Spotkanie z panem Wiktorem Węgrzynem w Polskiej Szkole im. Emilii Plater w Bartlett

„Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości” – Jan Paweł II


Zofia Kossak-Szczucka bardzo trafnie stwierdziła, że: Prawdziwego patriotyzmu trzeba się dopiero uczyć tam, gdzie ludzie z narażeniem bytu i nieraz życia, pracują na swoją niekorzyść materialną, a na dobro przyszłych pokoleń. Zarząd i grono pedagogiczne Polskiej Sobotniej Szkoły im. Emilii Plater w Bartlett, zdając sobie sprawę ze swojej misji, nie tylko edukacyjnej, ale przede wszystkim wychowawczej starają się, aby dzieciom i młodzieży przekazywane były pozytywne wzorce patriotyzmu. Ideę tę chcą propagować nie tylko na przykładzie polskich literackich i historycznych bohaterów, ale również poprzez kontakt z osobami, które współcześnie poprzez swoją postawę i działalność starają się propagować szeroko rozumianą „polskość”.

 

W związku z tym 29 stycznia 2011 roku uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mieli zaszczyt, już po raz czwarty, gościć pana Wiktora Węgrzyna, pomysłodawcę Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, a także pana Jacka Kawczyńskiego, wielokrotnego uczestnika Rajdów Katyńskich, którzy z entuzjazmem przyjęli zaproszenie Zarządu i Dyrekcji. Pan komandor, obecnie członek Kongresu Polonii Amerykańskiej, w bardzo barwny sposób przybliżył młodzieży starszych klas szkoły podstawowej i licealistom swoje zamysły, które przyświecają mu od 2001 roku, podczas organizacji kolejnych edycji Rajdu Katyńskiego.

 

Główną ideą przedsięwzięcia jest przede wszystkim rozpowszechnianie prawdy i wiedzy historycznej dotyczącej zbrodni katyńskiej. Motocykliści odwiedzają ważne dla narodu polskiego miejsca triumfu i chwały, takie jak np.: Zbaraż (1649 – bohaterska obrona oblężonego przez Kozaków i Tatarów zamku), Chocim (1673 – świetne zwycięstwo Jana III Sobieskiego nad Turkami), oraz Lwów (1920 –heroiczna obrona podczas wojny polsko-bolszewickie, za którą miasto zostało odznaczone Virtuti Militari).

 

A także bolesnych porażek Rzeczpospolitej, takie jak np.: Kamień Podolski (1672 – zniszczenie twierdzy przez wojska tureckie), Wilno (1939 – klęska podczas kampanii wrześniowej), czy Katyń, Charków i Miednoje (wiosna 1940 – brutalny mord na polskich oficerach). Ponadto spotykają się z miejscową ludnością, zawożą dary dla dzieci uczących się w polskich szkołach na Wschodzie lub przebywających w rosyjskich sierocińcach. Warto jednak zaznaczyć fakt, iż inicjatywa przebiega w duchu przebaczenia i pojednania polsko-rosyjskiego, chociaż jej inicjator ubolewa nad tym, że zbrodnia katyńska ciągle pozostaje nierozliczona i nieosądzona.

 

Pan Wiktor Węgrzyn opowiadał także o jubileuszowym 10 Rajdzie Katyńskim, który odbywał się w dniach od 28 sierpnia do 18 września 2010 roku. Miał on charakter wyjątkowy, nie tylko dzięki okrągłej rocznicy, ale przede wszystkim ze względu na ogromną tragedię narodową, jaka miała miejsce 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Dla członków Stowarzyszenia Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego była ona szczególnie bolesna, bowiem wśród 96 ofiar katastrofy rządowego samolotu Tu-154 było pięciu członków Komitetu Honorowego: śp. Ryszard Kaczorowski, śp. Janusz Kurtyka, śp. generał Franciszek Gągor, śp. minister Janusz Krupski oraz śp. Maciej Płażyński.

