TNS Polska: 54 proc. Polaków źle ocenia sytuację w kraju

fot.Tytus Zmijewski/EPA

fot.Tytus Zmijewski/EPA

Ponad połowa Polaków (54 proc.) uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania było 29 proc. badanych, a 17 proc. respondentów i nie potrafiło zająć stanowiska w tej kwestii – podaje majowy sondaż TNS Polska.

Według badań TNS Polska w porównaniu z kwietniem zarówno odsetek pozytywnych, jak i negatywnych ocen utrzymuje się w maju na podobnym poziomie. Odsetek ocen pozytywnych spadł o 1 punkt procentowy, podczas gdy odsetek ocen negatywnych – wzrósł o taką samą wartość.

Niemal połowa badanych (48 proc.) uważa, że polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu. Przy czym 39 proc. ankietowanych jest zdania, że jest to lekki kryzys, a według 9 proc. gospodarka kraju znajduje się w stanie głębokiego kryzysu.

Przeciwnego zdania jest dwóch na pięciu badanych (40 proc.). W ich ocenie polska gospodarka rozwija się. Zdaniem 38 proc. respondentów jest to jednak powolny rozwój. O dynamicznym rozwoju przekonane jest jedynie 2 proc. badanych. Co ósmy respondent (12 proc.) nie ma jednoznacznego zdania i odpowiada „trudno powiedzieć”.

Odsetek osób uważających, że polska gospodarka się rozwija nieznacznie zmienił się w stosunku do poprzedniego pomiaru – spadł o 2 punkty procentowe. Odsetek Polaków przekonanych o tym, że gospodarka znajduje się w stanie kryzysu, utrzymuje się na podobnym poziomie, co w kwietniu (wzrost o 1 punkt procentowy).

44 proc. badanych uważa, że następne 3 lata nie przyniosą zmiany, jeśli chodzi o materialne warunki życia. 5 proc. nie ma jednoznacznego zdania na ten temat, a pozostali uważają, że w ciągu najbliższych 3 lat nastąpi zmiana warunków życia ludności. Ponad jedna czwarta respondentów (26 proc.) uważa, że warunki życia zmienią się na lepsze. Niewiele mniej osób (25 proc.) uważa natomiast, że ulegną one pogorszeniu.

Według TNS Polska, w porównaniu do wyników sprzed miesiąca zaobserwowano nieznaczne zmiany. Odsetek osób, które uważają, że następne 3 lata nie przyniosą zmiany, jeśli chodzi o materialne warunki życia wzrósł o 1 punkt procentowy, odsetek badanych, którzy uważają, że warunki życia zmienią się na lepsze, spadł o 2 punkty procentowe, a odsetek pesymistów w tym względzie odnotował wzrost o 3 punkty procentowe.

Ponad połowa Polaków (52 proc.) uważa, że znalezienie pracy w kraju jest bardzo trudne lub niemożliwe. Przeważająca część z tych osób (43 proc. ogółu) uważa, że trudno obecnie jest znaleźć jakąkolwiek pracę w kraju, a 9 proc. badanych uważa, że w ogóle nie można znaleźć zatrudnienia.

Optymiści w tej kwestii stanowią ponad dwie piąte społeczeństwa (42 proc.). Mimo to, jedynie dwóch na stu Polaków (2 proc.) sądzi, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę, a 40 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało.

W porównaniu z poprzednim miesiącem odsetek osób uważających, że w Polsce można znaleźć pracę, wzrósł o 1 punkt procentowy. Natomiast odsetek osób, które sądzą, że w kraju trudno jest o znalezienie pracy spadł o 2 punkty procentowe.

Sondaż TNS Polska został zrealizowany w dniach 13-18 maja na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1009 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. (PAP)

 

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

Categories: Społeczeństwo

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*