Dokument przed synodem: potrzebna dyskusja o homoseksualizmie i gender

Dokument przed synodem: potrzebna dyskusja o homoseksualizmie i gender

Kościół katolicki musi w sposób konkretny zmierzyć się z takimi „kontrowersyjnymi tematami, jak homoseksualizm i gender, o których młodzi ludzie już dyskutują swobodnie i bez tabu” – napisano w dokumencie roboczym na październikowy synod biskupów o młodzieży.

W dokumencie ogłoszonym we wtorek w Watykanie zwraca się uwagę, że „wielu młodych katolików nie stosuje się do wskazówek Kościoła dotyczących seksualnej moralności”.

„Żadna Konferencja Episkopatu nie proponuje rozwiązań i recept, ale wiele uważa, że kwestia seksualności powinna być dyskutowana bardziej otwarcie i bez uprzedzeń” – zaznacza się w obszernym tekście, który będzie podstawą obrad synodu zwołanego przez papieża Franciszka.

W jednym z punktów dokumentu odnotowano, że „skandale” w Kościele podważyły jego wiarygodność w oczach młodych ludzi.

„Znaczna liczba młodych, pochodzących przede wszystkim z terenów bardzo zsekularyzowanych, nie prosi Kościoła o nic, ponieważ nie uważają go za rozmówcę ważnego w ich życiu” – zaznacza się w tekście. Dalej znajduje się stwierdzenie: „Niektórzy wręcz wyraźnie proszą, by zostawić ich w spokoju, bo uważają obecność Kościoła za kłopotliwą i irytującą”.

„Prośba ta nie wynika z bezkrytycznego i impulsywnego lekceważenia, ale ma swe korzenie również w przyczynach poważnych i takich, które należy uszanować” – dodano. Jako powody te wymienione zostały „skandale seksualne i ekonomiczne”.

„W związku z nimi młodzież prosi Kościół o wzmocnienie swej polityki zerowej tolerancji wobec nadużyć seksualnych wewnątrz jego instytucji” – zaznacza się w dokumencie „Instrumentum laboris”.

Inny z poruszonych w nim tematów, który będzie omawiany na synodzie to bezrobocie wśród młodych pokoleń.

„Wiele jest krajów, w których bezrobocie młodzieży osiąga poziom, który bez przesady można uznać za dramatyczny” – wskazał dokument opublikowany przed obradami. Przytoczono w nim wypowiedzi młodych osób: „Za bardzo się boimy, a niektórzy z nas przestali marzyć”.

Jako powód do „alarmu” wymienione zostały takie zjawiska, jak szerzenie się uzależnień; od narkotyków, alkoholu, gier, internetu, pornografii, a także chuligaństwo, przemoc i nadużycia seksualne.

Położono nacisk na opinię papieża Franciszka, zdaniem którego w wielu przypadkach uzależnienia te są rezultatem „wykluczenia”.

Wśród problemów dotyczących młodzieży odnotowany został rosnący odsetek tych, którzy ani nie uczą się, ani nie pracują.

„Nie brakuje problemów związanych z systemami szkolnymi i uniwersyteckimi, które ograniczają się do informowania bez wychowania, nie pomagają w rozwijaniu ducha krytycznego i pogłębienia sensu” – głosi dokument zaprezentowany przed synodem.

Zachęca on też do dyskusji na temat mediów społecznościowych i ostrzega, że „powierzchowne wykorzystywanie mediów cyfrowych wystawia na ryzyko izolacji, także skrajnej”. W tym kontekście przywołane zostało japońskie określenie „hikikomori”, które dotyka coraz więcej osób zwłaszcza w krajach Azji. Takie „szukanie schronienia w iluzorycznym i nietrwałym szczęściu powoduje formy uzależnienia” – podkreślono.

Odnotowany został również postulat działań na rzecz integracji oraz uszanowania godności migrantów, padających często ofiarami handlu ludźmi.

Synod biskupów na temat młodzieży odbędzie się w Watykanie w dniach 3-28 października.

Z Watykanu Sylwia Wysocka (PAP)

fot.pxhere.com

Categories: Religia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*