Podniesienie flagi i śniadanie „Chicago Society”

Po krótkim pobycie w centrum miasta delegacja rządu polskiego wraz z towarzyszącymi przedstawicielami organizacji polonijnych udała się do sali bankietowej hotelu „Congress Plaza” przy Michigan Ave, gdzie wraz z blisko 150 osobami uczestniczyli w śniadaniu wydanym przez „Chicago Society” dla gości honorowych Parady. Zgromadzonych powitał prezes organizacji Charles Komosa w towarzystwie współgospodarzy imprezy, Romualda Matuszczaka i Rona Herberta Jasińskiego.

– Boże, Ojcze Wszechmogący, Ty jesteś początkiem i źródłem wszelkich łask – tymi słowami rozpoczął modlitwę Jego Ekscelencja ks. biskup Tomasz Paprocki, który w dalszej części duszpasterskiego przesłania apelował do zgromadzonych na spotkaniu działaczy organizacji polonijnych i gości z Polski o kształtowanie przyszłości kraju w duchu sprawiedliwości społecznej zawartej w uchwalonej 218. lat temu Konstytucji, o wzajemne zrozumienie i poszanowanie idei państwa sprawiedliwego, bez względu na różnice poglądów i podziały społeczne jego obywateli.

O znaczeniu uchwalonej w 1791 roku Konstytucji Majowej mówili między innymi: konsul generalny Zygmunt Matynia, Wielki Marszałek Parady Franciszek Spula, prezes Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego Walace Ozog, prezeska Związku Polek Wirginia Sikora i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Parady Tadeusz Czajkowski.

Mówcy w krótkich wystąpieniach nawiązywali do znaczenia uchwalonej 218 lat temu Konstytucji, podkreślając znamienny fakt, że była to druga po amerykańskiej ustawa zasadnicza, wprowadzająca w państwie porządek demokratyczny, zrównująca prawa wszystkich obywateli, dbająca o oświatę i znosząca nadużywane liberum veto oraz inne przywileje będące do tej pory udziałem klasy szlachty i rządzących.

Przewodniczący Komitetu Edukacji „Chicago Society” Robert Groszek wręczył stypendia w konkursie o Trzeciomajowej Konstytucji zorganizowanym dla polonijnych studentów. Pierwszą nagrodę w kwocie $2500 zdobył Jakub Białasiewicz. Dwie drugie nagrody po 1750 dolarów otrzymali Stefania Piecewicz i Joanna Cich.
Andrzej Baraniak
/NEWSRP.com

Categories: Reportaże

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*