W symbiozie z naturą – Jubileuszu 55-lecia Koła Łowieckiego „Łoś” w Bochni

– Mamy zwierzynę w stanie wolnym, co jest podstawowym dobrodziejstwem. Wszyscy wiemy, że jej pozyskanie jest ważnym elementem łowiectwa, ale nie jedynym – mówił Jan Jeliński, prezes Koła Łowieckiego „Łoś”w Bochni podczas jubileuszu 55 –lecia istnienia Koła, który uroczyście był celebrowany 25 października br. w siedzibie własnej na przedmieściach Bochni. 

– Ważne jest także funkcjonowanie w środowisku lokalnym tzw. Małej Ojczyźnie. To tu właśnie wśród nas, braci myśliwych i leśników, rodzi się emocjonalna więź i troska o rodzimą przyrodę. Ten sposób działania znakomicie udaje się nie tylko na terenie Małopolski, ale także na obszarze całej Polski. Przelotna myśl i upływający czas wyznacza nam daty kolejnych uroczystości. W roku 85- lecia istnienia Polskiego Związku Łowieckiego obchodzimy 55 –lecie powstania naszego koła. To ogrom upływającego czasu, by o nim mówić, trudno nie odnieść się do roku 1953, w którym to grupa entuzjastów z inicjatywy obecnego wśród nas kolegi Stanisława Billa tworzyła zręby naszego Koła – podkreślił prezes Jeliński. 

Przypominając historię Koła i jej pierwszych włodarzy: przewodniczącego Stanisława Tracza, łowczego Bronisława Kifnera, sekretarza Stefana Biela i skarbnika Stanisława Billa, prezes zaznaczył, że rozpoczęte wówczas dzieło na przestrzeni upływających lat z pozytywnym skutkiem kontynuowane było przez kolejnych prezesów i członków myśliwskiej rodziny. W kolejnych latach pracami Koła kierowali: Stanisław Bill, Piotr Kucia, Józef Krakowski i Ryszard Węgrzyn. W 1987 roku po nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Koła zaszczyt przewodniczenia zarządowi przypadł obecnemu prezesowi Janowi Jelińskiemu. 

Koło jako pierwsze w powiecie bocheńskim rozpoczęło odłów żywych zajęcy, co w poważnym stopniu wypłynęło na sytuację finansową i pozwoliło na lepszą gospodarkę łowiecką, która przejawiała się między innymi szeroko zakrojoną akcją dokarmiania zwierzyny w okresie zimowym oraz prowadzeniem spotkań informacyjnych i edukacyjnych w okolicznych szkołach. Systematyczne odławianie żywych zajęcy trwało do połowy lat osiemdziesiątych, kiedy to ich stan liczebny zaczął się pogarszać, na co niewątpliwy wpływ miała ciężka zima. 

W kwietniu 1992 roku nastąpił podział Koła. Część myśliwych odeszła i utworzyła Koło Łowieckie „Sokół” w Nowym Wiśniczu, zabierając większy i zasobniejszy w zwierzynę obwód nr. 72. 

Pozostali członkowie utrzymali nazwę: Koło „Łoś” w Bochni oraz obwód łowiecki nr. 65 o powierzchni 4,070 ha. Mimo podziału Koła i zmniejszenia się terenów łowieckich, organizacja zaczęła jeszcze prężniej prowadzić całokształt gospodarki łowieckiej. W 1995 roku rozpoczęto budowę domku myśliwskiego na własnej działace. Inwestycję zakończono w 1998 roku i na 45–lecie Koła oddano do użytku dla celów magazynowania karmy dla zwierzyny, zebrań i spotkań z rodzinami oraz młodzieżą szkolną, podczas których myśliwi wygłaszają krótkie prelekcje na temat hodowli i ochrony zwierzyny łownej oraz występujących gatunków zwierzyny na terenie łowiska. 

