Tag "Chicago dlka Niepodległej"

Back to homepage
Chicago dla Niepodległej

100 lat temu (71)

7 lutego 1918 r. w „Dzienniku Związkowym”: „Tuscania” zatopiony z 261 Amerykanami!