Czym jest zasiłek uzupełniający (SSI)?

Czym jest zasiłek uzupełniający (SSI)?

Celem zasiłku uzupełniającego jest pomoc osobom starszym, niewidomym oraz niepełnosprawnym. Program SSI zapewnia finansową pomoc przeznaczoną na żywność, ubrania oraz potrzeby mieszkaniowe. Możesz otrzymać SSI nawet w przypadku, gdy nie pracowałeś w Stanach Zjednoczonych więc nie wpłacałeś składek do funduszu zakładu ubezpieczenia społecznego. SSI to federalny zasiłek uzupełniający, fundowany z budżetu podatkowego, a więc nie ze składek ubezpieczenia społecznego. Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.socialsecurity.gov/ssi

Zasiłek uzupełniający (SSI) zapewnia miesięczną płatność osobom z ograniczonymi dochodami i zasobami finansowymi. Aby otrzymać SSI,twoje oszczędności i majątek nie mogą przekraczać 2 tys, dol. lub 3 tys. dla osób pozostających w związku małżeńskim. Więcej informacji znajdziesz w broszurze SSI lub pod zakładką What You Need To Know When You Receive Supplemental Security Income (SSI), dostępnej na stronie: www.socialsecurity.gov/pubs

SSI jest programem federalnym, zapewniającym comiesięczne płatności osobom w potrzebie. W związku z tym inne dochody, w tym pomoc z innych źródeł w postaci pomocy w opłacaniu rachunków lub innych wydatków, mogą mieć wpływ na wysokość twojego świadczenia SSI. Wysokość świadczenia może być zmniejszona w przypadku, kiedy otrzymujesz mieszkanie, żywność lub pomoc pieniężną.

Aby się kwalifikować, osoba zainteresowana musi być obywatelem lub rezydentem Stanów Zjednoczonych. Prawo dotyczące nieobywateli rożni się, jeśli chodzi o świadczenia SSA i SSI. Jednakże, niektórzy nieobywatele ze specjalnym statusem imigracyjnym również mogą się kwalifikować. Odsyłamy do ulotki Supplemental Security Income (SSI) For Noncitizens, ktόra jest zamieszczona na stronie: www.socialsecurity.gov/pubs

Aby usprawnić proces kwalifikacyjny, proszę dostarczyć:

karte ubezpieczenia społecznego lub numer ubezpieczenia społecznego

akt urodzenia lub inny dokument potwierdzający wiek

Imię, numer ubezpieczenia społecznego oraz datę urodzenia lub wiek współmałżonka. Informacje dotyczące domu, w którym mieszkasz, takie jak wysokość miesięcznej spłaty hipoteki lub wynajmu oraz imię i nazwisko gospodarza

odcinki wypłaty, książeczki bankowe, polisy ubezpieczeniowe, fundusz pogrzebowy oraz inne informacje dotyczące twojego dochodu lub zasobów finansowych

dokument potwierdzający obywatelstwo Stanach Zjednoczonych lub specjalny status imigracyjny

jeśli ubiegasz się o SSI ze względu na niepełnosprawność lub wadę wzroku, będziemy potrzebowali informacji dotyczących twojej choroby lub uszkodzenia ciała: imiona, adresy, numery telefonów, numery pacjenta oraz daty leczenia u wszystkich leakrzy, szpitali oraz klinik, nazwy lekarstw, które przyjmujesz oraz kto je przepisał oraz nazwy i daty medycznych badań, które wykonałeś oraz kto je zlecił.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ulotki You May Be Able To Get Supplemental Security Income (SSI), która jest zamieszczona na stronie www.socialsecurity.gov/pubs

Joanna Kleczynski

przedstawicielka Social Security Administration

fot.Burst/Pexels.com

Ubezpieczenie społeczne niesie pomoc starszym Amerykanom, pracownikom, którzy utracili zdolność do pracy, oraz rodzinom, w których zmarł żywiciel. Obecnie około 167 milionów osób odprowadza składki do Urzędu Ubezpieczeń Społecznych, a 59 milionów co miesiąc korzysta ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Obecny system ubezpieczeń społecznych polega na tym, że osoby pracujące płacą podatki na rzecz tego systemu. Gromadzone środki są wykorzystywane na wypłaty świadczeń dla:

– emerytów

– osób niezdolnych do pracy

– spadkobierców zmarłych pracowników oraz

– osób będących na utrzymaniu świadczeniobiorców.

Kontakt z Social Security

Na portalu internetowym www.socialsecurity.gov można:

stworzyć konto „my Social Security”, gdzie znajduje się wyciąg z konta Social Security, a także m.in. sprawdzić swoje dochody, wydrukować pismo weryfikujące świadczenia, zmienić dane dotyczące bezpośrednich depozytów, zwrócić się o zastępczą kartę ubezpieczenia społecznego, uzyskać nowy formularz 1099/1042S oraz:

– złożyć wniosek o emeryturę, rentę inwalidzką i świadczenia Medicare

–znaleźć adres lokalnego urzędu Social Security

– poprosić o nową kartę Medicare

– znaleźć pełne teksty naszych publikacji oraz

– zyskać odpowiedzi na często zadawane pytania.

Niektóre usługi są dostępne tylko po angielsku.

Bezpłatny telefon

Oprócz korzystania z portalu internetowego można także telefonować do nas bezpłatnie pod nr 1(800) 772-1213. Wszystkie zgłoszenia traktujemy jako poufne.

– Aby rozmawiać po hiszpańsku, prosimy nacisnąć 2.

– Dla wszystkich innych języków prosimy nacisnąć 1 i wysłuchać automatycznych

wskazówek głosowych po angielsku, dopóki nie odezwie się osoba przyjmująca

zgłoszenia.

– Ta osoba skontaktuje się z tłumaczem, który pomoże w rozmowie.

– Usługi tłumaczy są bezpłatne.

Odpowiadamy na konkretne pytania w godz. od 7.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku.

Categories: SSA

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*