Oceniając obecną sytuację Koła prezes Jeliński podkreślił, że stan zwierzyny grubej i płowej oraz bażantów jest zadowalający, a stan zajęcy zaczyna się powoli poprawiać. Obecnie Koło „Łoś” liczy 27 członków, w tym 5 członków niemacierzystych oraz 1 kandydata. W tym gronie obecny jest także przedstawiciel chicagowskiej Polonii, biznesmen i filantrop Wiesław Żółtowski.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła Msza św. polowa odprawiona w intencji zmarłych i żyjących członków organizacji oraz ich rodzin przez księży Stanisława Steca z parafii św. Pawła Apostoła w Bochni i ks. Sylwestra Brzeźnego z pobliskiego Pogwizdowa. Uczestnicy nabożeństwa minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych myśliwych, a pod obeliskiem na placu przy siedzibie zostały zapalone znicze. Hejnaliści (Dominika Błaszczyk, Wojciech Machaja, Leszk Węgrzyn oraz Tomasz Janowski) odegrali hejnał myśliwski.

Po nabożeństwie z udziałem ponad 120 osób rozpoczęła się akademia. Wśród gości honorowych obecni byli między innymi: przewodniczący Okręgowej Rady Łowieckiej w Tarnowie Henryk Gąsior, sekretarz Okręgowej Rady Łowieckiej Janusz Janeczko, Jerzy Błaszczyk – członek komisji ds. oceny trofeów myśliwskich, Eugeniusz Łazowski – przewodniczący komisji hodowlanej. Okręg PZŁ w Tarnowie reprezentowali: łowczy Mirosław Łoboda oraz Halina Wolak i Leszek Paszkowski. Obecni byli przedstawiciele zaprzyjaźnionych Kół: „Sokół” i „Rogacz” z Bochni „Sokół” z Nowego Wiśnicza, „Ryś” z Żegocina, „Cietrzew” z Krakowa, „Nadwiślan” ze Szczurowej oraz Koła „ Las” z miejscowości Kłaj.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm sponsorujących działalność Koła-jubilata na czele z szefostwem firmy „Gold Drop”, reprezentowanym przez dyrektora generalnego Wiesława Żółtowskiego, prezesa Stanisława Gągałę oraz Stanisława Maciuszka i Stanisława Całkę. Firmę „Kanwil” z Dębicy reprezentowali: prezes Jerzy Daniel i dyrektor handlowy Zbigniew Szafraniec.
Obecny był starosta powiatu bocheńskiego Jacek Pająk, burmistrz Bochni Bogdan Kosturkiewicz, wójt miejscowej gminy Jerzy Łysy, przewodniczącą Rady Gminy Zofia Pukal oraz przedstawiciele miejscowych władz i okolicznych szkół.

Podczas akademii wręczone zostały odznaczenia i dyplomy. Z okazji jubileuszu 55-lecia istnienia Koła Kapituła Odznaczeń Łowieckich przy Naczelnej Radzie Łowieckiej PZŁ w Warszawie nadała Kołu Łowieckiemu „Łoś” najwyższe odznaczenie myśliwskie – Medal Świętego Huberta, którym sekretarz Okręgowej Rady Łowieckiej Janusz Janeczko udekorował sztandar koła. Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej uhonorowany został Wiesław Żółtowski, a brązowe medale odebrali: Bogdan Brzeski, Dariusz Gajda i Adolf Wełna. Odznaką za Zasługi dla Łowiectwa Okręgowa Rada Łowiecka w Tarnowie uhonorowa następujące osoby: Mariolę Pilch, Agnieszkę Drabik, Jolantę Wołowczyk, Ewę Puściznę, Dorotę Haber, Grażynę Sosnowiec, Eugenię Ignacyk, Zofię Pukal i Zdzisława Kamińskiego.

Po zakończeniu części oficjalnej w siedzibie Koła, uczestnicy jubileuszu spotkali się w pobliskm Pogwizdowie, gdzie myśliwskim poczęstunkiem podejmowali ich gospodarze. Na wstępie dzieci przygotowały spektakl o tematyce myśliwskiej, a następnie prezes Jan Jeliński wraz z Wiesławem Żółtowskim wręczyli dyplomy i odznaki jubileuszowe członkom Koła. Imprezę zakończyła zabawa taneczna.
Tekst i zdjęcia:
Andrzej Baraniak/NEWSRP

Categories: Reportaże

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*