CBOS: niemal połowę Polaków spotkało w 2015 roku jakieś szczęście

fot.ejaugsburg/pixabay.com

fot.ejaugsburg/pixabay.com

W roku 2015, podobnie jak rok wcześniej, niemal połowę Polaków (49 proc.) spotkało jakieś szczęście, a prawie jedną trzecią (29 proc.) dotknęło nieszczęście – podaje styczniowy sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS).

Jak podkreśla CBOS, w ostatnich dwóch latach więcej osób niż wcześniej deklaruje szczęśliwe zdarzenia w swoim życiu, natomiast skala tych nieszczęśliwych nie zmienia się znacząco. Zarówno szczęśliwych, jak i nieszczęśliwych zdarzeń w życiu częściej niż inni doznawali najmłodsi respondenci.

Trzy czwarte Polaków (75 proc.), o 5 punktów procentowych więcej niż w roku 2014 urządziło w minionym roku przyjęcie dla przyjaciół lub znajomych, w tym prawie dwie trzecie (64 proc.) więcej niż raz.

W ocenie CBOS, większą popularnością niż w ubiegłym roku i – ogólnie rzecz biorąc – największą w historii badań CBOS, czyli od 1987 roku, cieszyły się wyjścia z rodziną na restauracji, które deklaruje obecnie sześciu na dziesięciu badanych(60 proc., wzrost o 7 punktów procentowych do 2014 roku), a ponad połowa (51 proc.) wskazuje, że zdarzyło im się to co najmniej kilka razy.

Według badań CBOS, nie zmienił się natomiast znacząco odsetek wyjeżdżających z bliskimi na wypoczynek, choć – jak zaznacza CBOS – w 2015 i 2014 roku był on wyższy niż w latach 2006-2013. Z deklaracji wynika, że stanowili oni w ubiegłym roku ponad dwie piąte Polaków (42 proc.).

Z internetu w celach niezwiązanych z pracą zawodową korzystało w minionym roku dwie trzecie dorosłych (66 proc.), przy czym większość (60 proc.) – regularnie. Odsetek internautów – jak ocenia CBOS utrzymuje się w ostatnich dwóch latach na tym samym poziomie.

Z badań CBOS wynika, że niemal dwie trzecie dorosłych (63 proc.) przeczytało w 2015 roku książkę dla przyjemności, a ponad połowa (53 proc.) przeczytała więcej niż jedną. Wprawdzie w stosunku do roku 2014 czytelnictwo minimalnie wzrosło (o 3 punkty procentowe), jednak ogólnie rzecz biorąc jego zasięg pozostaje w Polsce na przestrzeni niemal trzydziestu lat względnie stabilny.

Blisko połowa badanych (49 proc.) – to najwyższy odsetek odkąd CBOS bada tę kwestię, czyli od 1987 roku – była w 2015 roku w kinie, a niemal dwie piąte (38 proc.) – więcej niż raz. Nieco mniej dorosłych niż rok wcześniej (36 proc., spadek o 3 punkty proc.) było na imprezie sportowej. Niemniej jednak zainteresowanie widowiskami tego typu jest obecnie większe niż w latach 90.

W stosunku do roku 2014 CBOS odnotowuje wzrost popularności także innych aktywności kulturalnych, które to w minionym roku cieszyły się rekordowo wysokim zainteresowaniem: dwie piąte ankietowanych (40 proc., wzrost o 3 punkty proc.) było na koncercie, jedna trzecia (32 proc., wzrost o 5 punktów) na wystawie, w muzeum lub w galerii, a ponad jedna piąta (22 proc., wzrost o 3 punkty) – w teatrze.

Według badań CBOS, większość Polaków angażowała się w 2015 roku w jakąś formę działalności dobroczynnej: najczęściej przekazując pieniądze (64 proc.), nieco rzadziej – udzielając pomocy rzeczowej (58 proc.). Skala obu form dobroczynności utrzymuje się od sześciu lat na stabilnym poziomie, można natomiast zauważyć, że obecnie pomaga się w ten sposób częściej niż w poprzedniej dekadzie.

