Migawki ze Światowego Zjazdu Kombatantów Polskich – Uroczystości w Warszawie i Częstochowie

Z okazji obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 20. rocznicy upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, staraniem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na specjane zaproszenie przybyło z 21 państw do Waszawy 250 kombatantów i 50 osób towarzyszących, w tym około 20 z USA, w większości weteranów SWAP. Zakwaterowani zostaliśmy w pięknym hotelu Novotel, gdzie obsługa była wspaniała. Na wszystkie spotkania, a było ich bardzo dużo z hotelu jeździliśmy autokarami.

Formalne uroczystości rozpoczęto w niedzielę koncelebrowaną Mszą świętą w Archikatedrze św. Jana w Warszawie, odprawionej przez ks. arcybiskupa Kazimierza Nycza, przy asyście innych biskupów i księży. Podniosła uroczystość, wspaniałe okolicznościowe kazanie rozczuliły każdego z nas. Po obiedzie w hotelu udajemy się do Muzeum Wojska Polskiego na otwarcie wystawy “Wojsko Polskie w kampanii wrześniowej”. Ciekawe i unikalne eksponaty naświetlające grozę i zniszczenia tej okropnej wojny. Po tej ciekawej lekcji historii wracamy do hotelu na kolację.

31 sierpnia wyjazd z hotelu na spotkanie z marszałkiem Sejmu RP Bronisławem Komorowskim w gmachu Sejmu. Najpierw przemawiał Janusz Krupski, minister UdSKiOR, a następnie pan marszałek. Przemawiając do uczestników Światowego Zjazdu Polskich Kombatantów słowami wdzięczności i szacunku, dziękując im za poświęcenie dla ojczyzny podczas II wojny światowej oraz za troskę i pomoc dla ojczyzny żyjących na emigracji.

Po zwiedzeniu wystawy “Gdy Polska powiedziała nie”, jedziemy do Sochaczewa nad Bzurą, rejon największej bitwy września 39 roku. Wspaniała rekonstrukcja fragmentu bitwy na rynku miasta z udziałem dużej ilości mieszkańców Sochaczewa, tego historycznego miasta, przypomina niektórym z nas swe przeżycia na różnych frontach działań wojennych. Po zwiedzeniu ciekawego Muzeum Ziemi Sochaczewskiej przejeżdżamy na lokalny cmentarz wojskowy, gdzie spoczywa około 4 tys. poległych żołnierzy i cywilów (miasto było kompletnie zniszczone). Tu odbyła się ceremonia przed Pomnikiem Poległych z udziałem lokalnych władz, harcerstwa i szkolnej młodzieży.

Pierwszego września jesteśmy obecni przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Józefa Piłsudskiego. Tradycyjna zmiana warty, po czym kilka przemówień przedstawicieli rządu, wojska i miasta Warszawy, następnie piękna ceremonia składania wieńców. Wieniec od Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Korpusu Pomocniczego Pań przy SWAP niósł: W. Knapczyk nacz. kom, H. Knapczyk, nacz. prez. K.P.P., M. Lasek (w mundurze hallerowskim) i B. Biernad. Podczas całej ceremonii przygrywa orkiestra wojskowa, która na zakończenie uroczystości wraz z oddziałami reprezentacyjnymi Wojska Polskiego w defiladzie opuszcza plac.

Wracamy do hotelu na obiad i następnie, poza oficjalnym programem, delegacja z Ameryki wraz osobami zainteresowanymi jedziemy autokarem na Żoliborz pod Pomnik Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej postawionym w 1998 r. przez weteranów, w celu złożenia wieńca. Tu jako Naczelny Komendant podziękowałem obecnym za przyjazd pod pomnik, podając zarazem krótką historię pomnika, który się pięknie prezentuje i jest w doskonałym stanie. Widać, że urząd miasta Warszawy doskonale opiekuje się pomnikiem.
Po powrocie udajemy się do Pałacu Kultury na projekcję filmu z okresu walk z Niemcami w 1939 roku, nagranego z fotografii robionych przez Amerykanina. Bardzo ciekawe spotkanie, gdzie między innymi przemawia syn autora, prof. Sam Bryan.

