“Pomóżcie chorym dzieciom żyć godnością dzieci bożych” – Wielki Bal Fundacji „Dar Serca” w Chicago

Chicago (Inf. wł.) – Dwudziestego piątego kwietnia w sali balowej hotelu Marriott przy 8535 W. Higgins Road w Chicago odbył się Wielki Bal Fundacji „Dar Serca” zorganizowany z okazji jubileuszu dwudziestolecia istnienia Fundacji. W jubileuszowym spotkaniu ludzi o szczerych i hojnych sercach uczestniczyło około 400 osób. 

Gościem honorowym imprezy był Jego Ekscelencja, ks. arcybiskup Zygmunt Zimowski z Radomia, delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji, mianowany przez Ojca Świętego Benedykta XVI przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Watykańskiemu dostojnikowi towarzyszyli polonijni proboszczowie z parafii św. Konstancji, ks. kanonik Tadeusz Dzieszko, i parafii św. Ferdynanda, ks. Zdzisław Torba.
Witając zgromadzonych prezeska Fundacji Krystyna Pasek wyznała, że w dwudziestoletniej historii działalności Fundacji to spotkanie ludzi hojnych i szczerych serc ma szczególny charakter, gdyż jest związane z otwarciem Centrum Dzieci Daru Serca. 

– Od ostatniego balowego spotkania do dnia dzisiejszego jesteśmy świadkami cudu, bo tylko tak można nazwać powstanie wspaniałego, cudownego Domu Dzieci Daru Serca. Domu, w którym wszystko jest sercem zbudowane – podkreśliła prezes Krystyna Pasek.

– Wspólnie daliśmy im to, o co prosił Ojciec Święty Jan Paweł II – „Pomóżcie chorym żyć godnością dzieci bożych”. Myślę, że dzisiaj jest z nas dumny!
Serdeczne gratulacje i duszpasterskie błogosławieństwo przekazał budowniczym i gospodarzom ośrodka Jego Ekscelencja ks. arcybiskup Zygmunt Zimowski, który udzielając duszpasterskiego błogosławieństwa przypomniał maksymę, że człowiek jest tyle wart, ile daje innym. Asystujący Jego Ekscelencji ks. proboszcz Tadeusz Dzieszko z parafii św. Konstancji wręczył pani prezes miniaturową kopię obrazu Jasnogórskiej Pani, która zostanie umieszczona w kaplicy na terenie Centrum. Do gratulacji dołączył ks. Zdzisław Torba, proboszcz parafii św. Ferdynanda.

Bal stał się okazją do wręczenia grupie budowniczych i darczyńców Centrum wyróżnień i dyplomów. W asyście głównego wykonawcy inwestycji Waldemara Czerpaka, który dwa lata społecznie przepracował przy realizacji projektu oraz nadzorującego budowę z ramienia Fundacji Marka Jezuita, prezes Krystyna Pasek wręczyła wyróżnienia osobom, które nie mogły uczestniczyć we wcześniejszym spotkaniu na terenie Konsulatu Generalnego RP.

Za wybitne zasługi na polu niesienia pomocy dzieciom i funkcjonowaniu Fundacji na przestrzeni dwudziestu lat istnienia, grupa jej działaczy uhonorowana została Złotymi Serduszkami. W tym gronie byli obecni: Stan Nimiński, Danuta i Wojciech Madejscy, Janusz Rajski, Jacek Baczewski, Marlena Drozdowska i Roman Jurewicz.

W sposób szczególny działacze Fundacji uhonorowali Waldemara Czerpaka, generalnego wykonawcę obiektu, który przez dwa lata społecznie nadzorował budowę i czuwał nad pozyskiwaniem sponsorów do poszczególnych etapów prac, wręczając mu iście królewską koronę.

Gwiazdą wieczoru była piosenkarka Marlena Drozdowska. Wiązankę tańców polskich wykonali tancerze Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Związku Narodowego Polskiego „Wici”. Goście mieli okazję uczestniczyć w cichej aukcji, z której dochód, podobnie jak i z całego balu zasili konto Fundacji. Wieczór ze swadą i humorem prowadził John Wojciechowski.

Wśród uczestników Balu obecna była grupa podopiecznych, którzy korzystają obecnie z leczenia w szpitalu Shreiners oraz byłych pacjentów chicagowskiego szpitala. 

Obecna na imprezie jedna z pierwszych podopiecznych Fundacji Gosia Kociewska, która w grudniu 1990 roku przybyla na operację podkreśliła, że dzięki lekarzom i chicagowskiej Fundacji jej życie zmieniło się diametralnie. Ukończyła studia dziennikarskie i obecnie pracuje jako prezenter radiowy. Swej wdzięczności nie krył również Adam Gardocki, który 9 lat temu przeszedł w Chicago operacje kręgosłupa.
Tekst i zdjęcia:
Andrzej Baraniak/NEWSRP.com

Categories: Reportaże

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*