Amerykańskie ruchy migracyjne dowodzą kryzysu

Biuro Spisu Ludności w poniedziałek udostępniło dane dotyczące ruchów migracyjnych Amerykanów. W 2009 roku 12,5 proc. populacji czyli 37.1 mln. osób zmieniło miejsce zamieszkania(w 2008 roku wskaźnik ten wynosił 11,9 proc.). Jednak, jak mówią dane statystyczne, najczęściej były to przeprowadzki w obrębie tego samego powiatu.

fot.Kryzys uziemił Amerykanów, którzy rzadziej zmieniają miejsce zamieszkania

Ruchy demograficzne w ostatnich latach w USA są odbiciem tego, co dzieje się z gospodarką kraju. Statystycy twierdzą,że znacznie mniej młodych ludzi opuściło dom rodzinny w poszukiwaniu pracy, lub w związku z pracą. Odnotowano także  wskaźnik powrotu młodych ludzi po studiach do domu rodzinnego, w związku z brakiem zatrudnienia.

Jeden na czterech Amerykanów w wieku pomiędzy 25-34 lata w ciągu minionego roku zmienił miejsce zamieszkania. Jest to trochę więcej niż rok wcześniej, ale znacznie mniej niż w roku 2000 (wówczas aż 32 proc. młodych ludzi przemieszczało się z miejsca na miejsce, głównie w związku ze zmianą pracy).

Amerykanie byli najbardziej mobilni  w latach 50-tych. W 1951 roku odnotowano najwyższy wskaźnik ruchów migracyjnych, sięgnął on 21,2 proc. Od tego czasu systematycznie się obniżał,  najniższy poziom osiągając w 2008 roku.

Inne, podane przez Biuro Spisu Powszechnego dane, mówią m.in. o tym, że w 2009 roku do najniższego poziomu od 1995 roku spadła liczba imigrantów, którzy przybyli do USA. Ich liczba sięgnęła 1,9 mln. osób.

AG (AP)

Copyright ©2010 4NEWSMEDIA. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Categories: Społeczeństwo

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*