Szczeciński sport

– rozmowa z dr. hab. prof. US Jerzym Eiderem, dziekanem Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji


– Jakie były początki kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego w Szczecinie?

Wszystko zaczęło się w roku 1952, kiedy zapoczątkowano takie kształcenie w Technikum Wychowana Fizycznego. Potem było Studium Nauczycielskie, następnie Wyższa Szkoła Nauczycielska i Wyższa Szkoła Pedagogiczna, a od 1 października 1985 roku Uniwersytet Szczeciński.

 

Nasz uniwersytecki Instytut Kultury Fizycznej powstał na bazie Wydziału Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej i do grudnia 2010 roku działaliś-my w strukturze Wydziału Nauk Przyrodniczych US. Od 1 stycznie 2011 roku przyznano nam samodzielność finansową.

 

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia powołany został na bazie IKF decyzją Senatu US z dnia 27 stycznia z dniem 1 marca 2011 roku. Jesteśmy drugim, po Rzeszowie, wydziałem kultury fizycznej działającym na polskich uniwersytetach. Jesteś- my szóstym wydziałem pod względem liczby studentów naszego szczecińskiego uniwersytetu.

 

Na naszym wydziale studiuje aktualnie, na trzech kierunkach, 1150 osób. Kierunkami tymi są: wychowanie fizyczne – ze specjalnością nauczycielską oraz gimnastyką korekcyjną i jako drugi kierunek turystyka i rekreacja – ze specjalnością, na pierwszym stopniu, animator rekreacji ruchowej i agroturystyki i na drugim stopniu zdrowotne podstawy turystyki i rekreacji. Trzeci kierunek to licencjat ze zdrowia publicznego. Jego absolwenci w dużym procencie przechodzą następnie na dalsze studia na turystyce i rekreacji.

 

Nasz nowy kierunek turystyka i rekreacja powstał przy współudziale Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług naszego uniwersytetu. Jest to kierunek o różnych specjalnościach.

 

– Jakich?

 

Na I stopniu prowadzone są 2 specjalności. Nasza wydziałowa to: animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki, która przygotowuje absolwentów m in. do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne i rekreacyjne, hotelach, biurach podróży, klubach fitness czy gospodarstwach agroturystycznych oraz druga: menedżer turystyki prowadzona przez ekonomistów. Także na II stopniu prowadzone są 2 specjalności – nasza: zdrowotne podstawy turystyki i rekreacji, która daje m.in. kwalifikacje do pracy w ośrodkach odnowy biologicznej, sanatoriach, placówkach sportowo-rekreacyjnych, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu pozyskanej wiedzy i druga, ekonomistów: biznes turystyczny, która daje możliwość swoim absolwentom m.in. do zajmowania się działalnością turystyczną z perspektywy rynkowej, samorządowej, do pracy w charakterze specjalisty w przedsiębiorstwach oraz instytucjach turystycznych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są na obiektach obu wydziałów. Rekrutacja na ten wspólny kierunek odbywała się od razu na konkretną specjalność prowadzoną w ramach danego wydziału. Dyplom ukończenia studiów I i II stopnia będzie wydawany przez wydział, w którym student zrealizował wybraną specjalność. Przymierzamy się też do nowej specjalności: trenerskiej, uzależniając ją od danej dyscypliny sportu. Może to być specjalizacja np. w piłce nożnej czy koszykowej, w pływaniu czy w siatkówce. W tych dziedzinach, w których spełniamy wymogi kadrowe. Aby prowadzić specjalizację trenerską musimy posiadać trenera z minimum I klasą trenerską. Mocno chcemy też wkroczyć od października w studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli, klas początkowych I-III oraz studia podyplomowe instruktorskie, trenerskie w różnych dyscyplinach, jak również fizykoterapii, masażu itp.

 

Przygotowujemy wreszcie dokumentację, aby uzyskać prawa doktoryzowania z nauk o kulturze fizycznej. Naszych pięciu wychowanków finalizuje prace habilitacyjne, co będzie dużym wzmocnieniem naszego młodego wydziału.

 

– Wasi absolwenci tworzą obraz szczecińskiego sportu. Jak on prezentuje się na tle całego kraju?

 

Nasz kierunek ukończyło 3750 magistrów wychowania fizycznego. W gronie tym mamy 7 olimpijczyków i jedną paraolimpijkę. Na ostatniej olimpiadzie w Pekinie było aż 12 przedstawicieli naszego Instytutu Kultury Fizycznej – w tym Marek Kolbowicz i Konrad Wasielewski, którzy zdobyli pierwszy w historii Szczecina złoty medal olimpijski w wioślarstwie. Wcześniej Henryk Wawrowski z reprezentacją Polski w Montrealu w roku 1976 zdobył medal srebrny. Mamy też kilku innych świetnych sportowców – m.in. mistrzów świata.

 

Dwóch uczestników Letnich Igrzysk XXIX Olimpiady w Pekinie w roku 2008 – Mateusz Sawrymowicz i Przemysław Stańczyk – zdobyli tytuł mistrza świata w pływaniu. W Melbourne 2007 Mateusz Sawrymowicz zdobył złoty medal na dystansie 1500 m stylem dowolnym, a Przemysław Stańczyk na dystansie 800 m stylem dowolnym.

