Negatywne podejście władz do osób LGBT utrudnia walkę z ich dyskryminacją

fot.Luong Thai Linh/EPA

fot.Luong Thai Linh/EPA

Negatywne poglądy na temat osób z grupy LGBT wśród lekarzy, policjantów i przedstawicieli władz utrudniają walkę z dyskryminacją i przestępstwami z nienawiści – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA).

„Osoby LGBT mają takie same prawa do edukacji, opieki zdrowotnej i równego traktowania, jak wszystkie inne. Mają również prawo do życia w godności, bez strachu i dyskryminacji” – zaznaczył dyrektor FRA Michael O’Flaherty.

W środę FRA opublikowała sprawozdanie, w którym zawarła wyniki pierwszego badania porównawczego przeprowadzonego w 19 państwach UE na temat poglądów urzędników, pracowników służby zdrowia, nauczycieli, policjantów i decydentów. FRA zwróciła się do grup zawodowych, które najlepiej potrafiły wskazać czynniki sprzyjające i bariery we wdrażaniu przepisów mających zagwarantować osobom LGBT (homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych) poszanowanie ich praw podstawowych.

Wynika z niego, że choć podejmowane unijne inicjatywy przyniosły znaczące pozytywne rezultaty, to w niektórych krajach UE lekarze np. nadal uważają homoseksualizm za chorobę, a transseksualizm za zaburzenie psychiczne. Uczestnicy badania wskazywali, że przez brak profesjonalnych szkoleń o potrzebach osób LGBT nie mogą podejmować działań zapobiegających dyskryminacji tych osób.

Z opracowania wynika, że społeczeństwa bywają wrogo nastawione do osób LGBT. Uprzedzenia nie stanowią rzadkości nawet wśród specjalistów, a poziom świadomości i wiedzy na temat potrzeb osób LGBT jest niski we wszystkich grupach zawodowych. Ponadto brak dostępu do obiektywnych informacji, szczególnie w szkołach, może prowadzić do nękania i uprzedzeń na późniejszych etapach życia oraz zmuszać młode osoby LGBT do ukrywania swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Często zdarza się też, że przestępstwa popełniane z nienawiści w stosunku do osób LGBT są niedostrzegane, niezgłaszane i nienotowane.

W ocenie FRA uzyskane wyniki badania wskazują, że należy prowadzić więcej kampanii informacyjnych na poziomie UE i państw członkowskich. Potwierdzają też, że ważne są szkolenia zawodowe oraz szkolenia uczące partnerstwa i współpraca organizacji społeczeństwa obywatelskiego w przeciwdziałaniu uprzedzeniom.

Agencja zaleca, by kraje UE, władze odpowiedzialne za jakość edukacji i szkoły współtworzyły kampanie na rzecz większego bezpieczeństwa i bardziej przyjaznego nastawienia w szkołach wobec osób LGBT.

Państwa członkowskie powinny też bardziej starać się o to, by egzekwowane były przepisy dotyczące ochrony przed przestępstwami z nienawiści oraz by częściej zgłaszane były przestępstwa z nienawiści w stosunku do osób LGBT. Autorzy sprawozdania zauważają, że w sześciu państwach, w tym w Polsce, brakuje konkretnych przepisów, które uwzględniałyby motywy stojące za przestępstwami z nienawiści wobec osób trans- i homoseksualnych.

W opracowaniu FRA zwraca uwagę, że jedną z największych trudności podczas przygotowywania opracowania w większości badanych państw UE była niechęć władz do udzielania informacji na ten temat lub odmowa ich udzielenia. Szczególnie często na taką blokadę natykano się wśród przedstawicieli służb porządku w krajach takich jak Węgry, Włochy, Łotwa czy Rumunia, wśród pracowników oświaty (np. Bułgaria, Chorwacja, Irlandia, Włochy czy Polska), a także wśród pracowników służby zdrowia (m.in. Bułgaria, Węgry, Litwa, Holandia, Polska, Hiszpania). Główne przyczyny braku chęci współpracy to zakłopotowanie tematem rozmowy, brak czasu lub wiedzy na temat traktowania osób LGBT, obawa przed utratą anonimowości lub brak zgody przełożonych.

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) udziela opartych na dowodach porad decydentom na poziomie UE i na poziomie krajowym.(PAP)

 

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

Categories: Społeczeństwo

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*