Dzień polsko-rumuński w siedzibie ZNP

W maju br. mija 90. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzeczypospolitą Polską i Rumunią. Z tej okazji Frank Spula, prezes Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej zaprosił do głównej siedziby ZNP w Chicago rumuńskich gości, wśród których znalazł się Georghe Predescu, ambasador Rumunii w Warszawie, Lucian Leustean, konsul generalny w Chicago, Octavian Cojan, prezes Illinois Romanian-American Community, Inc. w Chicago i wielu wybitnych przedstawicieli rumuńsko-amerykańskiej społeczności w Illinois.

W wygłoszonym podczas tej uroczystości przemówieniu prezes Frank Spula ujawnił, iż przed kilkoma tygodniami miał okazję spotkać się z ambasadorem Rumunii w Polsce, Gheorghe Predescu, z którym omówił szereg zagadnień wspólnych dla polsko-amerykańskiej i rumuńsko-amerykańskiej społeczności. Ambasador Predescu w przeszłości przez 4 lata piastował stanowisko konsula generalnego Rumunii w Chicago. 

Spotkanie w siedzibie ZNP pomogło w nawiązaniu kontaktów i pogłębieniu współpracy między obu społecznościami. Prezes Spula zapewnił o konieczności wspólnych działań w rozwiązywaniu szeregu ważnych problemów, a szczególnie kwestii wyboru przedstawicieli obu społeczności na stanowe i federalne stanowiska oraz sprawę zniesienia wiz dla obywateli Polski i Rumunii.

Ambasador Gheorghe Predescu przypomniał, iż w maju 2009 r. przypada 90. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski z Rumunią i przez cały ten okres obydwa kraje utrzymywały pokojowe relacje i Rumunia była tym krajem, który udzielił schronienia rządowi RP i polskim żołnierzom po napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę. Ponad 25 tys. Polaków znajdujących się pod bronią zdołało w ten sposób uniknąć śmierci, deportacji lub zniewolenia pod okupacją hitlerowską i sowiecką.

Ambasador Predescu przypomniał też, iż w 1939 r. skarb polski podążył w kierunku Rumunii, gdzie został przechowany w nienaruszonym stanie i zwrócony w całości pod koniec wojny, stając się ważnym wsparciem finansowym w czasie odbudowy. Sztaby złota zostały przetransportowane drogą kolejową w tak zwanym Pociągu Złota przez terytorium Rumunii i zdeponowane w Bukareszcie i to w czasie, gdy stolica znajdowała się pod kontrolą Niemców.

„Obecnie nadszedł nowy etap stosunków między obu krajami” – powiedział amb. Predescu. „Polska i Rumunia należą do NATO i Unii Europejskiej, dzięki czemu wspólnie mogą realizować nowe cele i nowe zadania. Obydwa kraje mogą pogłębić współpracę w dziedzinie gospodarczej, kulturalnej i społecznej. Warszawa i Bukareszt powinny zostać reprezentantami Europy Środkowej i Południowej w kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi”.

Również Octavian Cojan, prezes Illinois Romanian-American Community, Inc. wezwał do nawiązania szerszej współpracy z polonijnymi organizacjami bratniej pomocy – Związkiem Narodowym Polskim, Zjednoczeniem Polskim Rzymsko-Katolickim i Związkiem Polek w Ameryce.

„Społeczność rumuńska w Ameryce ma wspólne cele ze społecznością polonijną” – powiedział Cojan. „Razem powinniśmy kontynuować starania o zniesienie wiz dla obywateli Polski i Rumunii. Razem powinniśmy prowadzić działania na rzecz przyznania praw dla nielegalnych imigrantów. Tylko wspólne działania pozwolą rozwiązać problemy, które stoją przed obiema społecznościami”. 

Uroczystość w siedzibie ZNP uświetnił występ rumuńskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Mioritza”. 
(ak)

Categories: Reportaże

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*