Juszczenko w Warszawie

Jak informowaliśmy na naszych łamach, prestiżową Nagrodą Orła Jana Karskiego za rok 2004 uhonorowany został (wraz z prof. Feliksem Tychem, dyrektorem żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie), Wiktor Juszczenko, lider demokratycznej opozycji ukraińskiej i pomarańczowej rewolucji, wybrany – już po decyzji Kapituły Nagrody – prezydentem swego kraju.

Podczas pierwszej w prezydenckiej roli wizycie Wiktora Juszczenki w Polsce, przewodniczący Towarzystwa Jana Karskiego, senator RP Kazimierz Pawełek otrzymał list, w którym laureat serdecznie dziękuje za wyróżnienie. Wspomina, iż osobiście znał Jana Karskiego, czym czuje się zaczczycony. Uważa, że pomarańczowa rewolucja jest zwycię-stwem zasad głoszonych przez fundatora i patrona nagrody.

Jak dowiadujemy się od senatora Kazimierza Paweł-ka, najbardziej prawdopodobnym terminem wręczenia Orła Jana Karskiego prezydentowi Ukrainy jest międzynarodowa konferencja „Ukraina w XXI wieku” i towarzyszący jej kongres rektorów uczelni polskich i ukraiń-skich, w połowie czerwca br. w Lublinie.

– Nie może być lepszego miejsca i okazji. Z Lublinem i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej związany był zarówno profesor Jan Karski, jak i Wiktor Juszczenko. Pierwszy otrzymał doktorat honoris causa tej uczelni w 1995 roku, drugi – w 2000 roku. Obaj wielokroć gościli w Lublinie i czuli się tu znakomicie. Tu ma swoją siedzibę pierwsza polsko-ukraińska uczelnia, konsulat Ukrainy, uczy się kilkuset studentów ukraińskich, owocnie rozwija polsko-ukraińska rzeczywistość. Wspólnie z ambasadorem Ukrainy Ihorem Charczenko i rektorem UMCS prof.

Marianem Harasimiukiem dołożymy starań, aby uroczystość miała godny charakter, tak jak na to zasługują laureat i patron nagrody – mówi przewodniczący Towarzystwa Jana Karskiego.
Laureatami Nagrody Orła Jana Karskiego, ustanowionej przez patrona w 2000 roku byli m.in. ks. prof. Józef Tischner, Jacek Kuroń, rabin Jacob Baker, Marek Edelman, ks. abp. prof. Alfons Nossol i Tadeusz Mazowiecki.
Waldemar Piasecki

Categories: Reportaże

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*