Wielkie osiągnięcie Polonii z Chicago i Nowego Jorku – Dziękując darczyńcom, wykonawcom i sponsorom

Chicago (Inf. wł.) – Obecna uroczystość należy do tych najradośniejszych okazji, kiedy możemy wspólnie cieszyć się z wielkiego dzieła, które służyć będzie najbardziej potrzebującym – napisał prezydent RP Lech Kaczyński w liście gratulacyjnym do uczestników uroczystości wręczenia wyróżnień zasłużonym dla budowy Centrum Dzieci Daru Serca, która 21 kwietnia odbyła się w Konsulacie Generalnym RP. 

– Powstanie Centrum stanowi wielkie osiągnięcie chicagowskiej i nowojorskiej społeczności polonijnej w Stanach Zjednoczonych, szczególnie tej jej części, która wywodzi się z emigracji solidarnościowej – zaakcentował we wstępie swoich gratulacji prezydent.

W imieniu najmłodszych obywateli RP prezydent Lech Kaczyński wyraził wdzięczność i uznanie dla wszystkich osób i instytucji, które przyczyniły się do zrealizowania tego wspaniałego projektu. Przekazał podziękowania wszystkim donatorom, przedsiębiorcom, wolontariuszom, pracownikom Fundacji i wszystkim tym, dzięki którym „Dar Serca” może od dwudziestu lat ratować zdrowie i życie dzieci z Polski, a także Grecji, Litwy, Rosji i Ukrainy.

Szczególnie serdeczne gratulacje prezydent skierował do generalnych wykonawców budowy – Waldemara Czerpaka i Marka Jezuita oraz Waltera Kotaby, właściciela stacji radiowej i telewizyjnej dzięki któremu zapewniły konieczne nagłośnienie oraz przyczyniały się do pozyskiwania oddanych przyjaciół i sojuszników na przestrzeni ostatnich lat.

– Państwa ofiarne wysiłki umożliwiły przeprowadzenie zabiegów i otoczenie profesjonalną opieką już około sześciuset młodych osób. Pod względem medycznym najczęściej były to przypadki wyjątkowo ciężkie – dzieci cierpiące na skomplikowane choroby lub dotknięte głęboką niesprawnością. Praca ludzi dobrej woli, całym sercem zaangażowanych na rzecz idei przyświecających Fundacji, pozwoliła zaradzić tak wielu niedostatkom i otworzyła najmłodszym bliźnim drogę powrotu do zdrowia – podkreślił na zakończenie listu jego autor.

Blisko dwustuosobowe grono uczestników uroczystości powitała prezes Fundacji Krystyna Pasek, która mówiąc o ofiarności Polonii na rzecz zakończenia budowy Centrum przy 3680 N. 25 Ave. w Schiller Park, zacytowała słowa Matki Teresy z Kalkuty, która mówiąc o ludziach czyniących dobro innym poprzez dary serca, przyrównała ich do kropel, które tworzą ocean hojności.

Gratulując pomysłodawcom, organizatorom i realizatorom przedsięwzięcia, konsul generalny Zygmunt Matynia wyznał, że nie doszukał się w swojej pamięci przykładów czynów polonijnych porównywalnych do tego w Schiller Park.

Szef polskiej placówki dyplomatycznej w „Wietrznym Mieście” wraz z prezeską Fundacji Krystyną Pasek oraz Waldemarem Czerpakiem i Markiem Jezuitem wręczyli blisko stuosobowej grupie wykonawców i darczyńców na rzecz budowy Centrum dyplomy uznania i pamiątkowe gadżety. 

Trudno w tym miejscu wyliczyć wszystkich ofiarodawców i sponsorów, ale nie sposób nie wspomnieć o tych, których wartość włożonej pracy oraz materiałów szacowana jest na kwotę około 100 tysięcy dolarów. W tym gronie obecni są między innymi: Jan Tylka, Mariusz Rabczak oraz Stanisław Boruch, partner biznesowy generalnego wykonawcy robót Waldemara Czerpaka.

Świadkami tego wydarzenia byli podopieczni Fundacji oraz członkowie zarządu „Daru Serca”. Po zakończeniu ceremonii wręczenia wyróżnień uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na okolicznościowy poczęstunek. 
Tekst i zdjęcia:
Andrzej Baraniak/
NEWSRP.com

Categories: Reportaże

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*