Tag "opus"

Back to homepage
Polonijne parafie

Dzięki zmartwychwstańcom i Opus Dei

Polonijnemu kościołowi pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Anielskiej w Chicago po  blisko 90 latach świetności groziło wyburzenie. Dramatyczne wysiłki na rzecz ocalenia architektonicznej perełki i przekazanie parafii księżom z prałatury