Tag "socia; security"

Back to homepage
SSA

Renta chorobowa z Urzędu Ubezpieczeń Społecznych

Dziś o dokumentach i informacjach, które Państwo powinni przygotować w przypadku składania wniosku o rentę chorobową w Urzędzie Ubezpieczeń Społecznych (SSA). W roku 2016 ponad 10 milionów osób niezdolnych do