Tag "hojność"

Back to homepage
Chicago

Hojne miasto Chicago

Chicago jest drugim najhojniejszym miastem w kraju – wynika z listy sporządzonej przez GoFundMe. We wspaniałomyślności i woli pomagania pokonało takie miasta jak Houston, Los Angeles i Austin. Wyprzedził nas tylko Nowy Jork.

Polonia

Hojny jak Polak z Chicago

Działalność charytatywna wśród Polonii jest wskaźnikiem pozytywnych zmian, jakie wśród Polonii zachodzą. Jesteśmy bardziej otwarci na potrzeby bliźnich, chętniej wychodzimy z polonijnego getta. Powstaje coraz więcej organizacji pomocowych, które z