Tag "grzywna wagary"

Back to homepage
Chicago

Grzywna za wagarowanie

Władze podmiejskiego Arlington Heights chcą karania rodziców, których dzieci nagminnie wagarują, karami finansowymi w wysokości od 500 do 750 dolarów. Rada miasta zagłosuje nad wprowadzeniem tych sankcji w przyszłym miesiącu.