Polacy o możliwości ślubów poza urzędami stanu cywilnego

Polacy o możliwości ślubów poza urzędami stanu cywilnego

56 proc. Polaków opowiada się za możliwością zawierania związków małżeńskich poza urzędem stanu cywilnego – co będzie możliwe od marca. Pytani przez TNS Polska, gdzie by chcieli zawrzeć ślub, najczęściej wskazują jednak na kościół (43 proc. wskazań) i urząd stanu cywilnego (15 proc.).

Od marca ślub cywilny będzie można wziąć także poza USC, ale trzeba będzie za to zapłacić tysiąc zł; ponadto rodzice będą mogli nadawać dzieciom również imiona obce.

Według TNS Polska okazaliśmy się dość tradycyjni w wyborach, jeśli chodzi o miejsce ceremonii ślubnej. Ponad połowa Polaków (56 proc.) opowiada się za możliwością innych miejsc niż USC czy kościół. 32 proc. jest przeciwne temu pomysłowi, 12 proc. nie ma opinii. Sceptyczne wypowiadają się osoby starsze, mieszkańcy wsi oraz wierzące i regularnie praktykujące.

Zarazem pytani, jakie konkretne miejsce wybraliby na miejsce ślubu, ankietowani najczęściej wskazywali: kościół – 43 proc.; USC – 15 proc.; park lub ogród – 8 proc.; plażę – 6 proc.; statek – 4 proc.; restaurację – 3 proc.; dom, las i samolot – po 2 proc. oraz „pod wodą” lub w pociągu czy tramwaju – po 1 proc. Opinii nie miało 13 proc.

Szczególnie często kościół wybierają mieszkańcy wsi. Na plażę częściej wskazują kobiety, a 30-latkowie – na ogród lub park.

O wchodzącej w życie od marca ustawie pozwalającej nadawać dzieciom zagraniczne imiona słyszało 26 proc. 61 proc. opowiada się za tym, by prawo nie ingerowało w decyzje rodziców dotyczące imion dzieci. Częściej tego zdania są osoby młode oraz o wykształceniu wyższym. Starsi respondenci są częściej konserwatywni i uważają, że prawo powinno ograniczać decyzje rodziców w sprawie imion dzieci.

Badania przeprowadzono 13-18 lutego na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 15 i więcej lat, techniką wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo.

Ślub w dowolnie wybranym USC lub poza urzędem umożliwiło nowe prawo o aktach stanu cywilnego. Dotychczas małżeństwo można było zawrzeć w innym miejscu jedynie w szczególnych przypadkach – np. gdy jedno z przyszłych małżonków przebywa w szpitalu lub w zakładzie karnym. Jeśli jednak ślub ma się odbyć poza urzędem, musi to być miejsce gwarantujące zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa uczestników. Decyzja, czy zaproponowane miejsce spełnia te wymogi, należy do kierownika USC.(PAP)

fot.pixabay.com

 

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

Categories: Społeczeństwo
Tags: opinie, polska, ślub

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*