Współpraca Gwardii Narodowej stanu Illinois z Polskimi Siłami Zbrojnymi

Koalicja przyszłości

Model międzynarodowej współpracy wojskowej i cywilnej

Współpraca pomiędzy Gwardią Narodową stanu Illinois a siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej sięga już blisko 20 lat i posiada ogromne znaczenie nie tylko dla współpracy militarnej, ale także w relacjach cywilno-wojskowych. Współpraca ta rozpoczęła się od pomocy udzielanej Polsce w czasie przygotowywania się do wejścia do NATO od 1993 roku. Od tego czasu żołnierze Gwardii Narodowej Illinois często wyjeżdżają na szkolenia w Polsce. Równie intensywne są wizyty polskich wojskowych w bazach wojskowych na terenie Illinois.

Obecną współpracą ta posiada wielowymiarowy charakter. Amerykańscy i polscy żołnierze ćwiczą wspólnie przed wyjazdem na wspólne misje wojskowe do Afganistanu, poprzednio do Iraku. Współpraca ta obejmuje także szkolenia wojskowe, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i szkolenia w zakresie wojskowej ochrony służb cywilnych.

 

Gwardia Narodowa Illinois liczy około 10,000 żołnierzy w armii (Army National Guard) i około 3200 w jednostce powietrznej (Air National Guard).

 

Niedawno na stronie internetowej Gwardii Narodowej Illinois ukazał się artykuł o Stanowych Programach Współpracy Wojskowej w USA (The State Partnership Program). Współpraca Gwardii Narodowych z 50 stanów USA obejmuje prawie 60 krajów świata w sprawach współpracy wojskowej i cywilno-wojskowej.

 

Współpraca Gwardii Narodowej z Illinois z polskimi silami zbrojnymi wyróżnia się na tle innych stanów i ich międzynarodowych partnerów i została bardzo wysoko oceniona. Trzeba tutaj podkreślić, że Gwardia Narodowa Stanu Illinois jest wyłącznym partnerem dla Polski. Inne stany posiadają także jednego partnera zagranicznego. Siłą tej partnerskiej współpracy jest to, że żołnierze Gwardii Narodowej to nie tylko dobrze wyszkoleni wojskowi, ale także specjaliści w różnych dziedzinach życia: lekarze, pielęgniarze, specjaliści komputerowi, politycy, wykładowcy akademiccy, ludzie biznesu i przedstawiciele wielu innych zawodów. Niezwykle ważna jest w takich sytuacjach siła ludzkich relacji wypracowanych przed wysłaniem na pole działań militarnych.

 

Strona polska również wysoko ceni sobie współpracę z Gwardią Narodową Illinois. Generał William Enyart, adiutant generalny Gwardii Narodowej w Illinois otrzymał jesienią ubiegłego roku medal wojskowy od generała Zbigniewa Głowienki, dowódcy Polskich Sił Lądowych. Generał Enyart często odwiedza Polskę, uczestniczył w wielu radosnych uroczystościach wojskowych, jak również w uroczystościach pogrzebowych polskich żołnierzy, którzy zginęli w czasie działań wojennych w Iraku czy Afganistanie, a także w uroczystościach pogrzebowych polskich dowódców, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej w kwietniu 2010 roku.

 

Bardzo wysoko ocenia współpracę Gwardii Narodowej z Illinois z polskimi służbami wojskowymi generał Mark P. Hertling, dowódca amerykańskich sił zbrojnych w Europie.

 

Gwardia Narodowa stanu Illinois podlega w warunkach pokojowych gubernatorowi stanu, w warunkach konfliktu zbrojnego podlega zaś bezpośrednio prezydentowi Stanów Zjednoczonych.

 

Wśród amerykańskich oficerów wyjeżdżających na szkolenia z polskimi siłami zbrojnymi często wyjeżdżają Amerykanie polskiego pochodzenia, jak kapitan Simon Włodarski, kapitan Andrew Adamczyk, odpowiadający za współpracę międzynarodową w Gwardii Narodowej Illinois, również Radosław Mazur, sierżant Gregor Danko oraz inni Amerykanie pochodzenia polskiego.

 

***

Wywiad z kapitanem Simonem Włodarskim z Gwardii Narodowej Illinois, jednocześnie szefem Sztabu Departamentu Do Spraw Weteranów w Illinois. Z kapitanem Simonem Włodarskim z Gwardii Narodowej Stanu Illinois przeprowadziłem rozmowę o celu jego wyprawy do Polski w ostatnich miesiącach, a także o jego pracy jako szefa sztabu Departamentu do Spraw Weteranów w Illinois. Kapitan Włodarski jest świetnie wykształconym człowiekiem, jest inżynierem, posiada również tytuł Masters in Business Administration (MBA), co pomaga mu w efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi i materialnymi Departamentu do Spraw Weteranów w Illinois.

 

Simon Włodarski został w 2011 roku uhonorowany Nagrodą im. Pułaskiego przez Kongres Polonii Amerykańskiej w Illinois za jego osiągnięcia zawodowe i militarne.

