Kard. Nycz: Kościół nie może stać się niewolnikiem żadnej partii

Kard. Nycz: Kościół nie może stać się niewolnikiem żadnej partii

Kościół nie może stać się niewolnikiem żadnej partii, musi być dla wszystkich, bo do wszystkich posyła Chrystus – podkreślił kard. Kazimierz Nycz w homilii wygłoszonej w sobotę w katedrze warszawskiej z okazji 200-lecia powstania Archidiecezji Warszawskiej.

Dodał, że „Jezus Chrystus posyła do wszystkich z Ewangelią miłości”. Jego zdaniem, Kościół musi pełnić posługę jednania, do której także powołuje nas Jezus Chrystus.

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz przewodniczył w archikatedrze warszawskiej jubileuszowej mszy świętej z okazji 200-lecia Archidiecezji Warszawskiej. W koncelebrze tej uczestniczyli: nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, biskupi warszawscy oraz kilkuset księży z Archidiecezji Warszawskiej.

Archidiecezja Warszawska została utworzona 3 marca 1818 r. Wcześniej istniała jako diecezja warszawska powołana do istnienia przez papieża Piusa VI bullą „Ad universam agri Dominici curam” z 19 października 1798 r.

W wygłoszonej homilii, kard. Nycz przypomniał, że siedem lat przed powstaniem Archidiecezji Warszawskiej, została złożona obietnica zbudowania świątyni Opatrzności Bożej po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. „Podjęto zaraz inicjatywę, ale niestety (jej) nie zrealizowano, ponieważ było Powstanie Kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski. Natomiast przez 200 lat wiele razy ta obietnica jakby w pamięci biskupów, w pamięci także narodu, była zapamiętana, że trzeba ją zrealizować. Podchodzono do niej także na początku wolnej Polski w okresie międzywojennym. Jednak poważnie podszedł do tej obietnicy śp. kard. Józef Glemp” – mówił metropolita warszawski.

Zdaniem kard. Nycza, ta obietnica i „towarzyszenie Bożej Opatrzności Kościołowi warszawskiemu, to jest jakiś znak i symbol”. „Kiedy patrzymy w przyszłość i myślimy, jakie sobie składać życzenia na następne dziesiątki lat życia Kościoła warszawskiego, to jest ta wielka prośba kierowana do Pana Boga, aby zbudować świątynię Opatrzności Bożej, abyśmy wszyscy jako Kościół warszawski i Kościół w Polsce szukali tych zamiarów Pana Boga, które są względem każdego z nas, potrafili je odczytywać i pozwolić Panu Bogu się prowadzić, także wtedy, kiedy w danym momencie nie wydaje nam się takie oczywiste” – mówił w homilii metropolita warszawski.

Nawiązując do 200-lecia powstania Archidiecezji Warszawskiej i patrząc na to z perspektywy czasu, kard. Nycz powiedział, że należy dostrzec ten palec Opatrzności Bożej i także za ten wymiar postania Archidiecezji Warszawskiej szczerze Panu Bogu podziękować.

„Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za wiele rzeczy, których nawet nie potrafimy wymienić, wspominając 200-lecie powstania Archidiecezji Warszawskiej. Dziękujemy przede wszystkim za bullę z 12 marca 1818 r. Pius VII, +Militantis Ecclesiae regimini+, która podniosła dotychczasowy Kościół warszawski do godności Kościoła metropolitalnego. (…) Dziękujemy za te 200 lat istnienia metropolii warszawskiej, za ustanowienie tej katedry archikatedrą. Dziękujemy za ten czas, kiedy Polska ucierpiała ogromnie w tamtym czasie, otrzymała diecezję i archidiecezję warszawską, która przez pierwsze 100 lat swego istnienia służyła Polsce, służyła rozebranemu na trzy części narodowi jako nowy symbol i znak obok Częstochowy, i służyła przez następne 100 lat – od roku 1818 do 2018 – i służy Polsce” – podkreślił w homilii metropolita warszawski.

Dodał, że należy podziękować także za wielkich arcybiskupów metropolii warszawskiej takich jak: Zygmunt Szczęsny Feliński, kard. August Hlond, abp Aleksander Kokowski, kard. Stefan Wyszyński i kard. Józef Glemp. „Oni wszyscy tworzyli tę archidiecezję życiem duchowym, działalnością charytatywną, ale też odniesieniem do życia społecznego” – powiedział metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Zaznaczył też, że należy podziękować za wielkich ludzi Kościoła warszawskiego – wielkich ludzi kultury, nauki, polityków (…) „Dziękujemy nade wszystko za cały Kościół warszawski, za wszystkich bez wyjątku – członków tej cząstki mistycznego ciała Jezusa Chrystusa, którym jest Kościół powszechny, a cząstką tego mistycznego ciała jest Kościół warszawski – archidiecezją od 200 lat” – mówił kard. Nycz.

Metropolita warszawski zapowiedział też, że jubileuszowy akcent będzie też miało tegoroczne Święto Dziękczynienia 3 czerwca w Świątyni Opatrzności Bożej, połączone ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę.

Msza święta została poprzedzona sesją historyczną podczas której ks. Andrzej Gałka przybliżył „Genezę i historię Archidiecezji Warszawskiej”, a bp Michała Janocha wygłosił wykład nt. „Warszawa czasów Aleksandra I. Kultura i sztuka”.

Z okazji 200-lecia logo Archidiecezji Warszawskiej przybrało jubileuszową postać. Złote barwy i okolicznościowy napis nawiązują do ustanowienia w 1818 r. w Warszawie arcybiskupstwa i metropolii.

Archidiecezja Warszawska istnieje od 3 marca 1818 r., wcześniej była diecezją warszawską powołaną przez papieża Piusa VI bullą „Ad universam agri Dominici curam” z 19 października 1798 r. Powstanie arcybiskupstwa warszawskiego i metropolii wynikało z potrzeby dostosowania organizacji kościelnej do nowej sytuacji Królestwa Polskiego i jego podziału administracyjnego.

Nowa archidiecezja składała się z 275 parafii. Stanowiła połączenie dawnej diecezji warszawskiej oraz części łowickiej, która przedtem stanowiła część składową archidiecezji gnieźnieńskiej. W jej skład weszły także niewielkie terytoria odcięte od diecezji lubelskiej, kujawsko-kaliskiej i płockiej.

Pierwszym arcybiskupem metropolitą warszawskim i prymasem Królestwa Polskiego został bp Franciszek Malczewski. Rządy w archidiecezji objął 1 stycznia 1819 r. (PAP)

Na zdjęciu: kardynał Kazimierz Nycz fot.Jacek Turczyk/PAP

Categories: Religia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*