Sondaż: Brytyjczycy bardziej niechętni imigrantom

Sondaż: Brytyjczycy bardziej niechętni imigrantom

Blisko jedna czwarta Brytyjczyków uważa, że imigranci przyjeżdżają do ich kraju dla świadczeń socjalnych, a zdaniem ponad 60 proc. prawo do pobierania zasiłków powinno przysługiwać przybyszom dopiero po trzech latach – wynika z sondażu o postawach społecznych.

fot.Facundo Arrizabalaga/EPA

fot.Facundo Arrizabalaga/EPA

50 proc. ankietowanych jest przekonanych, że głównym motywem przyjazdu imigrantów do Wielkiej Brytanii jest znalezienie pracy; 24 proc. uważa, że kieruje nimi chęć pobierania świadczeń socjalnych – wynika z opublikowanego we wtorek badania pod nazwą British Social Attitudes Survey.

61 proc. badanych jest zdania, że imigranci z UE powinni uzyskiwać prawo do pobierania świadczeń socjalnych dopiero po upływie trzech lat od przyjazdu.

Niewiele ponad jedna czwarta (27 proc.) uczestników sondażu sądzi, że imigranci powinni mieć te same prawa co rodowici Brytyjczycy; w 2003 roku tego zdania było 40 proc. badanych. W porównaniu z sondażem sprzed 11 lat z 37 proc. do 43 proc. wzrósł odsetek ludzi przekonanych, że imigranci podnoszą wskaźniki przestępczości.

95 proc. uważa, że bycie „prawdziwym Brytyjczykiem” wymaga biegłej znajomości języka angielskiego, 74 proc. jest zdania, że po to, aby zostać uznanym za Brytyjczyka, trzeba się w Wielkiej Brytanii urodzić. Wśród atrybutów brytyjskości wskazano też m.in. posiadanie brytyjskich przodków (51 proc.) oraz poszanowanie dla brytyjskich praw i instytucji życia publicznego (85 proc.).

Stosunek do imigracji jest bardziej pozytywny wśród wykształconych respondentów. 60 proc. badanych osób po studiach wyższych ocenia, że imigranci przynoszą gospodarce korzyści; w grupie respondentów o niskich kwalifikacjach zawodowych uważa tak 17 proc. osób.

Postawa wobec imigrantów jest bardziej życzliwa w Londynie, gdzie 54 proc. ankietowanych jest przekonanych, że wnoszą oni pozytywny wkład w gospodarkę. W pozostałych częściach kraju sądzi tak 28 proc. uczestników sondażu.

„W coraz bardziej zróżnicowanym, wielokulturowym kraju można by się spodziewać, że stosunek ludzi do tego, co składa się na brytyjskość, będzie bardziej swobodny, jednak trend idzie w odwrotnym kierunku” – zauważyła Penny Young, dyrektorka ośrodka NatCen Social Research, który przeprowadził badanie.

„Z odpowiedzi bardzo wyraźnie przebija wspólny wątek: kto chce być Brytyjczykiem, musi mówić po angielsku” – zaznacza.

Sondaż o postawach społecznych publikowany jest corocznie od ponad 30 lat. Ma na celu ukazywanie zmian w nastawieniu społeczeństwa brytyjskiego do różnych kwestii społecznych, obyczajowych i moralnych.

Najnowszy sondaż przeprowadzono od czerwca do listopada 2013 roku, a więc przed ograniczeniem dostępu imigrantów do świadczeń (od stycznia br.) oraz sukcesem eurosceptycznej partii UKIP w wyborach do europarlamentu. Udział w badaniu wzięło 3 tys. osób. (PAP)

 

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

Categories: Świat

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*