 

Kolejny sportowiec, którym możemy się pochwalić to dr Krzysztof Krupecki, trzykrotny olimpijczyk-trener. To on wyszkolił utytułowanego Marka Kolbowicza, a także olimpijczyka Marka Gawkowskiego. W dotychczasowej pracy trenerskiej jego zawodnicy zdobyli łącznie około 250 medali na mistrzostwach Polski w różnych kategoriach wiekowych.

 

Także ubiegły 2010 rok był dla reprezentantów naszego Instytutu sportowo udany. W Barcelonie na Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce Marcin Lewandowski zdobył złoty medal w biegu na 800 m, a Przemysław Czerwiński brązowy medal w skoku o tyczce.

 

Marek Kolbowicz, Konrad Wasielewski (wraz z Michałem Jelińskim, Adamem Korolem), zdobyli na mistrzostwach Europy w Portugalii Montemor-o-Welho złoty medal w czwórce podwójnej. Studenci-sportowcy – przez swoje starty, osiągnięcia sportowe promują nie tylko swój klub, Szczecin, województwo, nasz kraj, ale przede wszystkim Instytut Kultury Fizycznej. Są oni szczególną wizytówką sportową największej na Pomorzu Zachodnim uczelni – Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

– Można więc śmiało powiedzieć, że dawny IKF, a dziś Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia jest wizytówką sportową Szczecina i województwa zachodniopomorskiego…

 

Każdego roku do egzaminów wstępnych przystępowało u nas liczne grono kandydatów, wśród których obecni byli sportowcy, mający klasy sportowe od trzeciej do mistrzowskiej międzynarodowej, uprawiający różne indywidualne i zespołowe dyscypliny sportowe, reprezentanci klubów sportowych Szczecina i naszego województwa. Wielu z nich było lub jest członkami kadry narodowej, reprezentujący nasz kraj na letnich igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich, mistrzostwach świata, Europy czy Pucharach Świata. Istotną rolę promocyjną Instytutu Kultury Fizycznej odgrywają nasi absolwenci – trenerzy różnych dyscyplin sportowych, pracujący w szczecińskich i wojewódzkich klubach, będący trenerami kadr narodowych, olimpijskich i paraolimpijskich. To oni przez swoją pracę szkoleniową, zdobywane osiągnięcia zawodnicze, wywiady, które ukazują się w środkach masowego przekazu i inne formy obecności w środowisku, są najlepszą wizytówką wydziału. Z tego grona należy wymienić między innymi obecnie pracujących na naszym wydziale: dr Annę Iwińską, dr Krzysztofa Krupeckiego, dr Jerzego Troszczyńskiego, mgr Rafała Burytę, mgr Sławomira Fogtmana, mgr Jerzego Iwińskiego oraz mgr Leszka Piaseckiego. Obecnie w strukturach naszego wydziału zatrudnionych jest 55 pracowników naukowo-dydaktycznych – tym 15 samodzielnych, z których aż 8 to profesorowie tytularni, 28 doktorów nauk o kulturze fizycznej i 11 magistrów, z których 6 ma już otwarte przewody doktorskie.

 

Na naszym wydziale jest zdecydowanie więcej mężczyzn niż kobiet. Dotyczy to takich kierunków jak wychowanie fizyczne i turystyka. Natomiast na zdrowiu publicznym przeważają kobiety. Nasi studenci pochodzą głównie ze Szczecina i regionu zachodniopomorskiego. Mamy też sporo absolwentów I stopnia z Wałcza, którzy u nas kontynuują studia magisterskie.

 

– Gdzie znajdują zatrudnienie wasi absolwenci?

 

Jeżeli chodzi o kierunek wychowanie fizyczne to pracują przeda wszystkim w szkolnictwie, klubach sportowych, klubach fitness oraz służbach mundurowych, a także w wielu innych zawodach. Jeśli zaś chodzi o zdrowie publiczne to najczęściej w sanatoriach i sanepidach. Gdzie będą pracować po turystyce i rekreacji – zobaczymy za kilka lat. Ten kierunek należy bowiem do zupełnie nowych.

 

– A jak wygląda baza sportowa?

 

Nasza baza sportowa jest raczej skromna. Jedna hala sportowa przy ul. Piastów w budynku nr 7. Korzystamy też, dzięki uprzejmości dziekana Wydziału Matematyczno-Fizycznego, z sali gimnastycznej przy ul. Wielkopolskiej 15. Do pełni szczęścia potrzebny jest nam stadion i hala sportowa z prawdziwego zdarzenia.

 

Wydział wydaje wreszcie własne czasopismo. Są to Zeszyty Naukowe, ukazujące się od roku 1990, nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego, w którym publikowane są artykuły prezentujące dorobek naukowy pracowników Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia.

 

Jesteśmy organizatorami dorocznych konferencji naukowych przy współudziale Polskiego Towarzystwa Nauk Kultury Fizycznej. W tym roku akademickim będą trzy takie konferencje. Od 3 lat jest wielki nacisk publikacji swojego dorobku na listach filadelfijskich.

 

Rozmawiał:

Leszek Wątróbski

Zdjęcia: Jerzy Giedrys

Categories: Reportaże

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*