Grudniowa msza święta na Wojciechowie

Grudniowa msza święta na Wojciechowie

Wspólnota św. Wojciecha poprzez modlitwę i dobre uczynki rozpoczęła rekolekcje adwentowe – przygotowanie do nadejścia Mesjasza.

W pierwszym tygodniu adwentu, w niedzielę, 2 grudnia w kościele św. Wojciecha w Pilsen polską mszę świętą odprawił ojciec Dennis Koliński, SJC. W porannej Eucharystii wzięło udział wielu wiernych.

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza, psalm responsoryjny, drugie czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan oraz werset przed Ewangelią tradycyjnie przygotowało rodzeństwo Stękałów: Elżbieta, Teresa i Karol. Modlitwę wiernych odmówił Edward Czupryna.

Po słowach  Ewangelii według Świętego Łukasza ojciec Koliński wygłosił kazanie, w którym zwrócił uwagę, że „od początku chrześcijaństwa do stosunkowo niedawna, adwent był okresem przygotowania wewnętrznego, a nie zewnętrznego” na przyjście Pana. Podał przykłady adwentowych modlitw i czytań, które przypominają o drugim przyjściu Chrystusa.

Nawiązując do niedzielnej Ewangelii ostrzegł: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask”.

Na zakończenie kazania poprosił obecnych, aby pierwsza niedziela adwentu była dla każdego początkiem przygotowań na drugie przyjście Pana. Stąd wynikała prośba kapłana „o posprzątanie swojej duszy, zdobycie cnót i darów bożych”.

Podczas ogłoszeń parafialnych poinformowano, że wiadomość o pasterce w trzech językach zostanie opublikowana w polonijnych mediach. I na zakończenie zaproszono wiernych na polską mszę św. w styczniu 2019 roku.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka

Ratujmy Kościół Świętego Wojciecha

Trwa akcja na rzecz uratowania zabytkowego, wybudowanego przez Polonię kościoła Św. Wojciecha, któremu grozi likwidacja. Organizacja Save St. Adalbert Church prowadzi zbiórkę funduszy mających ocalić historyczny polonijny kościół.

Jak przyłączyć się do ratowania kościoła?

Osoby, które chciałyby przekazać swe datki na rzecz ratowania świątyni, mogą dokonywać wpłat na konto organizacji Save St. Adalbert Church (Ratujmy Kościół Świętego Wojciecha): Polish & Slavic Federal Credit Union numer konta: 1345983

Liturgia w języku polskim
– Polska msza święta jest odprawiana w kościele św. Wojciecha w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz.8 rano.
– Adoracja Najświętszego Sakramentu w języku polskim odbywa się w kościele Św. Wojciecha w każdy piątek, w godzinach od 7 do 9 wieczorem.

Rys historyczny
Kościół Św. Wojciecha, znajdujący się pod adresem 1650 W. 17th Street w dzielnicy Pilsen w Chicago, jest architektoniczną perłą. Parafia Św. Wojciecha powstała ponad 144 lata temu i skupiała polskich emigrantów. Jej wewnętrzną ornamentykę wyrzeźbiono w 35 tonach szlachetnego marmuru. Świątynia zbudowana została w stylu neoromańskim z dwiema wieżami na wzór rzymskiej Bazyliki Świętego Pawła za Murami. Polscy historycy sztuki zaliczyli kościół do grupy najpiękniejszych i najbardziej cennych obiektów sakralnych w USA.

(inf. wł.)

 

 • DAR_8704
 • DAR_8706
 • DAR_8708
 • DAR_8711
 • DAR_8713
 • DAR_8717
 • DAR_8721
 • DAR_8722
 • DAR_8724
 • DAR_8727
 • DAR_8728
 • DAR_8729
 • DAR_8731
 • DAR_8735
 • DAR_8737
 • DAR_8741
 • DAR_8742
 • DAR_8746
 • DAR_8749
 • DAR_8758
 • DAR_8760
 • DAR_8765
Categories: save st adalbert

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*