68. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W niedzielę 5 sierpnia 2012 r. w Kościele pod wezwaniem św. Władysława w Chicago została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji poległych i pomordowanych żołnierzy Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych w czasie II wojny światowej oraz ludności cywilnej M. St. Warszawy.

 

Mszę św. celebrował ks. Wikariusz Marcin Zasada, w asyscie ks. Wiesława Surmy. Ks. Zasada nadał ton całej uroczystości przez wygłoszenie budującego patriotycznego kazania.

 

Wśród uczestników Mszy św. byli konsul Robert Rusiecki, zastępca konsula generalnego RP, prezes Mieczysław Bandur i weterani 5 Kresowej Dywizji Piechoty, weteran walk Brygady Karpackiej w Tobruku Zygmunt Biernat, obecnie Komendant 1. Rejonu SWAP, weterani Polskich Sił Powietrznych i 3 Dywizji Strzelców Karpackich, prezes Alek Chmielowski i członkowie Związku Sybiraków, Stefania Jarosz, wiceprezes Koła AK – Oddział Chicago, Tadeusz Gubała, sekretarz Oddziału oraz duża grupa koIeżanek i kolegów weteranów Armii Krajowej; Beata Niebrugge, hufcowa harcerek Hufca „Tatry”, członkowie Fundacji AK w Stanach Zjeddoczonych Wiesław Chodorowski – prezes Koła AK i Fundacji AK w Stanach Zjedoczonych.

 

Sztandary wystawili: Koło Armii Krajowej, Koło Byłych Żołnierzy 5 Kresowej Dywizji Piechoty, Związek Sybiraków, harcerki Hufca „Tatry”, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej.

 

Armia Krajowa rozpoczęła walkę 1 sierpnia 1944 r. z olbrzymim poparciem ludności Warszawy. Po 5 latach okupacji warszawiacy chcieli uwolnić stolicę od Niemców i nie pozwolić Sowietom na utworzenie komunistycznego rządu pod komendą Stalina i jego oprawców.

 

Powstanie było największą bitwą Operacji „Burza”, która rozpoczęła się w styczniu 1944 r. na Wołyniu. Wielkie jednostki AK wspierały ofensywę sowiecką przez zwalczanie cofających się wojsk niemieckich.

 

Powstanie Warszawskie trwało 63 dni, do 2 października 1944 r., pomimo codziennego bombardowania przez niemieckie stukasy i artylerię, łącznie z moździerzem 60 cm, tzw. „sewastopolskim”.

 

Niemniej jednak, to że AK i ludność Warszawy powstała przeciwko brutalnemu okupantowi pomogło narodowi przetrwać następne 45 lat rządów komunistycznych, Warszawa została odbudowana, w dużej mierze przez ochotników, duch woIności nadał żył. Jest już ogólnie przyjęte, że Powstanie Warszawskie przeszkodziło StaIinowi w zrobieniu z Polski jeszcze jednej sowieckiej republiki.

 

Dzisiaj wiemy, że Powstanie Warszawskie 1944 r. było bardzo ważnym wydarzeniem w historii świata. Żołnierze AK i ludność Warszawy stawili czoło przemocy i pomimo wszelkich przeciwności, naród polski odzyskał wolność i niepodległość po 45 latach.

 

Powstanie opóźniło ofensywę Armii Czerwonej o 6 miesięcy. Gdyby nie było Powstania, Armia Czerwona spotkałaby się z aIiantami na Renie, a nie na Łabie.

 

Dziękujemy Księżom Zasadzie i Surmie za odprawienie uroczystej Mszy św. Dziękujemy kosulowi Rusieckiemu i wszystkim organizacjom, które wystawiły sztandary i wszystkim obecnym za udział w modlitwach dla upamiętnienia 68. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

Serdeczne Bóg zapłać!

 

Tekst:

Wiesław T. Chodorowski


Zdjęcia: E. Jarząbek

Categories: Sprawy Polonijne

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*