Drugi września, spotkanie uczestników Zjazdu z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim w Pałacu Prezydenckim, połączone z nadaniem odznaczeń państwowych dla 12 kombatantów na wniosek kierownika UdoSKiOR. Po powitaniu pan prezydent m.in. powiedział: “Wasze bohaterstwo i poświęcenie jest godne do naśladowania przez młode pokolenia, walczyliście dzielnie i z honorem i dzięki waszej determinacji mamy wolną i demokratyczną Polskę. Cieszę się, że mogę do was przemówić i niektórych odznaczyć…” Kombatanci dziękują prezydentowi przez powstanie i oklaski.

W tym samym dniu na godzinię 15.00 jedziemy na obrady Światowego Zjazdu Kombatantów do Centrum Konferencyjnego Wojska Polskiego. Główne przemówienie wygłasza premier RP Donald Tusk. Bardzo obszerne i tematyczne wystąpienie premiera zapewne każdemu się podobało, mówił o II Rzeczypospolitej, o heroizmie Wojska Polskiego, które dzielnie walczyło z przeważającymi siłami najeźdźców, o sprawach natury politycznej i co najważniejsze, traktował nas, emigrantów, jako byłych żołnierzy, którzy walczyli na różnych frontach świata, by Polska była wolna i demokratyczna…
Podczas tego spotkania przemawiali również ministrowie Janusz Krupski i Władysław Bartoszewski. Po przyjęciu Rezolucji Zjazdowej nastąpił koncert pt. “Jak Białe Orły”, w wykonaniu reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Obszerny program piosenek wojskowych i patriotycznych od “Legiony to żołnierska nuta” po “Czerwone maki na Monte Cassino”.

Czwartek, zakończenie Światowego Zjazdu Polskich Kombantantów w Częstochowie. Przy pięknej pogodzie Polową Mszę Świętą odprawia ks. gen. dyw. biskup Polowy Wojska Polskiego, Tadeusz Płoski, który również wygłasza treściwe okolicznościowe kazanie do kombatantów przybyłych z różnych państw świata.

Po złożeniu kwiatów przed pomnikiem ks. kard. Stefana Wyszyńskiego przemawia do kombatantów: marszałek Sejmu, prezes “Wspólnoty Polskiej” i minister Janusz Krupski. Następnie obiad w klasztornym Domu Pielgrzyma, ciekawe spotkanie z przedstawicielami Zakonu Paulinów w sali Augustyna Kordeckiego i zwiedzenie Bastionu św. Rocha.

Ojciec przeor oprowadził nas po nowej wystawie zawierającej szereg ciekawych eksponatów oręża polskiego oraz dużą sekcję poświęconą “Solidarności” z bardzo ciekawą gablotkę wszystkich darów i wyróżnień wraz z nagrodą Nobla byłego prezydenta RP Lecha Wałęsy. Na zakończenie gromadzimy się w głównej kaplicy przed obrazem Najświętszej Matki Boskiej Królowej Polski na osobistą modlitwę.

W konkluzji pragnę podkreślić, że Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych bardzo sprawnie przeprowadził Światowy Zjazd Kombatantów. Szczególne podziękowanie kieruję do pana ministra J. Krupskiego, jego zastępcy J. Ciechanowskiego i pani Franciszki Gryko i wielu innych, których nazwisk nie znam.

Polska jest piękna, demokratyczna, choć ludzie są różni, a na pewno kryzys, który przeżywamy, niedługo minie. Dlatego miejmy w pamięci, że Polska jest naszą matką. Powinniśmy ją szanować, a my, z daleka, jak najczęściej odwiedzać, bo naprawdę warto.
Wincenty Knapczyk

Categories: Reportaże

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*