Wspólnota św. Wojciecha w chicagowskich obchodach 3-Majowych

Wspólnota św. Wojciecha w chicagowskich obchodach 3-Majowych

Uczestnictwem w sobotniej paradzie i niedzielnej mszy św. w intencji Ojczyzny polonijna wspólnota św. Wojciecha włączy się w chicagowskie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 roku.

W sobotę, 4 maja polonijna wspólnota z kościoła św. Wojciecha w Pilsen po raz czwarty weźmie udział w Paradzie 3 Maja w centrum miasta.

Organizacja Save St. Adalbert Church (Uratujmy Kościół Świętego Wojciecha), której prezesem jest Frank Spula, maszeruje z numerem 52. Do wspólnego udziału w paradzie z organizacją Save St. Adalbert Church zaproszona jest cała Polonia.

Potrzebni są wolontariusze do niesienia transparentów i zdjęć kościoła. Zgłaszający się proszeni są również o zabranie ze sobą polskich i papieskich flag oraz wszelkich akcentów w kolorach narodowych, białym i czerwonym.

Dokładne miejsce zbiórki poszczególnych grup zostanie ogłoszone w radio i w prasie.

Prosimy o uważne śledzenie komunikatów organizatorów i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz o przestrzeganie przepisów.

Ratujmy Kościół Świętego Wojciecha

Trwa akcja na rzecz uratowania zabytkowego, wybudowanego przez Polonię kościoła Św. Wojciecha, któremu grozi likwidacja. Organizacja Save St. Adalbert Church prowadzi zbiórkę funduszy mających ocalić historyczny polonijny kościół.

Jak przyłączyć się do ratowania kościoła?

Osoby, które chciałyby przekazać swe datki na rzecz ratowania świątyni, mogą dokonywać wpłat na konto organizacji Save St. Adalbert Church (Ratujmy Kościół Świętego Wojciecha): Polish & Slavic Federal Credit Union numer konta: 1345983

Liturgia w języku polskim
– polska msza święta jest odprawiana w kościele św. Wojciecha w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz.8 rano.
– adoracja Najświętszego Sakramentu w języku polskim odbywa się w kościele Św. Wojciecha w każdy piątek, w godzinach od 7 do 9 wieczorem.

Rys historyczny
Kościół Św. Wojciecha, znajdujący się przy1650 W. 17th Street w dzielnicy Pilsen w Chicago, jest perłą architektoniczną. Parafia Św. Wojciecha powstała ponad 144 lata temu i skupiała polskich emigrantów. Wewnetrzną ornamentykę kościoła wyrzeźbiono w 35 tonach szlachetnego marmuru. Świątynia zbudowana została w stylu neoromańskim z dwiema wieżami na wzór rzymskiej Bazyliki Świętego Pawła za Murami. Polscy historycy sztuki zaliczyli kościół do grupy najpiękniejszych i najcenniejszych obiektów sakralnych w USA.

W niedzielę, 5 maja Święto Narodowe Trzeciego Maja zostanie uczczone polską mszą świętą w intencji Ojczyzny. Uroczystą Eucharystię o godzinie 8 rano, w kościele św. Wojciecha w chicagowskim Pilsen odprawi ksiądz Andrzej Iżyk. We mszy oprócz wiernych wezmą udział specjalnie zaproszeni goście.

Z powodu licznych uroczystości z okazji święta w sobotę, 4 maja w kościele nie będą prowadzone żadne prace porządkowo-dekoracyjne. Do zobaczenia na paradzie i niedzielnej mszy świętej.

Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po Stanach Zjednoczonych Ameryki) nowoczesną, spisaną konstytucją regulującą strukturę organizacyjną państwa oraz prawa i obowiązki obywateli. Święto Narodowe Trzeciego Maja to polskie święto państwowe obchodzone w Polsce 3 maja, w Chicago w pierwszy weekend po tej dacie. Polonia celebruje polskie święto poprzez różnego typu okolicznościowe uroczystości i spotkania, koncerty oraz paradę w centrum miasta.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka

Categories: save st adalbert

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*