 

Głównym celem 124 motocyklistów, którzy pokonali 6 tysięcy kilometrów (ok. 3729 mil), było: Złożenie hołdu Polskiemu Rycerstwu – Panu Prezydentowi i wszystkim Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej, Oficerom Wojska Polskiego, Policjantom, Żołnierzom KOP-u, Polskiej Inteligencji – pomordowanym przez komunistów i Niemców w Ponarach, Katyniu, Miednoje, Charkowie, w Kijowie-Bykowni i we Lwowie na Wzgórzach Wołeckich. Złożenie hołdu żołnierzom Wojska Polskiego, poległym w walce „Za Wolność Naszą i Waszą”.

 

Ponadto, pan Wiktor Węgrzyn wspominał o niezwykłej atmosferze, jaka panuje podczas Rajdu oraz o emocjach, jakie towarzyszą wzruszającym spotkaniom z Polakami zamieszkującymi byłe polskie kresy wschodnie. Doskonałą ilustracją jego opowieści był film, który przedstawiał wizytę motocyklistów na płycie lotniska w Smoleńsku oraz w ruinach wyludnionej wsi Huta Pieniacka, gdzie mieszkańcy zostali wymordowani w 1944 roku przez 4 Pułk Policji SS, złożony z ukraińskich ochotników i członków paramilitarnego oddziału UPA, dowodzonych przez niemieckich wojskowych. Projekcja filmu w doskonały sposób przybliżyła uczniom i nauczycielom trud oraz wysiłek motocyklistów, a także ich godną pochwały postawę patriotyczną.

 

Podczas spotkania Wiktor Węgrzyn wręczył prezes zarządu Jolancie Harrison okolicznościowy medal z wygrawerowanym napisem:

 

„10 Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

 

Pani Jolancie Harrison za Twoje Polskie Serce

 

podpisy: ks. Marek Duszko, Wiktor Węgrzyn

 

Warszawa – Katyń – Miednoje – Charkow – Bykownia – Kuropaty 2010″ oraz wizerunkiem Matki Bożej Katyńskiej i sentencją „Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie”.

 

Warto podkreślić fakt, iż wyróżnienie to jest bardzo prestiżowe i jedynie nieliczne osoby zostały nim do tej pory zaszczycone. Pani Jolanta Harrison, która od kilku lat aktywnie wspiera działania Stowarzyszenia Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, nie ukrywała wzruszenia, podobnie jak cała społeczność szkolna.

 

Bardzo cieszy fakt, iż działania uczniów i nauczycieli naszej szkoły, pod kierownictwem pani Prezes, mające na celu propagowanie prawdy historycznej o zbrodni katyńskiej oraz wspieranie polskiej ludności na kresach wschodnich, zostały dostrzeżone i nagrodzone.

 

Na zakończenie należy wspomnieć, że uczniowie naszej szkoły bardzo entuzjastycznie przyjęli pana Komandora, o czym najlepiej świadczyły gromkie brawa na koniec i pozowanie do wspólnych zdjęć.

 

Tego typu „niezwykłe lekcje historii” są doskonałą okazją do przybliżenia młodym ludziom trudnych dziejów Polski, a także przedstawienia prawdziwie patriotycznej postawy motocyklistów, którzy pokonując liczne trudności pielgrzymują do ważnych dla każdego Polaka miejsc chwały i bolesnych porażek naszego narodu, pokazując młodemu pokoleniu Polaków, w kraju i za granicą, że pamięć o przodkach i historii jest podstawą prawidłowo pojmowanej świadomości narodowej. Bycie Polakiem to nie tylko umiejętność posługiwania się językiem polskim i znajomość historii i kultury, ale przede wszystkim chęć kultywowania tradycji i poczucie prawdziwego patriotyzmu i solidaryzmu. Reasumując, spotkanie z panem Wiktorem Węgrzynem należy zaliczyć do niezwykle owocnych.

 

Tekst: Katarzyna Kozaka,

nauczycielka w Polskiej Szkole im. Emilii Plater w Bartlett

 

Zdjęcia: Beata Kubiszewski i Mariola Maniukiewicz,

nauczycielki w Polskiej Szkole im. Emilii Plater w Bartlett.

Categories: Sprawy Polonijne

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*