Formy pomocy wymagające większego zaangażowania – podkreśla CBOS – są deklarowane rzadziej niż pomoc rzeczowa i finansowa. W minionym roku mniej dorosłych niż w roku 2014 poświęcało na cele charytatywne własną pracę (16 proc., spadek o 6 punktów procentowych); ubyło też minimalnie osób (6 proc., spadek o 2 punkty proc.) deklarujących pracę jako wolontariusze.

W 2015 roku co trzeci dorosły (33 proc.) – o 3 punkty procentowe więcej niż rok wcześniej – wyjechał za granicę, przy czym ponad połowa z nich więcej niż raz. Co czternasty badany (7 proc.) pracował poza krajem. Od roku 2007 przynajmniej jedna czwarta Polaków deklaruje pobyty za granicą.

Do atrakcyjnego i nieplanowanego zakupu w minionym roku przyznaje się ponad połowa badanych (55 proc.). Ta grupa w ostatnim czasie stopniowo się zwiększała, a obecnie jest największa z notowanych na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat.

Udział w grach liczbowych Totalizatora Sportowego w 2015 roku deklaruje ponad dwie piąte dorosłych Polaków (43 proc.), tj. więcej niż rok temu (o 5 punktów procentowych) i tyle samo ile w roku 2013.

Blisko co piąty ankietowany (19 proc.) zadłużył się w banku lub innej instytucji finansowej, a nieznacznie mniej badanych (17 proc., w stosunku do 2014 roku spadek o 5 punktów) pożyczyło pieniądze od znajomych. Skala zaciągania pożyczek była w ubiegłym roku – według CBOS – najniższa odkąd monitorowana jest te kwestie (od 2006 roku w przypadku ich zaciągania w instytucjach finansowych i 1987 roku jeśli chodzi o pożyczanie pieniędzy od znajomych).

W ocenie CBOS, obecnie mniej osób deklaruje, że w ubiegłym roku zdarzało im się nie czuć bezpiecznie na ulicy (20 proc., spadek o 5 punktów procentowych w stosunku do roku 2014). Jest to najniższy odsetek z odnotowanych od 1987 roku. Zagrożenie częściej odczuwały kobiety niż mężczyźni. Wyraźnie częściej niż przeciętnie byli to także najmłodsi respondenci i mieszkańcy dużych (ale nie największych) miast.

Czterech na stu Polaków (4 proc.) zostało w 2015 roku okradzionych. Odsetek ofiar kradzieży jest w ostatnich latach stosunkowo stabilny, natomiast zauważalnie niższy niż w latach dziewięćdziesiątych i pierwszej połowie ubiegłej dekady. Według CBOS, kradzieże około dwukrotnie częściej niż przeciętnie przytrafiły się osobom znajdującym się w złej sytuacji materialnej, a także przedstawicielom takich grup zawodowych jak kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem, technicy i średni personel oraz rolnicy.

Co czwarty badany (25 proc.) przebywał w zeszłym roku przynajmniej jeden dzień jako pacjent w szpitalu. Ta grupa jest nie tylko większa (o 4 punkty procentowe) niż w 2014 roku, ale również największa w ciągu ostatnich dziewięciu lat. Około jednej szóstej respondentów (17 proc.) miało trudności z załatwieniem spraw w urzędzie.

Udział w strajku lub demonstracji był w roku 2015, podobnie jak w poprzednim, doświadczeniem marginalnym – deklaruje go 4 proc. Polaków. Można zauważyć, że tę aktywność obywatelską podejmowano w ostatnich czterech latach nieco częściej niż w okresie 2009–2012.

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 7-14 stycznia tego roku na liczącej 1063 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.(PAP)

 

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

Categories: Społeczeństwo

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*