Zanim uzyskasz duplikat karty Social Security

fot.123RF Stock Photos

Przechowywanie karty Social Security w bezpiecznym miejscu jest konieczne, aby zabezpieczyć się przed możliwością kradzieży danych osobowych. Nigdy nie przechowuj karty w torebce lub portfelu. Jest to najczęstszy powód utraty karty ubezpieczenia społecznego. Jednak nawet osoby, które przechowują swoje dokumenty z największą starannością, czasami je gubią.

Wystawienie zastępczej karty numeru Social Security jest darmowe. Jednak żeby ją otrzymać, należy dostarczyć do biura odpowiednie dokumenty. Osoby, które składają wizytę w biurze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Social Security Administration) lub centrum kart, zaoszczędzą czas przez wcześniejsze przygotowanie się do takiej wizyty. W celu uzyskania karty należy przedstawić oryginalne lub certyfikowane kopie poniżej wymienionych dokumentów:

1. Potwierdzenie obywatelstwa
Jeśli uprzednio nie zgłosiłeś nam, że jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych, wymagamy od ciebie potwierdzenia amerykańskiego obywatelstwa. W tym celu uwzględniamy jedynie niektóre dokumenty, takie jak akt urodzenia w Stanach Zjednoczonych albo amerykański paszport.

2. Tożsamość
Możemy przyjąć tylko niektóre dokumenty jako dowód tożsamości. Dokumenty muszą być aktualne (ich ważność nie wygasła), z widocznym imieniem, nazwiskiem, informacją identyfikującą właściciela numeru (datą urodzenia lub wiekiem) oraz ze zdjęciem. Następujące dokumenty posłużą jako dowód tożsamości:

Prawo jazdy

Legitymacja tożsamości wydana przez jeden ze stanów USA (tzw. stanowe ID)

Amerykański paszport

Jeżeli nie posiadasz któregoś z powyższych dokumentów lub nie jesteś w stanie zdobyć dokumentu zastępczego w ciągu dziesięciu dni, przyjmiemy inny dokument, w tym:

Legitymację pracowniczą
Legitymację szkolną
Kartę ubezpieczenia zdrowotnego (z wyjątkiem Medicare), na której wraz z imieniem i nazwiskiem widnieje data urodzenia lub wiek właściciela karty ubezpieczenia społecznego
Amerykańską wojskową kartę identyfikacyjną

Proszę pamiętać, że możemy wydać najwięcej trzy karty Social Security w ciągu roku lub dziesięć przez całe życie posiadacza karty. Istnieją wyjątki od tych ograniczeń, takie jak prawna zmiana imienia i/lub nazwiska oraz sytuacje, w których udowodnisz, że nowa karta jest absolutnie niezbędna, a jej brak powoduje znaczne trudności.

Ważniejsza od posiadania karty jest znajomość swojego numeru Social Security. Poprzez ten numer identyfikujemy osoby, księgujemy prawidłowe zarobki i wypłacamy emerytury. Najczęściej sama karta nie jest potrzebna do identyfikacji osobom, które znają swój numer na pamięć.

Po więcej informacji o uzyskaniu duplikatu zgubionej lub skradzionej karty numeru Social Security proszę odwiedzić naszą stronę www.socialsecuritz.gov-ssnumber.

Andrzej Sałata, Social Security Administration

Ubezpieczenie społeczne niesie pomoc starszym Amerykanom, pracownikom, którzy utracili zdolność do pracy, oraz rodzinom, w których zmarł żywiciel. Obecnie około 167 milionów osób odprowadza składki do Urzędu Ubezpieczeń Społecznych, a 59 milionów co miesiąc korzysta ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Obecny system ubezpieczeń społecznych polega na tym, że osoby pracujące płacą podatki na rzecz tego systemu. Gromadzone środki są wykorzystywane na wypłaty świadczeń dla:

– emerytów

– osób niezdolnych do pracy

– spadkobierców zmarłych pracowników oraz

– osób będących na utrzymaniu świadczeniobiorców.

Kontakt z Social Security

Na portalu internetowym www.socialsecurity.gov można:

stworzyć konto „my Social Security”, gdzie znajduje się wyciąg z konta Social Security, a także m.in. sprawdzić swoje dochody, wydrukować pismo weryfikujące świadczenia, zmienić dane dotyczące bezpośrednich depozytów, zwrócić się o zastępczą kartę ubezpieczenia społecznego, uzyskać nowy formularz 1099/1042S oraz:

– złożyć wniosek o emeryturę, rentę inwalidzką i świadczenia Medicare

–znaleźć adres lokalnego urzędu Social Security

– poprosić o nową kartę Medicare

– znaleźć pełne teksty naszych publikacji oraz

– zyskać odpowiedzi na często zadawane pytania.

Niektóre usługi są dostępne tylko po angielsku.

Bezpłatny telefon

Oprócz korzystania z portalu internetowego można także telefonować do nas bezpłatnie pod nr 1(800) 772-1213. Wszystkie zgłoszenia traktujemy jako poufne.

– Aby rozmawiać po hiszpańsku, prosimy nacisnąć 2.

– Dla wszystkich innych języków prosimy nacisnąć 1 i wysłuchać automatycznych

wskazówek głosowych po angielsku, dopóki nie odezwie się osoba przyjmująca

zgłoszenia.

– Ta osoba skontaktuje się z tłumaczem, który pomoże w rozmowie.

– Usługi tłumaczy są bezpłatne.

Odpowiadamy na konkretne pytania w godz. od 7.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku.

Categories: SSA

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*