Bezpieczny transport żywności

Bezpieczny transport żywności

Od czasu do czasu docierają do nas przerażające historie o zarażonej różnego rodzaju bakteriami (od E.coli po salmonellę) żywności, która spowodowała poważne choroby u ludzi i natychmiast została wycofana ze sklepów. W tym roku zostaną wprowadzone pewne zmiany dotyczące prawidłowego i bezpiecznego obchodzenia się z żywnością i będą one miały istotny wpływ na sektor transportowy.

W 2011 r. prezydent Obama podpisał Food Safety Modernization Act. Podstawy tego prawa dotyczą głównie przechowywania i przetwarzania żywności, ponieważ właśnie wtedy ma miejsce najwięcej nieprawidłowości, które doprowadzają do różnego rodzaju infekcji. Food and Drug Administration (FDA) chce większego wglądu w miejsca, gdzie żywność jest najbardziej narażona, czyli tam gdzie jest jeszcze w stanie surowym lub w stadium przetwarzania.

Cała ustawa składa się z siedmiu sekcji, a sekcja szósta, która wejdzie w życie w marcu tego roku pod nazwą Sanitary Transportation of Human and Animal Food dotyczy właśnie sektora transportowego i koncentruje się głównie na kontrakcie pomiędzy nadawcą (shipper) a przewoźnikiem (carrier) tak, aby wyeliminować wszelkiego rodzaju fałszerstwa. Mogą one być związane z kontrolą temperatury, nieodpowiednim sprzętem czy brakiem odpowiedniego szkolenia w prawidłowym obchodzeniu się z towarem czy też zapewnieniem czystości w przyczepie.

Przepisy te wejdą w życie 60 dni od momentu publikacji. Duże firmy transportowe będą miały rok na dostosowanie się do nowych regulacji; mniejsze dwa lata. Ponieważ nie ma jeszcze możliwości wglądu do ostatecznej wersji tego dokumentu, więc nie możemy stwierdzić czy jakieś zmiany dotyczące sprzętu będą konieczne, ale prawdopodobnie będą większe naciski ze strony nadawcy na firmy transportowe, aby modernizowały i aktualizowały istniejący sprzęt i technologie.

Będziemy informować o konkretach w chwili, kiedy nowe przepisy zostaną oficjalnie ogłoszone.

Na koniec mamy dobrą wiadomość. Jak we wszystkich przepisach, tak i w tych istnieją są jakieś wyjątki. Otóż zwolnione od przestrzegania tego prawa będą wszystkie małe firmy transportowe, których całoroczny dochód nie przekracza 500 tys. dolarów. Będzie to stwarzało korzystną sytuacje dla naszych owner operators, gdyż nadawcy towarów będą prawdopodobnie woleli współpracować z firmami, które nie są obłożone tonami przepisów i praw.

Szerokiej i bezpiecznej drogi życzy ALL ABOUT TRUCKS. We serve Truckers!

fot.David Guo/Flickr

Categories: Kierowcy, Truck

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*