Nowe kościoły na Białorusi: W Lidzie

Pozwolenie na budowę nowego kościoła w Lidzie wydano w roku 1994. Dwa lata później, 14 lipca 1996 roku, poświęcono tam krzyż i plac. W lipcu 1999 rozpoczęła się prawdziwa budowa. Ustawiono wówczas 13 pierwszych bloków fundamentu. W ciągu 4 następnych lat wzniesiono ściany i dach. Cała budowa trwała 11 lat i zakończona została 9 lipca br. Uroczystej konsekracji świątyni przewodniczył ks. bp Aleksander Kaszkiewicz.

 


W uroczystościach wzięło udział mnóstwo wiernych z miasta oraz licznie przybyłych gości z całej diecezji. Na wyświęceniu świątyni, oprócz wiernych i duchowieństwa, byli obecni: przedstawiciele Lidzkiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, Konsul Generalny RP w Grodnie wraz z pracownikami konsulatu, liczni goście z Polski. Kościół pw. Świętej Rodziny w Lidzie – jak zauważył grodzieński hierarcha – to jedyny kościół pod takim wezwaniem w całym naszym państwie, w całej Białorusi.

 

Zwrócił uwagę na to, że wyświęcenie nowej świątyni jest wydarzeniem bardzo wzruszającym i ważnym dla parafii, diecezji, państwa i całego kościoła powszechnego. Hierarcha nawiązał do fragmentu Ewangelii św. Jana mówiącego o obchodzeniu przez Żydów uroczystości poświęcenia świątyni.

 

Pasterz diecezji podkreślił także rolę rodziny w kościele powszechnym: Nasz Pan rozpoczął budowanie fundamentów kościoła w rodzinie w Nazarecie, gdzie się urodził i był posłuszny swojej Matce Maryi i przybranemu ojcu Józefowi. W rodzinie nauczył się pierwszych zasad pobożności – modlitwy i uświęcenia przez pracę. Rodzice są głównymi wychowawcami swoich dzieci – zarówno w tym, co ludzkie, jak i w tym, co Boże. I ponoszą za to odpowiedzialność. Staranie się o dawanie dobrego przykładu jest ważnym zadaniem rodziców. Rodzina chrześcijańska zawsze potrafiła przekazać z pokolenia na pokolenie modlitwy proste i krótkie, łatwe do zrozumienia, które stanowią pierwszy krok do pobożności. Modlitwa jest bardzo ważna. Starajcie się, bracia i siostry, każdego dnia znaleźć czas, żeby pomodlić się razem, znaleźć czas na rozmowę z Panem. Jak pięknie, kiedy rodzina znajduje czas, żeby odmówić dziesiątek na różańcu.

Jednym z obrzędów konsekracji kościoła jest namaszczenie krzyżem świętym ołtarza i tzw. zacheuszków – czterech wmurowanych w wewnętrzne ściany kościoła płytek z symbolicznym krzyżykiem. Uroczystość upiększały śpiew i muzyka parafialnego zespołu młodzieżowego. Razem z nim wierni radośnie śpiewali pieśń dziękczynną „Chwała Bogu, wychwalajmy Pana, On radością obdaruje nas”. Na zakończenie mszy św. w tabernakulum został umieszczony Przenajświętszy Sakrament. Zgromadzeni tam wierni złożyli natomiast w darze: od parafii w Trokielach – obraz MB Trokielskiej, od konsulatu RP w Grodnie – ornaty, od krewnych ks. proboszcza z Polski – chorągiew Jezusa Miłosiernego, od służby liturgicznej – pateny, od kolejarzy – obraz św. Katarzyny i dary pieniężne, od III Zakonu św. Franciszka – chorągiew św. Franciszka oraz dary pieniężne od rady kościelnej.

 

Ks. Józef Hańczyc, proboszcz i budowniczy nowego kościoła, serdecznie podziękował wszystkim obecnym i tym, którzy się przyczynili do budowy świątyni lidzkiej: ks. bp Aleksandrowi Kaszkiewiczowi – skale, na której stoi kościół diecezji, kapłanom i siostrom zakonnym, przedstawicielom Lidzkiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, konsulowi gen. RP w Grodnie wraz z pracownikami konsulatu, inżynierom Grodnograżdanprojektu, dyrektorom lidzkich organizacji i przedsiębiorstw, Związkowi Sybiraków i Towarzystwu Przyjaciół Grodna i Wilna z Białegostoku, budowlanym, fundatorom kościoła, księdzu wikariuszowi Jerzemu Biegańskiemu, siostrom zakonnym ze Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej oraz wszystkim parafianom.

 

W Mińsku pierwszy od stu lat!

 

W Sieriebriance, wielkiej dzielnicy sypialnej Mińska, powstanie pierwszy od stu lat nowy kościół katolicki. Świątynię pw. Jana Chrzciciela energicznie budują od 2007 roku Salezjanie, którzy działają w tej mińskiej parafii. Ostatnio zbudowany kościół katolicki w Mińsku powstał w… 1910 roku. To słynny kościół pod wezwaniem św. Szymona i Heleny, zwany potocznie „Czerwonym Kościołem” – w samym centrum miasta.

 

Świątynia w Sieriebriance będzie miała aż 46 metrów wysokości, a rozmiarami będzie zbliżona do kościoła pw. Najświętszej Panny Maryi – katedry na Placu Wolności. Ławki pomieszczą 360 wiernych. Nowy kościół powstaje w stylu, który niektórzy architekci w Mińsku określili już jako „techno-gotyk”. Autorem projektu jest Aleksej Jaromienka. Bryła kościoła jest niewątpliwie imponująca.

 

Leszek Wątróbski

Categories: Reportaże

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*