List papieża Franciszka z okazji 600-lecia prymasostwa w Polsce

fot.Maurizio Brambatti/PAP/EPA

Papież Franciszek fot.Maurizio Brambatti/PAP/EPA

List do prymasa Polski z okazji jubileuszu 600-lecia prymasostwa w Polsce skierował papież Franciszek. Dokument opublikowano na stronie internetowej prymasa.

W weekend w Gnieźnie (Wielkopolskie) rozpoczynają się obchody jubileuszowe z udziałem m.in. prymasów z całej Europy. Odbywają się one przy okazji uroczystości odpustowych ku czci św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Wydarzenia związane ze świętowaniem jubileuszu zaplanowano na najbliższy rok – do następnego odpustu św. Wojciecha.

Tytuł prymasa Polski przysługuje arcybiskupom gnieźnieńskim. Pierwszy prymas Polski, metropolita gnieźnieński Mikołaj Trąba, sprawował funkcję w latach 1417-1422. Od 2014 roku prymasem jest abp Wojciech Polak.

Papież Franciszek w liście do abp. Wojciecha Polaka przypomniał, że „sześć wieków temu, podczas soboru w Konstancji, arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba uzyskał dla siebie i swoich następców tytuł prymasa Polski”.

„Nie bez powodu honor i zadanie pierwszeństwa w miłości we wspólnocie Kościoła w Polsce przypadł gnieźnieńskiej stolicy. Jest ona bowiem związana z samymi początkami chrześcijaństwa na ziemiach piastowskich, z misyjną działalnością i męczeńską śmiercią św. Wojciecha” – napisał papież.

Przypomniał, że to w Gnieźnie, przy relikwiach świętego w 1000 roku, „wysłannicy papieża Sylwestra II spotkali się z cesarzem Ottonem III i księciem Bolesławem Chrobrym”. „Wówczas Gniezno stało się pierwszą stolicą metropolitalną i centrum struktur organizacyjnych lokalnego Kościoła. Nadanie w 1417 r. tytułu prymacjalnego było uznaniem i przypieczętowaniem tej wyjątkowej roli, jaką Gniezno pełniło w dziejach, w świadomości i w sercach Polaków” – dodał.

Ojciec Święty podkreślił, że również w późniejszych wiekach, „zarówno w czasach pomyślnych, jak i trudnych dla narodu polskiego”, Gniezno pozostawało „szczególnym punktem odniesienia w poszukiwaniu wolności, motywacji i sił do budowania dobra wspólnego oraz do duchowego wzrastania”.

„Papież Jan Paweł II, mając w pamięci znaczenie spuścizny św. Wojciecha dla jego rodaków w najnowszych dziejach, wielokrotnie wskazywał na aktualność tego dziedzictwa w szerszym kontekście zjednoczonej Europy. Właśnie w Gnieźnie przypomniał, że fundamentem tej jedności jest +wspólnota ducha+, a ten fundament +przyniosło Europie i przez wieki umacniało chrześcijaństwo ze swoją Ewangelią, że swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów+” – zaznaczył.

Według Franciszka, gdy Gniezno i Kościół w Polsce świętują 600-lecie prymasostwa, trzeba prosić Boga, „aby świadectwo św. Wojciecha było żywym źródłem natchnień w dziele ewangelizacji kolejnych pokoleń wyznawców Chrystusa”.

„Niech rozpoczynający się rok prymasowski i wszystkie towarzyszące mu wydarzenia będą okazją do rozeznawania nowych wyzwań i do szukania nowych sposobów docierania z ewangelicznym przesłaniem do współczesnego świata” – napisał papież. (PAP)

Categories: Religia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*