymagać od pracownika, aby wykonał on badania lekarskie w wypadku, kiedy „zatrudniający znajdzie zgodne z prawem i nie dyskryminujące powody do przypuszczenia, że pracownik nie jest w stanie spełniać swoich obowiązków”. „CCC ustaliło, że zespół bezdechu sennego znacznie pogarsza umiejętności prowadzenia pojazdów, zwiększając nawet kilkakrotnie ryzyko wypadków. Badanie snu jest jedyną drogą, aby zdiagnozować tę chorobę u kierowcy i jego zdolność do operowania pojazdem. To jest po prostu konieczność w tym biznesie”.

Rewizyjna Komisja Medyczna FMCSA zarekomendowała, aby wprowadzono przepisy, które będą zmuszały kierowców osiągających określone kryteria, takie jak podwyższone BMI, do obowiązkowego badania na zespół bezdechu sennego. Choć była to tylko rekomendacja, FMCSA już robi przymiarki, aby takie prawo powstało i obowiązywało w przemyśle transportowym.

Szerokiej i bezpiecznej drogi życzy ALL ABOUT TRUCKS. We serve Truckers!

Categories: Kierowcy, Truck

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*