Polonijna wspólnota kościoła św. Wojciecha w pielgrzymce do Merrillville

Polonijna wspólnota kościoła św. Wojciecha w pielgrzymce do Merrillville

Sierpień to drugi po maju miesiąc maryjny. To także czas pielgrzymek – w Polsce ciągnących na Jasną Górę, a w ten weekend z Chicago do Merrillville w stanie Indiana. W tej ostatniej już po raz trzeci udział biorą pątnicy z polonijnej wspólnoty św. Wojciecha w Chicago w intencji ocalenia kościoła zagrożonego likwidacją.

Wierni z chicagowskiego kościoła św. Wojciecha uczestniczą w XXXI Pieszej Polonijnej Pielgrzymce Maryjnej do Merrillville, która odbywa się w dniach od soboty 11 do niedzieli 12 sierpnia. Trzeba przypomnieć, że pątnicy z Wojciechowa już po raz trzeci pokonują pielgrzymi szlak i modlą się o ocalenie kościoła św. Wojciecha.

W związku z tym organizatorzy grupy poszukują chętnych do niesienia transparentów i proszą o kontakt na miejscu zbiórki, przed pielgrzymką, o czym ksiądz Jan Wąchała poinformował zgromadzonych na comiesięcznej mszy polskiej w kościele św. Wojciecha, w minioną niedzielę 5 sierpnia.

Podczas mszy czytania: pierwsze z Księgi Wyjścia i drugie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan zaprezentował Karol Stękała. Wspólnie z siostrami – bliźniaczkami Elżbietą i Teresą zaśpiewał psalm responsoryjny „Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył” i werset przed Ewangelią.

Po słowach Ewangelii według Świętego Jana ksiądz Wąchała wygłosił homilię, w której wskazał skąd czerpiemy odwagę. – Odwagi potrzeba nie tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, ale na każdym kroku w naszym codziennym życiu. Odwagi potrzeba, aby pokonać gniew, nienawiść, zazdrość. Tej odwagi potrzeba nam Polakom zwłaszcza tu, na emigracji… gdzie jest dwóch Polaków, są trzy zdania… Nie ma w nas jedności. Tu nam trzeba odwagi… Moi drodzy, odwagę będziemy mieć wieczną, jeśli będziemy blisko Jezusa, jeśli będziemy posilać nasze dusze Chlebem Eucharystycznym – mówił ksiądz Wąchała.

Tradycyjnie modlitwę wiernych odczytał Janusz Olechny. Modlono się również w intencji poległych w powstaniu warszawskim. Przy udzielaniu komunii pomagali szafarze Eucharystii Jan Tracz i Edward Czupryna.

Za oprawę muzyczną niedzielnej Eucharystii byli odpowiedzialni: organistka i dyrektor muzyczna Ewa Kobak, orkiestra dęta (działająca przy kościele „na górce”) pod dyrekcją Andrzeja Wiśniowskiego oraz Kazimierz Szopiński, który zaśpiewał solową pieśń religijną.

Podczas ogłoszeń parafialnych ksiądz Jan Wąchała zachęcał do zamawiania intencji, które zostaną odprawione przez niego w kaplicy przed  Cudownym Obrazem na Jasnej Górze, a także do udziału w nabożeństwie fatimskim, 13 sierpnia, w poniedziałek o godzinie 7 pm, w kościele pw. św. Jane de Chantal przy 5252 S. Austin. W procesji przed i po Eucharystii krzyż niósł Antoni Perhon.

W imieniu organizacji Save St. Adalbert Church (Uratujmy Kościół Świętego Wojciecha), której przewodniczącym jest prezes ZNP i KPA Frank Spula, ksiądz Wąchała zaprosił Polonię do kościoła św. Wojciecha w Pilsen na Koncert Polonia Restituta w niedzielę, 9 września o godzinie 4 pm, informując, że bilety można nabyć w następujących lokalizacjach: DOMA przy 6287 S Archer, księgarnia Źródło przy 5517 W Belmont Ave, Rich’s Deli przy 857 N Western Ave oraz online – www.chicagochopinsociety.com

Po mszy wszyscy zostali zaproszeni do sali parafialnej na kawę i pączki. Obowiązki pań stale pomagających przy poczęstunku  wyjątkowo przejęła grupa kobiet od 3 lat przygotowujących kościół do mszy świętej. Tym razem panie w składzie: Krystyna Fitc, Teresa Zero, Anna Wojdyla, Sabina Trzebińska, Krystyna Turek i Regina Milewska częstowały pączkami i serwowały kawę.

Kolejna polska msza święta zostanie odprawiona w kościele św. Wojciecha 2 września o godzinie 8 rano.

Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka

Ratujmy Kościół Świętego Wojciecha

Trwa akcja na rzecz uratowania zabytkowego, wybudowanego przez Polonię kościoła św. Wojciecha, któremu grozi likwidacja. Organizacja Save St. Adalbert Church prowadzi zbiórkę funduszy mających ocalić historyczny polonijny kościół.

Jak przyłączyć się do ratowania kościoła

Osoby, które chciałyby przekazać swe dary na rzecz ratowania świątyni, mogą dokonywać wpłat na konto organizacji Save St. Adalbert Church (Ratujmy Kościół Świętego Wojciecha): Polish & Slavic Federal Credit Union numer konta: 1345983

Liturgia w języku polskim
– Polska msza święta jest odprawiana w kościele św. Wojciecha w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 8 rano.
– Adoracja Najświętszego Sakramentu w języku polskim odbywa się w kościele św. Wojciecha w każdy piątek, w godzinach od 7 do 9 pm.

Rys historyczny
Kościół pw. św. Wojciecha, znajdujący się pod adresem 1650 W. 17th Street w dzielnicy Pilsen w Chicago, jest architektoniczną perłą. Parafia św. Wojciecha powstała ponad 144 lata temu i skupiała polskich imigrantów. Jej wnętrze wyrzeźbiono w 35 tonach szlachetnego marmuru. Świątynia zbudowana została w stylu neoromańskim i zwieńczona dwiema wieżami na wzór rzymskiej Bazyliki Świętego Pawła za Murami. Polscy historycy sztuki zaliczyli kościół do grupy najpiękniejszych i najbardziej cennych obiektów sakralnych w USA.

(inf. wł.)

 • DAR_1062
 • DAR_1064
 • DAR_1067
 • DAR_1068
 • DAR_1074
 • DAR_1078
 • DAR_1085
 • DAR_1087
 • DAR_1090
 • DAR_1093
 • DAR_1095
 • DAR_1098
 • DAR_1100
 • DAR_1101
 • DAR_1104
 • DAR_1106
 • DAR_1108
 • DAR_1110
 • DAR_1113
 • DAR_1116
 • DAR_1118
 • DAR_1129
 • DAR_1132
 • DAR_1137
 • DAR_1142
Categories: save st adalbert

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*