Zwierzchnicy Kościołów: kryzys migracyjny to także wyzwanie dla Polski

fot. Orestis Panagioutou/EPA

fot. Orestis Panagioutou/EPA

Zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich w Polsce podpisali w czwartek wspólne przesłanie ws. uchodźców. Napisali w nim, że narody Europy i Kościoły stoją przed ogromnym wyzwaniem, którym jest kryzys migracyjny. Przed tym wyzwaniem stanęła także Polska – dodali.

„Wzywamy wiernych naszych Kościołów, aby trwali w modlitwie i świadczyli pomoc potrzebującym. Nie ustawajmy w dążeniu do przezwyciężenia zaistniałego kryzysu” – napisali. Wskazali, że pomoc to modlitwa o pokój, mediacje, apele do rządzących i gościnność.

Przesłanie ws. uchodźców zostało podpisane w czwartek w Warszawie przez przedstawicieli Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

To nie jest powielanie stanowiska politycznego; przesłanie ma wymiar czysto religijny – powiedział przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki.

W ocenie hierarchów „obecna sytuacja wystawiła na próbę koncepcję współpracy państw w ramach Unii Europejskiej”. „Dała się zauważyć polaryzacja stanowisk w kwestii skutecznych sposobów radzenia sobie z tym kryzysem. Przed tym wyzwaniem stanęła także Polska” – napisali. Dodali, że obowiązki chrześcijan w tym zakresie wynikają z wiary i tradycji Kościołów. Przypomnieli, że losu uchodźcy doświadczył także Jezus oraz jego rodzina.

Zadaniem Kościołów – jak podkreślono w przesłaniu – „jest wychowywanie serc, które przez konkretne czyny miłosierdzia przyjdą z pomocą cierpiącym; tym, którzy uciekają przed wojną, prześladowaniami i śmiercią. Tego rodzaju stosunek chrześcijan do innych ludzi od początku istnienia Kościoła był ich znakiem szczególnym”.

Hierarchowie przypomnieli, że Polska wielokrotnie była schronieniem dla tych, którzy uciekali przed prześladowaniem, a Polacy sami korzystali z gościnności innych krajów. „W czasach Jagiellonów nasze ziemie zasłynęły z gościnności. Po upadku niepodległości także Polacy mogli jej doświadczyć w innych krajach. W latach 80. ubiegłego stulecia pomocy udzieliły nam kraje Europy Zachodniej. Dekadę później polskiej gościnności mogli doświadczyć Białorusini, Ukraińcy i Czeczeni. Jej podtrzymywanie i wychowywanie do niej powinno być wyrazem chrześcijańskiej wrażliwości i narodowej tradycji” – napisano w przesłaniu.

Zwierzchnicy Kościołów podkreślili, że rozwiązanie problemu migracyjnego w Polsce i w Europie wymaga współpracy ludzi dobrej woli na wielu płaszczyznach. „Potrzebna jest hojność i roztropność, otwarcie na serca i ustanowienie praw gwarantujących poszanowanie godności własnych obywateli i tych, którzy proszą o pomoc” – wyjaśnili.

W przesłaniu jest też mowa o tym, że chrześcijanie powinni dążyć do współpracy z odpowiednimi organami władzy państwowej i organizacji społecznych. „Tylko szeroko zakrojona akcja humanitarna i uwzględnienie politycznych i ekonomicznych przyczyn istniejących trudności może doprowadzić do rzeczywistej poprawy sytuacji” – uważają hierarchowie. W ich opinii, sytuacja migracyjna powinna być również impulsem do rozwoju wolontariatu na poziomie parafii.

Autorzy przesłania podkreślają też, że „nie powinniśmy tracić z oczu głównej przyczyny aktualnego kryzysu migracyjnego, czyli wojen toczonych na Bliskim Wschodzie i w Afryce”. Ich zdaniem, z tego wynika konieczność modlitwy o pokój, wszelkich zabiegów mediacyjnych i nieustannego apelowania do sumień rządzących. „Wiele osób pozostało w swoich krajach i oczekuje, że nasza pomoc będzie kierowana bezpośrednio do poszkodowanych regionów” – dodali.

„Ufamy, że Bóg da nam światłe oczy serca, aby z ewangeliczną miłością sprostali wezwaniu Chrystusa: +Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie” – napisano w zakończeniu przesłania.

Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki podczas uroczystości podpisania przesłania mówił, że jest to wyraz tego, że „chrzest Polski – który został przyjęty przed 1050 laty i który stanowi jeden nurt chrześcijaństwa – prowadzi, że jest on ciągle żywy”. Podkreślał, że jedność w nurcie Kościołów chrześcijańskich. „Jedność jest ogromną wartością dla samego chrześcijaństwa – jedności w miłości, jedność w wierności przesłaniu Ewangelii Chrystusa” – dodał.

Podkreślał, że przesłanie ma wymiar religijny, nie polityczny. „Zajęcie stanowiska ws. uchodźców nie jest powielaniem stanowiska politycznego, ale jest odniesieniem się czysto religijnym i odseparowaniem w pewnym sensie od stanowiska politycznego”.

Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp Jerzy Samiec powiedział PAP, że głos Kościołów chrześcijańskich ws. uchodźców będzie dosyć mocno słyszalny. „Jest to głos powiedziany z pozycji chrześcijan – wyznawców Jezusa Chrystusa. I w dokumencie tym chcemy zwrócić uwagę na sytuację w krajach, z których ludzie uciekają. Opuszczają je nie z własnej woli, ale z przymusu na skutek wojny, prześladowań lub też z powodu sytuacji ekonomicznej” – mówił. Jak dodał, hierarchowie chcą zwrócić uwagę na to, że „poszczególne rządy i państwa powinny się tym problemem zająć”.

„Kiedy tutaj pojawiają się ci, którzy potrzebują pomocy, to ta pomoc powinna im być udzielona. Nie powinniśmy się odwracać plecami i mówić, że to nie nasz problem” – dodał.

W Polskiej Radzie Ekumenicznej zrzeszeni są: Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów, Kościół Prawosławny. (PAP)

Categories: Religia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*