 

– [Andrzej Mikołajczyk] Czy możesz opisać twoją rolę jako kapitana Gwardii Narodowej Illinois we współpracy z polskimi siłami zbrojnymi?

[Simon Włodarski] Pełnię obecnie rolę oficera szkoleniowego, który szkoli kolejną generację oficerów, którzy podejmą służbę w Gwardii Narodowej Illinois. Na podstawie mojej służby i doświadczenia jako oficera piechoty zostałem oddelegowany do zaplanowania programu szkoleniowego do współpracy z żołnierzami 16. Batalionu Powietrzno-desantowego z Polski, jako część ich przygotowania do służby w Afganistanie. Wyjechaliśmy w tym celu z grupą żołnierzy z Illinois do Zagania i Węgrzyna w Polsce. Jako oficer Gwardii Narodowej Illinois będę także w przyszłości uczestniczył w kolejnych programach naszego Stanowego Programu Partnerstwa.

 

– Na ile twoje umiejętności i znajomość dwóch kultur amerykańskiej, gdzie się urodziłeś, i polskiej, w której wyrastałeś w domu rodzinnym pomagają ci w wykonywaniu twoich celów wojskowych?

Język wojskowy jest podobny. Gdy dodamy do tego umiejętność posługiwania się językiem polskim, to pozwoliło naszemu zespołowi pokonać bariery. Polskie Siły Lądowe współpracują z amerykańskimi i NATO-wskimi siłami zbrojnymi już od dłuższego czasu, co sprawia, że współpraca ta jest bardzo efektywna w działaniu operacyjnym. Umiejętność komunikowania się w znanym języku pozwala nam efektywniej współpracować. Ja również otrzymałem szkolenie, w jaki sposób komunikować się w języku polskim, czego nie otrzymałem formalnie wychowując się w Stanach Zjednoczonych.

 

– Na ile wspólne przygotowania na poligonach pomagają wam na efektywną współpracę w rzeczywistych działaniach na polu walki?

 

Szkolenie jest niezwykle ważne przed wyjazdem w rejon działań wojennych, dlatego praktyczne doświadczenia Gwardii Narodowej w Illinois pozwala amerykańskim i polskim żołnierzom bardzo efektywnie współpracować w trudnych warunkach działań bojowych.

 

– Pełnisz podwójną funkcję jako kapitan Gwardii Narodowej stanu Illinois (Captain of the Illinois National Guard) i jednocześnie szef sztabu Departamentu do Spraw Weteranów w Illinois. W jaki sposob pomagacie żołnierzom, którzy wracają z działań wojennych w Iraku i Afganistanie i potem przechodzą do służby cywilnej? Jakie największe wyzwania stoją przed tobą w dostarczaniu różnych usług i programów dla weteranów?

Jako szef sztabu Departamentu do Spraw Weterańskich w Illinois mam możliwość nadzorować różne działy tejże agencji. Pracuję dla dyrektora Agencji, który składa raporty bezpośrednio do gubernatora stanu. Nadzoruje działalność departamentu do spraw personelu, dział finansowy, usługi komputerowe, służby medyczne. Pomagamy weteranom II wojny światowej, wojny koreańskiej, wietnamskiej, a także weteranom, którzy uczestniczyli w ostatnich konfliktach zbrojnych.

 

Mam za sobą czynną służbę wojskową, stąd też mamy wspólne doświadczenia z mężczyznami i kobietami, którzy służyli na tych polach działań wojennych i mogę być wyrazicielem ich potrzeb. Pomagamy żołnierzom w dostępie do możliwości edukacyjnych, w zabieganiu w ich imieniu o świadczenia medyczne i inwalidzkie dla nich. Pomagamy weteranom na obszarze całego stanu Illinois, oferujemy usługi weteranom w ponad 70 biurach do spraw weterańskich w całym stanie. Ponadto, większość naszych agencji weterańskich oferuje usługi pielęgniarskie i medyczne w ośrodkach dla szczególnie potrzebujących osób.

 

Wyzwania, które stoją przed nami są podobne do innych agencji stanowych, w szczególności trudny okres finansowy w połączeniu ze służbą dla populacji, która potrzebuje usług, są to wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć każdego dnia. Cieszymy się z poparcia gubernatora Quinna, a także z przywództwa naszego dyrektora Eriki Borggren, która jest również weteranem wojennym i byłym kapitanem.

 

Próbujemy obecnie poszerzyć nasze usługi dla powracających z wojny mężczyzn i kobiet, którzy kończą służbę wojskową i zachęcamy ich do rejestrowania się na naszej stronie internetowej dla weteranów: www.veterans.illinois.gov pod hasłem „stand up and be counted” (powstań i odlicz).

 

– Gratulujemy ci promocji na szefa sztabu Departamentu do Spraw Weteranów Illinois. Życzymy ci efektywnej współpracy z polskimi siłami zbrojnymi, a także dalszej owocnej służby dla weteranów.

Tekst:

Andrzej Mikołajczyk

Zdjęcia: archiwum

Categories: Reportaże

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*