Ilu mamy w USA przedstawicieli mniejszości seksualnych?

Badacz z Uniwersytetu Kalifornijskiego oszacował amerykańską społeczność LGBT, czyli gejów, lesbijek, biseksualistów i transgenderystów, na 9 milionów. Jednak publikacja naukowca ma na celu nie tylko zwrócenie uwagi społeczeństwa na liczebność mniejszości seksualnych, ale także problemy, z którymi się borykają.

fot.Marlith/ Badacz z Uniwersytetu Kalifornijskiego oszacował amerykańską społeczność LGBT, czyli gejów, lesbijek, biseksualistów i transgenderystów, na 9 milionów

Autor raportu, profesor Gary Gates z wydziału prawa na Uniwersytecie Kalifornijskim oparł swe badania na 6 ankietach: dwóch przeprowadzonych na szczeblu krajowym i czterech na szczeblu stanowym. Badania wykazały, że do społeczności gejów, lesbijek, biseksualistów oraz transgenderystów (LGTB) należy 9 mln dorosłych Amerykanów, czyli 3,5 % społeczeństwa.

Z raportu wynika wiele interesujących wniosków. Prawie 11 proc. respondentów przyznało, że czuje pociąg seksualny do osób tej samej płci, co przekłada się na blisko 26 mln obywateli. Ponadto, 8,2 proc., czyli 19 mln, potwierdza, że ma za sobą doświadczenia seksualne z osobą tej samej płci. Jeżeli chodzi o biseksualizm, to kobiety częściej deklarują skłonność do odczuwania popędu do osób obu płci.

Profesor Gates twierdzi, że należy zdać sobie sprawę z wielkości społeczności LGTB w Stanach Zjednoczonych, gdyż pozwoli to na podjęcie odpowiednich działań – zwalczania dyskryminacji gejów, lesbijek, biseksualistów i transgenderystów, a także przeprowadzenie dalszych badań dotyczących na przykład wpływu na gospodarkę czynnika jakim jest równość małżeństw hetero i homoseksualnych.

Jednak o rozpowszechnianiu idei antydyskryminacji może stanowić przykład sędziny Barbary A. Lenk, która od 4 kwietnia zasiada w Sądzie Najwyższym Massachusetts. Jest ona pierwszą zdeklarowaną homoseksualistką działającą w sądownictwie wyższym w tym stanie.

LGBT (z ang. Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgenders) to pojęcie określające lesbijki, gejów, osoby biseksualne i transgenderyczne. Skrótem tym oznaczamy więc osoby o odmiennej od heteroseksualnej orientacji seksualnej oraz osoby o niezgodnej z biologiczną tożsamości płciowej (osoby transgenderyczne i transseksualne).

MK

Badanie można w całości zobaczyć tutaj.

Categories: Społeczeństwo

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*