Pricing and policies

Back to homepage

Ogłoszenia drobne drukowane:

 • 1 cal – $14.00
 • 1,5 cala– $21.00
 • Większe rozmiary – $14.00 za każdy dodatkowy cal
 • Kolor – $10.00 dodatkowo za ogłoszenie (tylko wydanie codzienne)

Opłaty za ogłoszenia drobne pobierane są przed ich publikacją w gazecie.

Ogłoszenia w internecie

Wszystkie ogłoszenia drukowane w tradycyjnej wersji gazety są publikowane w internecie tego samego dnia. Ogłoszenia w internecie są aktywne przez 6 dni od daty publikacji, za wyjątkiem ogłoszeń długoterminowych, które są widoczne w internecie tak długo jak są publikowane w gazecie.

Dodatki do ogłoszeń w internecie (opcjonalne):

 • Zdjęcia – $5 dodatkowo za ogłoszenie (do 3 zdjęć) – (wszystkie ogłoszenia ze zdjęciami są automatycznie podświetlone i są widoczne w czołówce kategorii oraz mogą zawierać pieczątkę wyróżniającą – bez dodatkowej opłaty)
 • Ogłoszenie wyróżnione (podświetlone) oraz widoczne na stronie głównej – $2 dodatkowo
 • Pieczątka wyróżniająca – $1 dodatkowo

Terminy przyjmowania ogłoszeń:
Ogłoszenia są przyjmowane w internecie i telefonicznie. Grafik publikacji (deadlines):

 • piątek do 12.00 – publikacja w poniedziałek
 • poniedziałek do 12.00 – publikacja we wtorek
 • wtorek do 12.00 – publikacja w środę
 • środa d0 12.00 – publikacja w czwartek
 • czwartek 9.00 – publikacja w weekend (wydanie piątkowo – niedzielne)

Reklamacje:

Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby wszystkie ogłoszenia zostały opublikowane w prawidłowych rozmiarach/terminach i bez błędnie. W przypadku, kiedy jednak ogłoszenie nie zostanie opublikowane lub opublikowane błędnie (błąd w telefonie lub nazwie), klient może otrzymać zwrot opłaty lub bezpłatną publikację poprawnego ogłoszenia.

Wycofanie ogłoszeń:

 • Ogłoszenia w cenie mniejszej niż $100 – $1 opłaty
 • Ogłoszenia w cenie powyżej $100 – 3 proc. wartości

Pytania i sugestie w sprawie ogłoszeń drobnych: 

„Dziennik Zwiazkowy” tel.  (773) 763-3343 lub email: ads@zwiazkowy.com

W sprawie reklam handlowych (display ads) prosmy o kontakt z naszym działem sprzedaży:

tel: 773-763-3343      reklama@zwiazkowy.com 


ENGLISH

Classified Ad Policies:

Polish Daily News – Dziennik Zwiazkowy will not bill for classified ads, all ads must be paid in advance.

Classified Ad Pricing

 • 1” ad – $14.00
 • 1.5” ad – $21.00
 • Larger sizes – $14.00 per each additional inch
 • Color – $10.00 extra per ad (daily only)

Online classified ads

All classified ads that are published and printed in the newspaper are automatically published online free of charge. Online ads are active and visible online for 6 days starting from the publication date, except (till further notice ads) which are published online for as long as they are published in the paper.

Additions to online ads (optional)

 • Pictures – $5.00 extra per ad (up to 3 pictures) – (All ads with pictures, are automatically visible in top category listes, are featured on the homepage and can contain a featured sticker free of charge)
 • Featured ad (highlited in blue) also visible on the front page – $2.00 extra per ad
 • Featured sticker – $1.00 extra per ad

Due Dates (Delivery):
Due dates for all ads are as follows:

Daily editions:

 • Friday 12pm – for Monday edition
 • Monday 12pm – for Tuesday edition
 • Tuesday 12pm – for Wednesday edition
 • Wednesday 12pm – for Thursday edition
 • Thursday 9am –  for weekend edition (delivery on Friday)

Classified Ad Refund/Credit Policy:
In the event that a classified ad does not run as directed by the customer, the customer may choose either to:
1) receive credit for the value of the ad – we will run the ad one additional time for free in the next issue or
2) receive a full refund for the value of the ad that did not run correctly.

Canceling an ad after the deadline will result in neither a credit nor a refund.

Cancellation fees:

 • For order under $100.00 – $1.00 fee
 • For orders above $100.00 – 3%

Questions or Comments:
For questions or comments about Polish Daily News – Dziennik Zwiazkowy ads, please call (773) 763-3343 or email: ads@zwiazkowy.com

To inquire about display ads pricing and options pleas contact our sales team:

773-763-3343   reklama@zwiazkowy.com