Ewolucja azjatyckiego imigranta

Amerykanie azjatyckiego pochodzenia to najlepiej zarabiającą, najlepiej wykształconą i najszybciej rozwijająca się grupa w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze sto lat temu Azjaci stanowili bardzo słabo wykwalifikowaną siłę roboczą, składającą się głównie z pracowników fizycznych odbierających minimalne wynagrodzenie. Byli dyskryminowani. Dziś są najbardziej dynamicznie rozwijającą się społecznością. 

fot. Eneas De Troya/ Azjaci są najszybciej rozwijającą się grupą etniczną w USA

fot. Eneas De Troya/ Azjaci są najszybciej rozwijającą się grupą etniczną w USA

Dziś Amerykanie azjatyckiego pochodzenia spośród wszystkich grup etnicznych najczęściej zamieszkują dzielnice mieszane i zawierają małżeństwa z osobami innej grupy etnicznej (37 proc. Amerykanów azjatyckiego pochodzenia), jak choćby Priscilla Chan, która w 2012 roku wyszła za mąż za założyciela Facebooka – Marka Zuckerberga.

Azjaci żyjący na stałe w USA są dużo bardziej zadowoleni ze swojego życia niż przeciętni Amerykanie. Dużą wagę przykładają do wartości takich jak małżeństwo, ojcostwo czy sukces zawodowy. Taki obraz wyłania się z badania Pew Research Center.

Co ciekawe, ewolucja azjatyckiego imigranta nie odbyła się na terenie USA. Aż 74 proc. Amerykanów azjatyckiego pochodzenia urodziło się za granicą. Tylko połowa z nich włada językiem angielskim bardzo dobrze, a mimo to, ich asymilacja przebiega znacznie lepiej, niż jakiejkolwiek innej grupy etnicznej.

Dużą rolę w migracji Azjatów do USA odgrywa edukacja. 61 proc. dorosłych Azjatów w wieku od 25 do 64 lat, którzy w ciągu ostatnich lat przybyli do Ameryki, posiadało przynajmniej wykształcenie wyższe na poziomie licencjata.

Dzięki tym wszystkim czynnikom Azjaci przybyli do USA znacznie częściej otrzymują tzw. zieloną kartę, uprawniającą do stałego pobytu. Udaje im się to 3 razy częściej niż pozostałym grupom etnicznym.

Populacja Azjatów mieszkających w USA jeszcze nigdy nie była tak wysoka. Według szacunków w 2011 roku mieszkało ich w USA 18,2 miliony, co stanowi 5,8 proc. całego amerykańskiego społeczeństwa.

Czytaj także: Imigracja ma na imię Azja

Categories: Ameryka, Społeczeństwo

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*