Wakacyjna praca nastolatka

fot.Pexels.com

Czas wakacji to dla młodzieży nie tylko odpoczynek od nauki, ale również okazja do zarobienia pieniędzy i wykazania się swoją niezależnością. Warto wiedzieć, kiedy młody człowiek może podjąć pracę legalnie i jakie będzie miał obowiązki podatkowe.

Pozwolenie do pracy dla nastolatka
Nastolatek w każdym wieku może pracować, np. sprzedawać lemoniadę, wyprowadzać dla kogoś psa, albo pomagać w rodzinnej firmie. Czternastolatki mogą ścinać trawę, pilnować dzieci, roznosić gazety itp. Ale żeby nieletnia osoba została legalnie zatrudniona przez pracodawcę, np. w restauracji, musi spełnić warunki dyktowane przez prawo stanu, w którym mieszka: osiągnąć pewien wiek i uzyskać pozwolenie na pracę od doradcy zawodowego w swojej szkole średniej. Druk pozwolenia (ang. work permit lub employment certificate) musi być wypełniony i podpisany przez rodziców. Godziny pracy młodzieży są ograniczone w zależności od wieku i pory roku szkolnego (dłużej w wakacje).
Stan Nowy Jork zezwala na pracę dzieci już w wieku 14-15 lat, ale nie w zakładach produkcyjnych. Inne przepisy dotyczą 16-17-latków w czasie trwania szkoły, a inne w wakacje. W stanie Illinois 14-15-latki mogą pracować w ograniczonym zakresie tylko z pozwoleniem, starsza młodzież go nie potrzebuje.

Podatki dochodowe nastolatka
Junior nie zapłaci żadnych podatków, ani nie będzie musiał wypełniać podatkowych deklaracji, jeżeli zarobi mniej niż 400 dol. w roku, albo jako pracownik nie więcej niż 6350 dol. w roku 2017. Jednak nawet mniejsze kwoty wymagać będą podatkowego rozliczenia, jeżeli dziecko, oprócz przychodu z pracy, mieć będzie dochód z inwestycji przekraczający 350 dol. (odsetki, dywidendy). Przeważnie pracodawcy potrącają zaliczki podatkowe. Żeby dostać zwrot nadpłaconych podatków, młody człowiek będzie musiał sporządzić i wysłać deklarację podatkową. Oto, jak tego uniknąć.

Zgłoś zwolnienie na druku W-4
Gdy nastolatek zostanie przyjęty na wakacje np. do restauracji szybkiej obsługi, to staje się pracownikiem i jest traktowany na równi z innymi zatrudnionymi. Pracodawca ma obowiązek sprawdzić tożsamość i uprawnienie do pracy kandydata, a potem płacić mu co najmniej minimalną stawkę, potrącając podatki dochodowe (federalne i stanowe) oraz składki na Social Security. Żeby dowiedzieć się, ile podatków potrącać od wypłaty, pracodawca daje pracownikowi do wypełnienia druk W-4 (ang. Employee Withholding Allowance Certificate). Przyjmując się do pracy, nastolatek powinien zaznaczyć na formularzu W-4, żeby nie potrącano mu zaliczek podatkowych (ang. tax withholding). Robi się to przez wpisanie „EXEMPT” w wierszu 7. Jeżeli tego nie zrobi, pracodawca będzie potrącał mu zaliczki podatkowe w takim wymiarze, jakby junior miał pracować przez cały rok, a nie tylko w sezonie letnim.

Rozliczenie podatków
W przyszłym roku młody człowiek powinien złożyć swoje rozliczenie podatkowe na druku 1040EZ. Rodzice nie mogą dodać wynagrodzenia dziecka do swojego przychodu. Na koniec roku nastolatek dostanie druk W-2 z sumą wynagrodzenia i odciągniętych podatków. Jeżeli wynagrodzenie nie przekracza ulgi standardowej dla osoby samotnej (6350 dol. w roku 2017), to zeznania podatkowego wypełniać nie trzeba.

Natomiast jeżeli nastolatek nie wypełni prawidłowo druku W-4 i będzie miał odciągnięte zaliczki podatkowe, wtedy po zakończeniu roku trzeba posłać rozliczenie podatkowe do urzędu skarbowego, żeby dostać zwrot nadpłaconych podatków.

Konto Roth IRA dla dziecka
Pieniądze zarobione przez dziecko mogą zostać przez nie przeznaczone na drobne wydatki, albo… zainwestowane, stanowiąc podstawę finansowego dorobku młodego człowieka. Jak to zrobić, nie odbierając dziecku przyjemności? Dochód zarobiony przez dziecko wpłacasz na uprzywilejowane podatkowo konto, a dajesz mu równowartość z własnej kieszeni.

Wybieramy dla dziecka konto Roth IRA, a nie tradycyjne IRA i otwieramy je w akcyjnym funduszu powierniczym. Wiele firm oferuje emerytalne konto dla nieletnich. W odróżnieniu od tradycyjnego konta IRA, wpłaty na Roth IRA nie są odpisami podatkowymi, ale dziecko odpisów nie potrzebuje, bo miewa przeważnie tak mały przychód, że podatków nie płaci wcale. Zaletą Roth IRA jest fakt, że podatki od zysków są zupełnie zniesione, a nie tylko odroczone, a wpłaty można wybierać w każdej chwili bez kary i bez podatku. Narosłe na koncie zyski, wybrane przed ukończeniem 59,5 lat życia, są obłożone 10-procentową karą.

Wadą Roth IRA dziecka jest fakt, że środki posiadane na jego własne nazwisko pomniejszają jego szansę na uzyskanie pomocy studenckiej. Konto takie powinny rozważyć tylko zamożniejsze rodziny, które liczą się z ewentualnością, że pomocy studenckiej nie dostaną.

Załóżmy, że nasz syn dorabiał w szkole, potem na studiach i przez dziesięć lat miał przychód w wysokości ok. trzech tysięcy dol. rocznie, których równowartość wpłacaliśmy mu na Roth IRA w akcyjnym funduszu podążającym za średnią giełdy (7,7 proc.). Dziś, po dziesięciu latach, nasz syn ma na koncie prawie 50 tys. dol., z czego 30 tys. może wypłacić natychmiast i bez podatku. Niewielu dwudziestopięciolatków może się tym poszczycić.

Elżbieta Baumgartner

e-baumgartner
jest autorką wielu poradników, między innymi książek pt. „Jak szczędzać na podatkach”, „Amerykańskie emerytury”, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”, „Jak inwestować w fundusze powiernicze” i wielu innych. Są one dostępne w D&Z House of Books, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.poradniksukces.com

Categories: Porady
Tags: finanse, porady

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*